Re: Huomioita tutkijan kayttoliittymasta.

Kirjoittajan mukaan: Jari Salokangas <jari.p.t.salokangas_at_student.jyu.fi_at_localhost>
Pšivšyksen mukaan: Tue, 8 May 2012 17:23:25 +0300
Hei,

luin koko tekstin läpi ja luettelen lyhyesti muutamia huomiota:

"Yleinen":
- Yksi mahdollisuus korjata yleisissä huomioissa mainittuja huomioita olisi
tehdä välilehtien ylle kaistale, jossa olisi vasemmalla/keskellä
sovelluksen nimi ja oikealla uloskirjautumispainike.
- Välilehteen liittyviä huomioita on vaikea korjata, koska kyseiset
ominaisuudet ovat välilehtikomponentin omia. Css-tyyleillä pitäisi ehkä
saada välilehden teksti kuvakkeen alapuolelle, jolloin pari ongelmaa
häviäisi.
- Jokainen näkymä, missä muokataan tietoja kaipaa luultavasti samanlaista
kaistaletta välilehden ylle, jossa ilmaistaan, minkä asian tietoja
tarkastellaan.
- Usea huutomerkillä mainittu asia on korjaantunut.
- Hakeminen / filteröinti siirtynee jatkokehitykseen.
- Käyttäjien ja ryhmien poistaminen onnistuu. Muiden asioiden poistaminen
työn alla.
- Ohjeistus laaditaan jossain muodossa oikeisiin paikkoihin ja tooltippeja
lisätään ajan salliessa.

"Oma sivu":
- Oma sivu -välilehden tarkoitus on toimia ensimmäisenä sivuna, kun
käyttäjä kirjautuu järjestelmään sisään. Välilehdellä sisällä vasemmalla
olevassa komponentissa näkyisi tutkijalle tärkeitä viestejä, kuten
kuntoutettaviin liittyviä viestejä. Oikealla olisi sitten kirjautujan
käyttäjätietoja ja jotain muuta vastaavaa. Tällä hetkellä uloskirjautuminen
on tällä välilehdellä, ja käyttäjä pystyy päättelemään uloskirjautumisen
paikan näkemällä sen aina, kun käyttäjä kirjautuu sisään. Periaatteessa
huono paikka, mutta uloskirjautumisen sijaintiin ei olla kiinnitetty paljoa
huomiota.
- Painikkeet "poistu" ja "kuka minä olen" on debuggausta varten.
- Oma sivu -näkymän esitystapa on poikkeava, koska näkymässä ei ole
samanlaista toiminnallisuutta kuin esim. Käyttäjät tai Ryhmät
-välilehdissä. Muutama erilainen näkymä järjestelmässä tuo myös vähän
vaihtelua.
- Ryhmäkohtaisten viestien lähetys ei tapahdu tämän välilehden kautta, vaan
jostain muualta.

"Ryhmät":
- Tallennettavan objektin tarkistaminen tietokantaan toimii.
- Tablejen päivittäminen on työn alla.

"Aikataulut:
- Aikataulua ei tallennetta tietokantaan/heittää virheen, jos aikataulu ei
sisällä tapahtumia tai jos aikataulun sisältämät tapahtumat tai osa niistä
on ajastamattomia. Olemme miettineet mahdollisuutta, jossa vapaaehtoisia
aikatauluja luodessa lisätään aikatauluun tapahtumia, joille ei ei aseteta
ajankohtaa. Tällöin tunnistetaan ohjatut ja vapaaehtoiset tapahtumat
aikataulussa.
- Aikataulut voisi olla aikajärjestyksessä, mutta niiden järjestyksessä on
esiintynyt muutama ongelma, joten tablen itemeiden sorttaaminen on otettu
pois käytöstä.
- Oikeassa taulussa olevat sarakkeet ovat muodossa [nimi -
päivä/kuukausi/vuosi - tunti/minuutti] ja mielestäni loogisessa
järjestyksessä.

"Tapahtumien luonti":
- Välilehden nimi vaihtuu "Tapahtumat"-nimeen.
- Eri solmuja voisi visuaalisesti ilmaista useilla eri tavoilla, mutta
tapahtumamuokkaimen kehitysvaiheessa kyseiseen asiaan ei ole kiinnitetty
huomiota.

Virtuaalipalvelimen versioita voi testata varauksella milloin vaan.

t: Jari


7. toukokuuta 2012 19.33 Jukka-Pekka Santanen <
jukka-pekka.santanen_at_mit.jyu.fi> kirjoitti:

> Terve!
>
> Olen oheen kirjannut huomioita tutkijan käyttöliittymästä Firefoxin
> versiolla 10.0.4 Windows XP:ssä. Mahdolliset kriittiset virheet olen
> osoittanut listatunnisteena olevalla huutomerkillä.
>
> Kuntoutettavan käyttöliittymän sisäänkirjautumissivusta tekemäni
> huomiot pätevät myös tutkijan käyttöliittymään.
>
> Tein sovelluksesta seuraavat yleiset huomiot:
> - Sovelluksen nimi tulisi näkyä näkymissä.
> - Käyttäjän nimi ja rooli tulisi näkyä myös näkymissä.
> - Kaikki välilehdet tulisi näkyä samalla ilman tarvetta vierittää
>  sivusuunnassa. Saisiko tekstejä tiivistettyä ja/tai tekstejä
>  sijoitettua kuvien päälle?
> - Minkä perusteellä välilehdet on järjestetty? Yhteenliittyvät
>  välilehdet kannattaa sijoittaa lähekkäin, kuten pääosin onkin.
>  Sen sijaan välilehdet eivät mielestäni ole aikajärjestyksessä,
>  eikä aakkosjärjestyksessä etenkään aikataulujen, tutkimusten
>  ja tapahtumien luonnin osalta. Käyttäjät, ryhmät ja tutkimukset
>  on järjestetty pienemmästä kohteesta laajempaan, kun aikataulut,
>  tapahtumat ja mediasisältö on järjestetty laajemmasta kohteesta
>  pienempään.
> - Välilehtien vierittäminen nuolipainikkeilla siirtää sivua ylös-
>  ja alaspäin riippuen siitä, onko valituna oleva välilehti
>  näkyvissä vai ei.
> - Onko ohjevälilehden (kysymysmerkki kuvakkeena) jälkeen vielä
>  tyhjä välilehti ennen vierityspainikkeita?
> - Syöttökenttien ja muiden ohjainten otsikoiden tulisi mielellään
>  olla eri kirjasintyylillä kuin syötettävien tai valittavien
>  tietojen.
> - Vaalea tausta tulisi mielellään olla ainoastaan syöttökentissä
>  ja muissa datavalinnoissa. Vaalealla taustalla siis osoitetaan
>  kyseessä olevan syötettävän, valittavan ja/tai muokattavan
>  tiedon.
> - Syöttökenttien, valintalistojen ja muiden ohjainten ja niiden
>  otsikoiden tulisi olla lähempänä toisiaan. Yhteenliittyvien
>  kohteitten tulee siis olla lähempänä toisiaan kuin erillisten
>  (Meerin mainitsemat Gestaltin hahmolait).
> - Käyttöliittymän oikeassa alaosassa olevan tietoalueen tieto-
>  ja syöterivien välit ovat pääosin liian suuret. Riveille ei
>  siis pääsääntöisesti kannata varata koko tietoaluetta, ellei
>  kyseiselle ratkaisulle ole hyviä perusteita.
>
> Tein välilehdestä ''Oma sivu'' seuraavat huomiot:
> - Välilehden otsikko kaipaa muokkaamista, ts. mikä välilehden
>  tarkoitus on. Nykyisellään välilehti kai vain esittää viestit
>  käyttäjien välillä, mutta onko välilehdelle tulossa vielä
>  jotakin muutakin toiminnallisuutta.
> - Eikö painike ''Kirjaudu ulos'' tulisi olla näkyvissä kaikilla
>  välilehdillä? Miten käyttäjä pystyy päättelemään sen olevan
>  juuri tällä välilehdellä?
> - Mihin painiketta ''Poistu'' käytetään, ts. miten se poikkeaa
>  uloskirjautumisesta?
> - Miksi käyttäjän tiedot on sijoitettu painikkeen ''Kuka minä
>  olen?'' taakse? Jos ne halutaan esittää tällä välilehdelle,
>  miksei käyttäjän tietojen esittäminen voisi olla vastaavasti
>  kuin ''Uutiset'', ''Muistutukset'' ja ''Tärkeät viestit''?
> - Näkymästä oikeaa puolta ei taideta käyttää minkään tiedon
>  esittämiseen vai oletteko suunnitelleet tyhjään tilaan?
> - Näkymän tietokokonaisuuksien esitystapa poikkeaa muista
>  välilehdistä. Tällä välilehdellä tietokokonaisuudet esitetään
>  pystysuunnassa olevina listoina, kuin muilla välilehdillä
>  käytetään sisäkkäistä välilehtiratkaisua.
> - Uutisissa esitetään ainoastaan uutistyyppi ''Uutistiedote''
>  ja uutisen otsikko. Eikö tulisi esittää myös sen lähettäjä
>  ja lähetyshetki?
> - Listoissa ''Muistutukset'' ja ''Tärkeät viestit'' esitetään
>  tiedon puuttuminen englanniksi.
> - Eikö tämän välilehden kautta käyttäjän pitäisi pystyä myös
>  lähettämään uutisia, muistutuksia ja/tai viestejä riippuen
>  käyttäjän roolista.
>
> Tein välilehdestä ''Käyttäjät'' seuraavat huomiot:
> - Eikö termi haku ole useammin käytetty kuin etsi?
> - Mitä kenttään ''Kuvaus'' käyttäjästä on tarkoitus syöttää?
> - Mitä kautta syötetään tietokantaan käyttäjätunnus? Tällä
>  välilehdelle pystytään syöttämään ainoastaan nimi ja salasana.
> - Käyttäjän nimestä kannattaisi syöttää eri syöttökentillä suku-
>  ja etunimi. Yhdellä syöttökentällä tietokannassa on takuulla
>  suku- ja etunimiä kaikissa mahdollisissa järjestyksissä.
> - Eikö käyttäjien hakua käytetä useammin kuin uusien syöttöä
>  ainakin ensimmäisten käyttökertojen jälkeen? Ovatko siis
>  vasemman reunan toiminnallisuudet loogisessa järjestyksessä?
> ! Välilehdelle tullessani pystyn syöttämään oikeanpuoleiseen
>  tietoalueeseen käyttäjän nimen ja kuvauksen. En kuitenkaan
>  pysty tallentamaan niitä tai hakemaan syöttämilläni tiedoilla,
>  sillä tallennuspainike on harmaana. Pitäisikö oikea alue olla
>  tyhjä, kunnes joko syöttö tai haku on valittu?
> - Nykyisen hakutoiminnallisuuden käytettävyys jää nopeasti
>  heikoksi. Nykyiselläänkin tietokannassa olevia 27 käyttäjää
>  joutuu melkoisesti vierittämään.
> - Hakulistan sarakkeiden nimet lienevät tietokannan kenttien
>  nimiä. Ne tulisi korvata yksikäsitteisillä nimillä.
> - Hakulistan kaksi saraketta eivät sovi nykyratkaisullakaan
>  niille varattuun tilaan ilman vierittämistä vaakatasossa.
>  Käyttäjänimen ohella saattaisi valinnassa olla hyötyä myös
>  ainakin suku- ja etunimestä hakutuloksissa.
> - Tarvitseeko tutkija tietoa käyttäjän käyttäjänumerosta?
> - Jos ainoastaan yhtä käyttäjää kerrallaan voi tarkastella,
>  niin tarvitaanko painiketta ''Valitse'' lainkaan. Listasta
>  valittu käyttäjä ei ole sama kuin tietoalueessa esitettävät
>  tiedot ennen painikkeen painamista.
> - Valitun käyttäjän kuvauksen tallentaminen tietokantaan ei
>  taida vielä toimia.
> ! Osa painikkeista on vielä englanniksi.
> ! Painike ''Add to group'' ei päivitä yläpuolella olevaa
>  käyttäjän ryhmälistaa. Se päivittyy vasta painettaessa
>  painiketta ''Valitse'' käyttäjien hakulistan alapuolella.
> ! Painiketeksti ''Remove group'' antaa kuvan koko ryhmän
>  poistamisesta, kun ilmeisesti käyttäjä vain poistetaan
>  kyseisestä ryhmästä?
> - Välilehti ''Tapahtumasuoritushistoria'' ei taida vielä
>  toimia. Suorittamani kuntoutettavan tapahtumat eivät
>  ainakaan näy siinä.
> - Välilehden ''Tapahtumasuoritushistoria'' otsikkorivillä
>  tulisi olla kenttien nimien sijaan kuvaavat otsikot.
> - Välilehden ''Tapahtumasuoritushistoria'' painike ''Vie
>  XLS-muotoon'' avaa Excelin tai tallentaa tiedostoksi,
>  mutta ilmeisesti data ei vielä ole todellista?
> - Voisiko käyttäjien tietokenttiä käyttää sekä syöttöön että
>  hakuun? Syöttötoiminnallisuuden tapauksessa lisättäisiin
>  syötetyillä tiedoilla uusi käyttäjä tietokantaan sekä haun
>  tapauksessa haettaisiin syötteitä vastaavat käyttäjät.
>  Tähän toimintojen ''niputtamiseen'' liittyy tosin pieni
>  vaara virhesyötteillekin.
>
> Tein välilehdestä ''Ryhmät'' seuraavat huomiot:
> - Käyttäjien välilehtien huomiot pätevät osittain tähänkin
>  välilehteen. Etenkin oikean tietoalueen syöttökenttä ja
>  alasvetolistat ovat käytettävissä heti välilehdelle
>  tultaessa, mutteivat painikkeet.
> - Vasemman reunan hakutaulukon sarakkeet eivät sovi niille
>  valittuun tilaan.
> - Osa painikkeista on vielä englanniksi.
> ! Syöttämäni ryhmä hävisi jonnekin. Päivititteko tietokannan
>  sisältöä vai tallentuvatko ryhmät ollenkaan tietokantaan
>  käyttöliittymän kautta?
> - Sovelluksen pitäisi tarkistaa, ennen tietokantaan tallennusta,
>  ettei ryhmää (tai käyttäjää) jo ole olemassa. Nykyisellään
>  Save-painikkeen useampi painallus tallentaa samalla nimellä
>  useamman ryhmän.
> - Eo. tilannetta auttaisi osittain se, että lisäys ja haku
>  olisivat eri moodeja, ts. hakutilassa vain muokkaus olisi
>  mahdollista.
> ! Aiemmin syötetyn ryhmän nimen muokkaus ei ilmeisesti tallennu
>  tietokantaan Save-painiketta painettaessa. Muokkauksen jälkeen
>  tallennuspainikkeeseen ilmestyy punainen huutomerkki.
> ! Ryhmän käyttäjien muokkaus (painikkeet tietoalueen alaosassa)
>  hukkaavat tiedon ryhmästä (vasemman reunan lista). Lisäksi
>  käyttäjien lista päivittyy vasta ryhmän valitsemalla ja
>  painiketta ''Valitse'' painamalla.
> ! Välilehdellä ''Ryhmän aikataulut'' ei ole yhtään aikataulua
>  valittavissa alasvetolistassa ''Aikataulut''. Eri ryhmien
>  alla kuitenkin on aikatauluja, joten ilmeisesti tältä osin
>  käyttöliittymästä vielä uupuu toiminnallisuus.
>
> Tein välilehdestä ''Ryhmät'' seuraavat huomiot:
> - Käyttäjien ja ryhmien välilehtien huomiot pätevät osittain
>  tähänkin välilehteen.
> - Tämä välilehti toimii mielestäni loogisesti tietoalueen
>  osalta. Siihen siis tulee sisältöä vasta haun jälkeen.
> ! Ilmeisesti uuden aikataulun luonti ei vielä onnistu näkymän
>  kautta. Painikkeeseen ''Tallenna muutokset'' ilmestyy taasen
>  punainen huutomerkki.
> - Välilehdellä ''Aikataulun muokkaus'' vaakatason vierityspalkit
>  viittaavat siihen, että näkymän esitystapa kaipaa muokkaamista
>  (tai kyseisissä kahdessa taulukossa esitetään liian paljon
>  tietoa). Kannattaisiko taulukot esittää päällekkäin nykyisen
>  rinnakkaisuuden sijaan.
> - Valittavia tapahtumia tullee olemaan kymmeniä välilehdellä
>  ''Aikataulun muokkaus'', joten saattaa olla tarvetta liittää
>  hakukenttä valittavien tapahtumien ennen niitä rajaamaan.
> - Eikö taulukon ''Luotu aikataulu'' rivien tulisi olla
>  aikajärjestyksessä?
> - Taulukon ''Luotu aikataulu'' sarakkeiden järjestys tuntuu
>  epäloogiselta, ts. ensin edetään pienemmistä suurempiin
>  kokonaisuuksiin ja sitten takaisin pienempiin.
> - Taulukon ''Luotu aikataulu'' kellonajan syöttö (AM/PM)
>  poikkeaa kellonajan esitystavasta. Suosittelen 24 tunnin
>  kellon käyttöä.
> ! Taulukkoon ''Luotu aikataulu'' lisätty tapahtuma ja ajankohta
>  ei ilmeisesti tallennu tietokantaan. Ainakaan en saanut sitä
>  näkyviin valitsemalla aikataulun vasemman reunan listasta ja
>  painamalla painiketta ''Valitse''.
>
> Tein välilehdestä ''Tutkimukset'' seuraavat huomiot:
> - Aiempien välilehtien huomioista osa soveltunee myös tähän.
> - Ainoalle välilehdelle on yhdistettu kuvailevaan tietoa ja
>  ryhmätieto, mikä poikkeaa aiempien välilehtien esitystavasta.
> - Uuden tutkimuksen lisäyksessä pystyy syöttämään ainoastaan
>  nimen ja kuvauksen, mutta ryhmä näkyy ensin ainoastaan
>  otsikkona. Vasemman hakualueen painikkeen ''Valitse''
>  painamisen jälkeen ilmestyvät ryhmätaulukko sarakkeineen,
>  mutta ilman sisältöä. Ryhmiä ei pysty mitenkään valitsemaan
>  tutkimukseen.
> ! Vasemman hakutaulukon tiedot päivittyvät vasta käyttäjän
>  painaessa painiketta ''Etsi''.
> - Voisiko välilehti olla ryhmien alla yhtena alivälilehtenä
>  etenkin, jos sille ei tule enempää tietoja? Käytetäänkö
>  siis tutkimuksia vain ryhmien ''luokitteluun''? Kahden
>  välilehden yhdistämisellä saisi välilehtiriviä lyhyemmäksi.
>
> Tein välilehdestä ''Tapahtumien luonti'' seuraavat huomiot:
> - Aiempien välilehtien huomioista osa soveltunee myös tähän.
> - Välilehden otsikko sisältää yhden ylimääräisen sanan muihin
>  välilehtiin verrattuna. Pystyykö välilehdelle ainoastaan
>  luomaan tapahtumia, ts. halutaanko otsikolla korostaa, ettei
>  tapahtumien muokkaaminen ole lainkaan mahdollista.
> - Välilehti avattaessa tietoalueen tiedot ja toiminnot näkyvät
>  harmaina. Tämä on siten jonkinlainen välimuoto aiemmissa
>  välilehdissä käytetyistä ratkaisuista. Mielestäni tämä tai
>  Tutkimukset-välilehden ratkaisu olisi toimiva vaihtoehto.
> - Hakulistan toteutustapa jää jo nykyisten 47 tapahtuman
>  tapauksessa jo heikoksi käytettävyydeltään. Ilmeisesti
>  olette jo hahmotelleet hakukenttää, mutta kyseinen kenttä
>  ''Etsi'' on vielä harmaana.
> ! Kaikki välilehden ''Tapahtuman tiedot'' painikkeen ''Tallenna
>  muutokset'' tallentuvat uutena tapahtumana. Uuden tapahtuman
>  luonnin jälkeen sovelluksen tulee mielestäni oletuksena
>  siirtyä muokkausmoodiin, tai käyttäjälle tulee selkeämmin
>  osoittaa sovelluksen olevan edelleen uuden luonti -moodissa.
> ! Tallennuspainikkeen painaminen tekee muutokset kaikkiin ko.
>  nimellä oleviin tapahtumiin. Esimerkiksi samalla nimellä
>  olevia eri tapahtumatyyppiä olevia tapahtumia ei ole
>  mahdollista luoda.
> ! Ylimääräisiä tapahtumia ei pääse poistamaan lainkaan.
> ! Painikkeen ''Valitse'' painaminen alkaa olla ärsyttävää,
>  koska ilman sitä ei hakutaulukosta valittu tapahtuma ja
>  tietoalue eivät vastaa toisiaan. Jos valinta halutaan
>  säilyttää nykymuodossaan, tulee tietoalueen yläpuolella
>  esittää siinä esitettävästä tapahtumasta vähintään nimi,
>  jotta käyttäjä pystyy varmistumaan, mitä tapahtumaa hän
>  todellisuudessa tarkastelee ja käsittelee. Valitkaapa
>  välilehti ''Tapahtuman sisältö'' ja yrittäkääpä muistella,
>  mihin tapahtumaan se todellisuudessa liittyy.
> ! Välilehdellä ''Tapahtuman sisältö'' toimiminen ei onnistu
>  lainkaan uudelle käyttäjälle, jos hänen edellytetään löytävän
>  toiminnallisuuden hiirivalikoista. Jonkinlainen ohjeteksti
>  tulee ehdottomasti olla ainakin välilehdelle saavuttaessa.
>  Piirtoalueen oikeassa reunassa näyttää olevan tyhjää tilaa,
>  voisiko siinä olla lyhyt ohjetekstiä? Toinen mahdollisuus on
>  esittää ohje tooltippinä, jos käyttäjä ei tee vähään aikaan
>  mitään.
> - Auttaisiko tapahtuman puurakenteen määrittelyä se, että
>  tapahtuman tyyppi olisi näkyvissä välilehdellä ''Tapahtuman
>  sisältö''?
> - Oikean reunan tekstien ''Vanhemmat'' ja ''Lapset'' merkitys
>  jää alussa epäselväksi, koska pelkät otsikot esitetään.
> - Oikean reunan tekstinsyöttöalue kaipaa käyttötarkoitusta
>  kuvaavaa otsikkoa tuekseen. Kokenut käyttäjä ei sitä
>  välttämättä tarvitse, mutta uusi käyttäjä on aivan hukassa.
> - Oikean reunan tekstinsyöttöalue on oletuksena todella kapea.
>  Pitkä kuvaus syötettäessä se levenee, mutta eikö se voisi
>  oletuksena olla leveämpi.
> - Voisiko käyttäjä pystyä ''raahaamaan'' rajaa piirto- ja
>  tekstialueen välissä ja siten muokata niiden leveydet
>  haluamakseen.
> - Solmujen tyypeissä voisi käyttää värien sijaan tai ohella
>  jotain kuvaavaa kuvaketta. Tätä kautta solmujen merkitys
>  ja niiden yhteys olisi helpompi hahmottaa.
> - Sain lisättyä oikean reunan tekstialueeseen polkurivejä.
>  En kuitenkaan pikaisesti keksinyt, miten solmuja liitetään
>  toisiinsa poluilla. Välilehti siis selkeästi kaipaa kutakin
>  toiminnallisuutta tukevaa lyhyttä ohjetta.
>
> Välilehtien ''Mediasisältö'', ''Raportit'' ja ohjeet sisältö ja
> toiminnallisuus varmaankin toteutetaan vasta Paatti-projektin
> jälkeisessä jatkokehityksessä. Ohjeiden sijoittaminen erilliselle
> välilehdelle ei välttämättä ole järkevä ratkaisu. Ainakin voisi
> olla järkevää pystyä avaamaan kultakin välilehdeltä siihen liittyvä
> ohje erilliseen selaimen välilehteen (tai ikkunaan).
>
> Yhteenvetona koekäytöstä voin todeta, että kaikki toiminnallisuudet
> eivät vielä toimi. Lisäksi tietoalueissa muokatut tiedot eivät
> päivity kaikkiin välilehden osiin ilman hakualueen painikkeiden
> ''Etsi'' ja/tai ''Valitse'' painamista. Toisaalta olette saanut
> todella paljon toiminnallisuutta lyhyessä ajassa aikaan, ja pääosin
> välilehtien toiminnallisuudet ovat mukavan yhteneviä.
>
> Minulla on tarvittaessa keskiviikkona aikaa koekäyttää ainakin
> osaa sovellusten toiminnallisuuksista. Torstai mennee osaltani
> pääosin loppuesittelyssä ja siihen valmistautumisessa. Perjantai
> minulta menee valitettavasti Jyväskylän ja sähköpostiyhteyksien
> ulkopuolella.
>
> Terveisin,
>       jukka-pekka
>
> --
> # Jukka-Pekka Santanen (PhD, Mr)  # santanen_at_mit.jyu.fi
> # Department of Mathematical    # http://www.mit.jyu.fi/santanen/
> # Information Technology      #
> # University of Jyvaskyla      # Room: Agora AgC418.2
> # P.O. Box 35 (Agora)        # Phone: +358- (0)40 8053299
> # FIN-40014 University of Jyvaskyla #
>
>
Received on 08.05.12 17:23:25

Tšmšn arkiston loi hypermail 2.2.0 : 08.05.12 17:23:40 EEST