Huomioita tapahtumien hallintanakymasta.

Kirjoittajan mukaan: Jukka-Pekka Santanen <jukka-pekka.santanen_at_mit.jyu.fi_at_localhost>
Päiväyksen mukaan: Tue, 15 May 2012 15:01:29 +0300
Terve!

> From: Lauri Satokangas <lauri.n.satokangas_at_student.jyu.fi>
> Date: Mon, 14 May 2012 17:07:06 +0300
> Subject: Re: Projektiraportti
> To: paatti_opetus_at_korppi.jyu.fi
> 
> Päivitimme palvelimelle uuden version tutkijan käyttöliittymästä.
> 
Ehdin valitettavasti vain tunnin verran koekäyttää tutkijan
käyttöliittymän tapahtumien hallintanäkymää. Oheiset huomioni
olen tehnyt Firefoxin versiolla 10.0.4 Windows XP:ssä. Osoitan
mahdolliset kriittisimmät huomioni huutomerkeillä.

Tein käyttöliittymästä seuraavat yleiset huomiot:
 - Olette saaneet välilehdet nyt mukavasti tiivistettyä, joten
  käyttäjä ei joudu vierittämään sivua sivusuunnassa.
 - Ohjainten otsikot ovat niiden yläpuolella. Sijoittamalla
  otsikko ja siihen liittyvä ohjain samalla rivillä säästyisi
  pystysuunnassa tilaa, ja ne assosioituisivat toisiinsa ilman
  tyhjän tilan käyttöä.
 - Ohjainten otsikoiden kirjasin tulisi mielellään poiketa
  datan kirjasimesta. Otsikkokirjasin tulee tosin esille
  kirjasinkokoa kasvatettaessa, mutta se johtaa ao. ongelmaan.
 - Kokeilkaapa kasvattaa selaimesta kirjasinkokoa. Tekstit 
  sijoittuvat ainakin osittain seuraavan ohjaimen alle. 

Tein vasemman reunan hakualueesta seuraavat huomiot:
 - Jatkokehityksen yhteydessä kannattaa pohtia toimintojen 
  järjestys. Esimerkiksi onko uuden luonti hakua yleisempi 
  toimenpide vai ei? Mielestäni painike ''Luo uusi'' antaa
  virheellisen kuvan hakualueen käytöstä, koska ensimmäisenä
  se antaa (otsikon tapaan) kuvan kyseisen alueen liittyvän
  uuden tiedon syöttämiseen.
 - Hakutuloslistassa kohteesta esitettävät tiedot kannattaa 
  pohtia jatkokehityksen yhteydessä. Minkä tietojen perusteella 
  tutkijat siis yleensä löytävät hakemansa kohteen.
 - Hakutuloslistan sarakkeiden otsikotekstit tulee vaihtaa 
  informatiivisiksi nykyisten taulun kenttien nimien sijaan.
 - Painikkeille on varattu tarvetta enemmän leveyttä. Mielestäni
  ne erottuisivat paremmin painikkeiksi kapeampina. 
 - Tuplaklikkauksella saa valittua tietoalueeseen valittuun
  tapahtumaan liittyvät tiedot. Yksinkertainen klikkaus näyttää,
  että kyseinen tapahtuma olisi vastaavasti valitu, mutta aiemman
  valinnan mukaiset tiedot ovat edelleen tietoalueessa. Joko
  yksittäisen klikkauksen tulisi muuttaa tietoalueeseen siihen
  liittyvät tiedot, tai valittuna oleva tapahtuma tulisi esittää
  hakulistassa jollain lailla.
 - Hakukentän otsikko ''Syötä nimi'' kannattaisi mielellään 
  muokata yksikäsitteisemmäksi. Sana syötä viittaa uuden tiedon
  syöttämiseen, joten otsikko ''Hae nimellä'' tai jokin muu
  vastaava olisi informatiivisempi. Voisiko koko hakualueen
  otsikkona olla vaikkapa ''Tapahtumien haku'' sekä sen alla
  yhdellä rivillä olisi ''Hakusana: [     ] (Hae)'', siis
  ensin otsikko, toisena hakukenttä ja viimeisenä painike?
 - Pitäisikö hakualueen ja tietoalueen kokoja pystyä muokkaamaan
  ottamalla hiirellä kiinni rajaviivasta?
 - Valintapainike on aktiivisena, vaikken ole valinnut mitään
  hakulistasta.
Näistä huomioista suurin osa soveltunee muille päävälilehdille.

Tein välilehdestä ''Tapahtuman tiedot'' seuraavat huomiot:
 - Molemmat tietoalueen välilehdet ovat harmaina ennen tapahtuman
  valintaa. Kun tapahtuma on kertaalleen valittu, tapahtumien
  uuden haun pitäisi käsittääkseni vaihtaa välilehdet harmaiksi
  ilman sitomista mihinkään tapahtumaan.
 - Otsikot, syöttökentät, syöttöalue ja painikkeet alkavat heti
  tietoalueen vasemmasta rajasta. Pieni tyhjä tila auttaisi
  käyttäjää hahmottamaan ne nopeammin ja paremmin ohjaimiksi.
 - Syöttökentällä ja alasvetolistalle on varattu tilaa koko
  tietoalueen leveyden verran. Varatulla leveydellä voi 
  ilmaista käyttäjälle, minkä verran syötettä kenttää odotetaan.
 - Tapahtuman tallennus on ainoastaan tällä välilehdellä.
  Voisiko tallennus- ja poistamispainikkeet olla välilehtien
  alapuolella, jolloin niitä voisi käyttää kummalta tahansa
  välilehdeltä.
 - Miksi tallennus- ja poistamispainikkeet ovat allekkain, eikä
  rinnakkain. Muistaakseni Meeri suositteli kriittisimpien
  painikkeiden sijoittamista oikeanpuoleisiksi.
 - Lisäsin tapahtuman ''JiiPee testaa 23.5.2012'' ilman, että
  lisäsin tehtäviä välilehdellä ''Tapahtuman sisältö''. Miksi
  poistamispainike on harmaana.
 - Lisätty uusi tapahtuma päivittyy nyt hakulistaan, jos sen
  hakuehdot vastaavat tapahtumasta syötettyjä tietoja. Mainiota.
 - Jos rajaa hakuehtoa siten, ettei valittu tapahtuma täytä sitä,
  se ei tietenkään näy hakulistassa. Jos muokkaan hakuehtoa
  siten, että aiemmin valittuna oleva tapahtuma täyttää sen,
  se on edelleen valittu. Tämä tosin lienee aivan haluttu
  toiminnallisuus.
Näistä huomioista osa soveltunee myös toiseen tapahtuman hallinnan
välilehteen.

Yo. huomioitteni pohjalta kannattanee toteuttaa korkeintaan 
olennaisimmiksi katsotut virheet ja puutteet. Etenkin, jos muutos
vaatii huomattavaa korjaamista ja toiminnan testaamista, lienee
järkevämpää kirjata olennaisimmista kehityskohteista virkkeet
sovellusraporttiin. Hätäisistä korjauksista on monesti enemmän 
haittaa kuin hyötyä.

Yritän ehtiä vielä koekäyttämään välilehteä ''Tapahtuman sisältö''
joko tänään tai huomenna. Muilta osin en ehdi juurikaan koekäyttää 
käyttöliittymiä enää tällä viikolla. Kuntoutettavan käyttöliittymää 
en aio enää koekäyttää, ellei jostakin tietystä ominaisuudesta 
erityisesti haluta palautetta. 

Jos ryhmä haluaa jostain tutkijan näkymästä vielä palautetta, niin 
ilmoitelkaa. Pyrin tuolloin raivaamaan tunnin tai kaksi aikaa 
huomiselta. Torstaista sunnuntaille olen kokonaan Jyväskylän ja 
verkkoyhteyksien ulkopuolella.

Terveisin,
        jukka-pekka

-- 
# Jukka-Pekka Santanen (PhD, Mr)  # santanen_at_mit.jyu.fi
# Department of Mathematical    # http://www.mit.jyu.fi/santanen/
# Information Technology      #
# University of Jyvaskyla      # Room: Agora AgC418.2
# P.O. Box 35 (Agora)        # Phone: +358- (0)40 8053299
# FIN-40014 University of Jyvaskyla # 
Received on 15.05.12 15:01:29

Tämän arkiston loi hypermail 2.2.0 : 15.05.12 15:01:31 EEST