Huomioita tutkijan kayttoliittymasta.

Kirjoittajan mukaan: Jukka-Pekka Santanen <jukka-pekka.santanen_at_mit.jyu.fi_at_localhost>
Päiväyksen mukaan: Mon, 7 May 2012 19:33:44 +0300
Terve!

Olen oheen kirjannut huomioita tutkijan käyttöliittymästä Firefoxin 
versiolla 10.0.4 Windows XP:ssä. Mahdolliset kriittiset virheet olen 
osoittanut listatunnisteena olevalla huutomerkillä.

Kuntoutettavan käyttöliittymän sisäänkirjautumissivusta tekemäni
huomiot pätevät myös tutkijan käyttöliittymään.

Tein sovelluksesta seuraavat yleiset huomiot:
 - Sovelluksen nimi tulisi näkyä näkymissä. 
 - Käyttäjän nimi ja rooli tulisi näkyä myös näkymissä.
 - Kaikki välilehdet tulisi näkyä samalla ilman tarvetta vierittää 
  sivusuunnassa. Saisiko tekstejä tiivistettyä ja/tai tekstejä 
  sijoitettua kuvien päälle?
 - Minkä perusteellä välilehdet on järjestetty? Yhteenliittyvät
  välilehdet kannattaa sijoittaa lähekkäin, kuten pääosin onkin.
  Sen sijaan välilehdet eivät mielestäni ole aikajärjestyksessä,
  eikä aakkosjärjestyksessä etenkään aikataulujen, tutkimusten
  ja tapahtumien luonnin osalta. Käyttäjät, ryhmät ja tutkimukset
  on järjestetty pienemmästä kohteesta laajempaan, kun aikataulut,
  tapahtumat ja mediasisältö on järjestetty laajemmasta kohteesta 
  pienempään. 
 - Välilehtien vierittäminen nuolipainikkeilla siirtää sivua ylös- 
  ja alaspäin riippuen siitä, onko valituna oleva välilehti 
  näkyvissä vai ei.
 - Onko ohjevälilehden (kysymysmerkki kuvakkeena) jälkeen vielä
  tyhjä välilehti ennen vierityspainikkeita?
 - Syöttökenttien ja muiden ohjainten otsikoiden tulisi mielellään
  olla eri kirjasintyylillä kuin syötettävien tai valittavien
  tietojen.
 - Vaalea tausta tulisi mielellään olla ainoastaan syöttökentissä
  ja muissa datavalinnoissa. Vaalealla taustalla siis osoitetaan
  kyseessä olevan syötettävän, valittavan ja/tai muokattavan 
  tiedon.
 - Syöttökenttien, valintalistojen ja muiden ohjainten ja niiden
  otsikoiden tulisi olla lähempänä toisiaan. Yhteenliittyvien
  kohteitten tulee siis olla lähempänä toisiaan kuin erillisten
  (Meerin mainitsemat Gestaltin hahmolait).
 - Käyttöliittymän oikeassa alaosassa olevan tietoalueen tieto-
  ja syöterivien välit ovat pääosin liian suuret. Riveille ei
  siis pääsääntöisesti kannata varata koko tietoaluetta, ellei
  kyseiselle ratkaisulle ole hyviä perusteita.

Tein välilehdestä ''Oma sivu'' seuraavat huomiot:
 - Välilehden otsikko kaipaa muokkaamista, ts. mikä välilehden
  tarkoitus on. Nykyisellään välilehti kai vain esittää viestit
  käyttäjien välillä, mutta onko välilehdelle tulossa vielä
  jotakin muutakin toiminnallisuutta.
 - Eikö painike ''Kirjaudu ulos'' tulisi olla näkyvissä kaikilla
  välilehdillä? Miten käyttäjä pystyy päättelemään sen olevan
  juuri tällä välilehdellä?
 - Mihin painiketta ''Poistu'' käytetään, ts. miten se poikkeaa
  uloskirjautumisesta?
 - Miksi käyttäjän tiedot on sijoitettu painikkeen ''Kuka minä 
  olen?'' taakse? Jos ne halutaan esittää tällä välilehdelle,
  miksei käyttäjän tietojen esittäminen voisi olla vastaavasti
  kuin ''Uutiset'', ''Muistutukset'' ja ''Tärkeät viestit''?
 - Näkymästä oikeaa puolta ei taideta käyttää minkään tiedon 
  esittämiseen vai oletteko suunnitelleet tyhjään tilaan?
 - Näkymän tietokokonaisuuksien esitystapa poikkeaa muista
  välilehdistä. Tällä välilehdellä tietokokonaisuudet esitetään
  pystysuunnassa olevina listoina, kuin muilla välilehdillä
  käytetään sisäkkäistä välilehtiratkaisua.
 - Uutisissa esitetään ainoastaan uutistyyppi ''Uutistiedote''
  ja uutisen otsikko. Eikö tulisi esittää myös sen lähettäjä
  ja lähetyshetki?
 - Listoissa ''Muistutukset'' ja ''Tärkeät viestit'' esitetään
  tiedon puuttuminen englanniksi.
 - Eikö tämän välilehden kautta käyttäjän pitäisi pystyä myös
  lähettämään uutisia, muistutuksia ja/tai viestejä riippuen
  käyttäjän roolista.

Tein välilehdestä ''Käyttäjät'' seuraavat huomiot:
 - Eikö termi haku ole useammin käytetty kuin etsi?
 - Mitä kenttään ''Kuvaus'' käyttäjästä on tarkoitus syöttää?
 - Mitä kautta syötetään tietokantaan käyttäjätunnus? Tällä
  välilehdelle pystytään syöttämään ainoastaan nimi ja salasana.
 - Käyttäjän nimestä kannattaisi syöttää eri syöttökentillä suku- 
  ja etunimi. Yhdellä syöttökentällä tietokannassa on takuulla
  suku- ja etunimiä kaikissa mahdollisissa järjestyksissä.
 - Eikö käyttäjien hakua käytetä useammin kuin uusien syöttöä
  ainakin ensimmäisten käyttökertojen jälkeen? Ovatko siis
  vasemman reunan toiminnallisuudet loogisessa järjestyksessä? 
 ! Välilehdelle tullessani pystyn syöttämään oikeanpuoleiseen
  tietoalueeseen käyttäjän nimen ja kuvauksen. En kuitenkaan
  pysty tallentamaan niitä tai hakemaan syöttämilläni tiedoilla,
  sillä tallennuspainike on harmaana. Pitäisikö oikea alue olla
  tyhjä, kunnes joko syöttö tai haku on valittu? 
 - Nykyisen hakutoiminnallisuuden käytettävyys jää nopeasti 
  heikoksi. Nykyiselläänkin tietokannassa olevia 27 käyttäjää
  joutuu melkoisesti vierittämään.
 - Hakulistan sarakkeiden nimet lienevät tietokannan kenttien
  nimiä. Ne tulisi korvata yksikäsitteisillä nimillä.
 - Hakulistan kaksi saraketta eivät sovi nykyratkaisullakaan
  niille varattuun tilaan ilman vierittämistä vaakatasossa.
  Käyttäjänimen ohella saattaisi valinnassa olla hyötyä myös
  ainakin suku- ja etunimestä hakutuloksissa. 
 - Tarvitseeko tutkija tietoa käyttäjän käyttäjänumerosta?
 - Jos ainoastaan yhtä käyttäjää kerrallaan voi tarkastella,
  niin tarvitaanko painiketta ''Valitse'' lainkaan. Listasta
  valittu käyttäjä ei ole sama kuin tietoalueessa esitettävät
  tiedot ennen painikkeen painamista.
 - Valitun käyttäjän kuvauksen tallentaminen tietokantaan ei
  taida vielä toimia. 
 ! Osa painikkeista on vielä englanniksi.  
 ! Painike ''Add to group'' ei päivitä yläpuolella olevaa 
  käyttäjän ryhmälistaa. Se päivittyy vasta painettaessa
  painiketta ''Valitse'' käyttäjien hakulistan alapuolella.
 ! Painiketeksti ''Remove group'' antaa kuvan koko ryhmän
  poistamisesta, kun ilmeisesti käyttäjä vain poistetaan
  kyseisestä ryhmästä?
 - Välilehti ''Tapahtumasuoritushistoria'' ei taida vielä
  toimia. Suorittamani kuntoutettavan tapahtumat eivät 
  ainakaan näy siinä.
 - Välilehden ''Tapahtumasuoritushistoria'' otsikkorivillä
  tulisi olla kenttien nimien sijaan kuvaavat otsikot.
 - Välilehden ''Tapahtumasuoritushistoria'' painike ''Vie
  XLS-muotoon'' avaa Excelin tai tallentaa tiedostoksi,
  mutta ilmeisesti data ei vielä ole todellista?
 - Voisiko käyttäjien tietokenttiä käyttää sekä syöttöön että 
  hakuun? Syöttötoiminnallisuuden tapauksessa lisättäisiin
  syötetyillä tiedoilla uusi käyttäjä tietokantaan sekä haun
  tapauksessa haettaisiin syötteitä vastaavat käyttäjät.
  Tähän toimintojen ''niputtamiseen'' liittyy tosin pieni
  vaara virhesyötteillekin.

Tein välilehdestä ''Ryhmät'' seuraavat huomiot:
 - Käyttäjien välilehtien huomiot pätevät osittain tähänkin 
  välilehteen. Etenkin oikean tietoalueen syöttökenttä ja
  alasvetolistat ovat käytettävissä heti välilehdelle
  tultaessa, mutteivat painikkeet.
 - Vasemman reunan hakutaulukon sarakkeet eivät sovi niille
  valittuun tilaan.
 - Osa painikkeista on vielä englanniksi.  
 ! Syöttämäni ryhmä hävisi jonnekin. Päivititteko tietokannan
  sisältöä vai tallentuvatko ryhmät ollenkaan tietokantaan
  käyttöliittymän kautta? 
 - Sovelluksen pitäisi tarkistaa, ennen tietokantaan tallennusta,
  ettei ryhmää (tai käyttäjää) jo ole olemassa. Nykyisellään
  Save-painikkeen useampi painallus tallentaa samalla nimellä
  useamman ryhmän.
 - Eo. tilannetta auttaisi osittain se, että lisäys ja haku 
  olisivat eri moodeja, ts. hakutilassa vain muokkaus olisi
  mahdollista.
 ! Aiemmin syötetyn ryhmän nimen muokkaus ei ilmeisesti tallennu
  tietokantaan Save-painiketta painettaessa. Muokkauksen jälkeen
  tallennuspainikkeeseen ilmestyy punainen huutomerkki.
 ! Ryhmän käyttäjien muokkaus (painikkeet tietoalueen alaosassa)
  hukkaavat tiedon ryhmästä (vasemman reunan lista). Lisäksi
  käyttäjien lista päivittyy vasta ryhmän valitsemalla ja 
  painiketta ''Valitse'' painamalla.
 ! Välilehdellä ''Ryhmän aikataulut'' ei ole yhtään aikataulua
  valittavissa alasvetolistassa ''Aikataulut''. Eri ryhmien 
  alla kuitenkin on aikatauluja, joten ilmeisesti tältä osin
  käyttöliittymästä vielä uupuu toiminnallisuus.

Tein välilehdestä ''Ryhmät'' seuraavat huomiot:
 - Käyttäjien ja ryhmien välilehtien huomiot pätevät osittain 
  tähänkin välilehteen. 
 - Tämä välilehti toimii mielestäni loogisesti tietoalueen
  osalta. Siihen siis tulee sisältöä vasta haun jälkeen.
 ! Ilmeisesti uuden aikataulun luonti ei vielä onnistu näkymän 
  kautta. Painikkeeseen ''Tallenna muutokset'' ilmestyy taasen
  punainen huutomerkki.
 - Välilehdellä ''Aikataulun muokkaus'' vaakatason vierityspalkit
  viittaavat siihen, että näkymän esitystapa kaipaa muokkaamista
  (tai kyseisissä kahdessa taulukossa esitetään liian paljon
  tietoa). Kannattaisiko taulukot esittää päällekkäin nykyisen
  rinnakkaisuuden sijaan.
 - Valittavia tapahtumia tullee olemaan kymmeniä välilehdellä
  ''Aikataulun muokkaus'', joten saattaa olla tarvetta liittää
  hakukenttä valittavien tapahtumien ennen niitä rajaamaan.
 - Eikö taulukon ''Luotu aikataulu'' rivien tulisi olla 
  aikajärjestyksessä?
 - Taulukon ''Luotu aikataulu'' sarakkeiden järjestys tuntuu
  epäloogiselta, ts. ensin edetään pienemmistä suurempiin
  kokonaisuuksiin ja sitten takaisin pienempiin.
 - Taulukon ''Luotu aikataulu'' kellonajan syöttö (AM/PM)
  poikkeaa kellonajan esitystavasta. Suosittelen 24 tunnin
  kellon käyttöä.
 ! Taulukkoon ''Luotu aikataulu'' lisätty tapahtuma ja ajankohta
  ei ilmeisesti tallennu tietokantaan. Ainakaan en saanut sitä
  näkyviin valitsemalla aikataulun vasemman reunan listasta ja
  painamalla painiketta ''Valitse''.

Tein välilehdestä ''Tutkimukset'' seuraavat huomiot:
 - Aiempien välilehtien huomioista osa soveltunee myös tähän.
 - Ainoalle välilehdelle on yhdistettu kuvailevaan tietoa ja 
  ryhmätieto, mikä poikkeaa aiempien välilehtien esitystavasta.
 - Uuden tutkimuksen lisäyksessä pystyy syöttämään ainoastaan
  nimen ja kuvauksen, mutta ryhmä näkyy ensin ainoastaan
  otsikkona. Vasemman hakualueen painikkeen ''Valitse''
  painamisen jälkeen ilmestyvät ryhmätaulukko sarakkeineen,
  mutta ilman sisältöä. Ryhmiä ei pysty mitenkään valitsemaan
  tutkimukseen.
 ! Vasemman hakutaulukon tiedot päivittyvät vasta käyttäjän
  painaessa painiketta ''Etsi''.
 - Voisiko välilehti olla ryhmien alla yhtena alivälilehtenä
  etenkin, jos sille ei tule enempää tietoja? Käytetäänkö
  siis tutkimuksia vain ryhmien ''luokitteluun''? Kahden
  välilehden yhdistämisellä saisi välilehtiriviä lyhyemmäksi. 

Tein välilehdestä ''Tapahtumien luonti'' seuraavat huomiot:
 - Aiempien välilehtien huomioista osa soveltunee myös tähän.
 - Välilehden otsikko sisältää yhden ylimääräisen sanan muihin
  välilehtiin verrattuna. Pystyykö välilehdelle ainoastaan 
  luomaan tapahtumia, ts. halutaanko otsikolla korostaa, ettei
  tapahtumien muokkaaminen ole lainkaan mahdollista.
 - Välilehti avattaessa tietoalueen tiedot ja toiminnot näkyvät
  harmaina. Tämä on siten jonkinlainen välimuoto aiemmissa
  välilehdissä käytetyistä ratkaisuista. Mielestäni tämä tai
  Tutkimukset-välilehden ratkaisu olisi toimiva vaihtoehto.
 - Hakulistan toteutustapa jää jo nykyisten 47 tapahtuman 
  tapauksessa jo heikoksi käytettävyydeltään. Ilmeisesti 
  olette jo hahmotelleet hakukenttää, mutta kyseinen kenttä
  ''Etsi'' on vielä harmaana.
 ! Kaikki välilehden ''Tapahtuman tiedot'' painikkeen ''Tallenna
  muutokset'' tallentuvat uutena tapahtumana. Uuden tapahtuman
  luonnin jälkeen sovelluksen tulee mielestäni oletuksena 
  siirtyä muokkausmoodiin, tai käyttäjälle tulee selkeämmin
  osoittaa sovelluksen olevan edelleen uuden luonti -moodissa.
 ! Tallennuspainikkeen painaminen tekee muutokset kaikkiin ko.
  nimellä oleviin tapahtumiin. Esimerkiksi samalla nimellä
  olevia eri tapahtumatyyppiä olevia tapahtumia ei ole
  mahdollista luoda.
 ! Ylimääräisiä tapahtumia ei pääse poistamaan lainkaan.
 ! Painikkeen ''Valitse'' painaminen alkaa olla ärsyttävää,
  koska ilman sitä ei hakutaulukosta valittu tapahtuma ja
  tietoalue eivät vastaa toisiaan. Jos valinta halutaan
  säilyttää nykymuodossaan, tulee tietoalueen yläpuolella
  esittää siinä esitettävästä tapahtumasta vähintään nimi,
  jotta käyttäjä pystyy varmistumaan, mitä tapahtumaa hän
  todellisuudessa tarkastelee ja käsittelee. Valitkaapa
  välilehti ''Tapahtuman sisältö'' ja yrittäkääpä muistella,
  mihin tapahtumaan se todellisuudessa liittyy.
 ! Välilehdellä ''Tapahtuman sisältö'' toimiminen ei onnistu
  lainkaan uudelle käyttäjälle, jos hänen edellytetään löytävän
  toiminnallisuuden hiirivalikoista. Jonkinlainen ohjeteksti 
  tulee ehdottomasti olla ainakin välilehdelle saavuttaessa.
  Piirtoalueen oikeassa reunassa näyttää olevan tyhjää tilaa,
  voisiko siinä olla lyhyt ohjetekstiä? Toinen mahdollisuus on
  esittää ohje tooltippinä, jos käyttäjä ei tee vähään aikaan
  mitään.
 - Auttaisiko tapahtuman puurakenteen määrittelyä se, että 
  tapahtuman tyyppi olisi näkyvissä välilehdellä ''Tapahtuman 
  sisältö''?
 - Oikean reunan tekstien ''Vanhemmat'' ja ''Lapset'' merkitys
  jää alussa epäselväksi, koska pelkät otsikot esitetään.
 - Oikean reunan tekstinsyöttöalue kaipaa käyttötarkoitusta 
  kuvaavaa otsikkoa tuekseen. Kokenut käyttäjä ei sitä 
  välttämättä tarvitse, mutta uusi käyttäjä on aivan hukassa.
 - Oikean reunan tekstinsyöttöalue on oletuksena todella kapea.
  Pitkä kuvaus syötettäessä se levenee, mutta eikö se voisi
  oletuksena olla leveämpi. 
 - Voisiko käyttäjä pystyä ''raahaamaan'' rajaa piirto- ja 
  tekstialueen välissä ja siten muokata niiden leveydet 
  haluamakseen.
 - Solmujen tyypeissä voisi käyttää värien sijaan tai ohella
  jotain kuvaavaa kuvaketta. Tätä kautta solmujen merkitys
  ja niiden yhteys olisi helpompi hahmottaa.
 - Sain lisättyä oikean reunan tekstialueeseen polkurivejä.
  En kuitenkaan pikaisesti keksinyt, miten solmuja liitetään
  toisiinsa poluilla. Välilehti siis selkeästi kaipaa kutakin
  toiminnallisuutta tukevaa lyhyttä ohjetta.

Välilehtien ''Mediasisältö'', ''Raportit'' ja ohjeet sisältö ja
toiminnallisuus varmaankin toteutetaan vasta Paatti-projektin
jälkeisessä jatkokehityksessä. Ohjeiden sijoittaminen erilliselle
välilehdelle ei välttämättä ole järkevä ratkaisu. Ainakin voisi
olla järkevää pystyä avaamaan kultakin välilehdeltä siihen liittyvä 
ohje erilliseen selaimen välilehteen (tai ikkunaan).

Yhteenvetona koekäytöstä voin todeta, että kaikki toiminnallisuudet
eivät vielä toimi. Lisäksi tietoalueissa muokatut tiedot eivät 
päivity kaikkiin välilehden osiin ilman hakualueen painikkeiden 
''Etsi'' ja/tai ''Valitse'' painamista. Toisaalta olette saanut
todella paljon toiminnallisuutta lyhyessä ajassa aikaan, ja pääosin 
välilehtien toiminnallisuudet ovat mukavan yhteneviä. 

Minulla on tarvittaessa keskiviikkona aikaa koekäyttää ainakin
osaa sovellusten toiminnallisuuksista. Torstai mennee osaltani
pääosin loppuesittelyssä ja siihen valmistautumisessa. Perjantai
minulta menee valitettavasti Jyväskylän ja sähköpostiyhteyksien
ulkopuolella.

Terveisin,
       jukka-pekka

-- 
# Jukka-Pekka Santanen (PhD, Mr)  # santanen_at_mit.jyu.fi
# Department of Mathematical    # http://www.mit.jyu.fi/santanen/
# Information Technology      #
# University of Jyvaskyla      # Room: Agora AgC418.2
# P.O. Box 35 (Agora)        # Phone: +358- (0)40 8053299
# FIN-40014 University of Jyvaskyla # 
Received on 07.05.12 19:33:44

Tämän arkiston loi hypermail 2.2.0 : 07.05.12 19:33:46 EEST