Huomioni tapahtumien hallintanakymasta jatkuvat.

Kirjoittajan mukaan: Jukka-Pekka Santanen <jukka-pekka.santanen_at_mit.jyu.fi_at_localhost>
Päiväyksen mukaan: Tue, 15 May 2012 17:38:31 +0300
Terve!

Jatkan pari tuntia sitten lähettämiäni huomioitani tutkijan
käyttöliittymän tapahtumien hallinnan näkymästä. Koekäytön
ympäristö on saman kuin aiemmassa viestissäni.

Tein tapahtumien hallinnasta seuraavat yleiset huomiot:
 - Kun tapahtumia alkaa olla kymmeniä, hakulistaan ei kannata 
  automaattisesti hakea kaikkia tapahtumia. Oletuksena joko
  tapahtumat voisi hakea vain käyttäjän käynnistämän haun 
  perusteella tai palautetaan tietty määrä käyttäjän viimeksi 
  muokanneita tapahtumia.
 - Tapahtumien hakulistassa esitetään nyt kaikkien käyttäjien
  laatimat tapahtumat. Vähintään tapahtuman luojan nimi ja
  luontihetki kannattaa esittää välilehdellä ''Tapahtuman 
  tiedot''. Jos tietokantaan tallennetaan tapahtuman kustakin
  muokkauksesta tieto, yhden välilehden voisi varata kyseisen
  muutoshistorian esittämiseen.
 - Jatkokehityksen yhteydessä kannattaa myös pohtia, ovatko
  luodut tapahtumat nähtävissä kaikille tutkijoille. 
 - Ainakin tapahtuman muokkaus voisi olla rajattavissa vain
  sen luoneelle (ja muokanneille) sekä tapahtumaan sidotun
  ryhmän tutkijoille. Lisäksi liittämällä tapahtumaan tilaan
  (mm. suunnitteilla, aktiivinen, vanhentunut tai poistettu),
  voisi estää tapahtuman muokkaamisen osassa tiloista.
 - Piirretty kuva on ainoastaan välilehdillä ''Aikataulut''
  ja ''Tapahtumat''.
Eo. huomioista osa liittynee muidenkin päävälilehtien kohteitten
hallintaan.

Tein välilehdeltä ''Tapahtuman sisältö'' seuraavat huomiot:
 ! Kapeammalla näytöllä välilehden sisältö ei ole kokonaan
  näkyvissä ilman vieritystä sivu- ja pystysuunnassa. Selaimen 
  kirjasinkoon pienentäminenkään ei auta ongelmaan. Tähän voisi 
  olla ''pielavetinen'' korjaus piirtoalueen koon pienentäminen, 
  mutta jatkokehityksen yhteydessä kannattaa pohtia jotakin 
  harkitumpaa ratkaisua.
 - Oikean reunan tekstit ''Vanhemmat'', ''Lapset'' ja ''Otsikko''
  kaipaisisivat yläpuolelleen kyseisen alueen merkitystä kuvaavaa 
  otsikkotekstiä. Pitäisikö myös piirtoalueen yläpuolella olla
  otsikko?
 - Välilehden käyttö kaipaa tuekseen vaiheittaista ohjeistusta.
  Tämä kannattaa suunnittella jatkokehityksen yhteydessä.
 - Kannattaako sallia solmun poistaminen, jos siihen on liitetty
  toinen solmu polulla?
 - Pystynkö jotenkin poistamaan polun solmujen väliltä ja/tai 
  siirtämään sen toiseen solmuun?
 - Solmun siirtäminen tulisi olla mahdollista raahaamalla hiiren 
  painike pohjassa.
 - Valittuna olevaa solmu tulisi esittää selkeämmin kuin vain
  punaisella värillä. Auttaisiko reunaviivan vahventaminen? 
 - Siirrettävä solmu tulisi osoittaa jotenkin. Kokeilkaapa 
  sijoittaa pari solmua (osittain) päällekkäin.
 - Eikö polun suunta tulisi esittää solmujen välillä vaikkapa
  nuolella?
 - Solmujen tyypit pitäisi esittää havainnollisemmin kuin 
  värillä. Solmun kuvake voisi esittää sen tyyppiä, kuten
  vaikkapa haarautumisessa näkyisi haaran kuva.
 - Kuinka paljon solmuja tulee enimmillään tapahtumaan? Jos
  niitä on korkeintana kymmenkunta, olisi mahdollista esittää
  oikean reunan alueessa solmut listana. Valittaessa jokin
  solmuista joko listasta tai kuvasta voisivat avautua 
  nykyiset tarkentavat tiedot otsikkoon ja lapsisolmuihin
  liittyen.
 - Eikö oikean reunan tietoalueessa solmun otsikko tulisi 
  esittää ennen siihen sidottavia lapsia?
 - Onko oikean reunan tietoalueessa lapset nyt kahteen kertaan?
  Ennen otsikkoa ovat rivit kera painikkeiden ''Poista lapsi''
  sekä otsikon jälkeen polkurivit?
 - Painikkeet ''Poista lapsi'' ovat kiinni toisissaan, kuten
  myös painikkeet ''Lisää polku'' ja ''Poista''.
 - Oikean reunan tietoalueen painikkeet poikkeavat ulkoasultaan
  sovelluksen muista painikkeista.
 - Välitallennus olisi varmempaa ja helpompaa, jos tapahtuman
  voisi tallentaa myös tältä välilehdeltä.
 - Tapahtuma tallentaminen uudeksi tapahtumaksi on mielestäni
  heikko ratkaisu, joten sitä kannattanee muokata heti
  jatkokehityksen aluksi. Onneksi aiemman version pääsee
  poistamaan.
 - Tapahtuman poistamiseen ei kysytä varmistusta.

Syöttämäni tapahtuman ja kuntoutusohjelman tiedot hävisivät
juuri silloin, kun yritin koekäyttää niitä kuntoutettavan
käyttöliittymässä. Päivitittekö tietokannan sisältöä vai
tapahtuiko sovelluksessa jokin virhe? 

Terveisin,
       jukka-pekka

P.S. Eikö kannattaisi vaihtaa tutkijan käyttöliittymässä
   käsite ''Aikataulu'' käsitteeseen kuntoutusohjelma?

P.P.S. Miten (vapaaehtoiset) harjoitteet lisätään?

-- 
# Jukka-Pekka Santanen (PhD, Mr)  # santanen_at_mit.jyu.fi
# Department of Mathematical    # http://www.mit.jyu.fi/santanen/
# Information Technology      #
# University of Jyvaskyla      # Room: Agora AgC418.2
# P.O. Box 35 (Agora)        # Phone: +358- (0)40 8053299
# FIN-40014 University of Jyvaskyla # 
Received on 15.05.12 17:38:31

Tämän arkiston loi hypermail 2.2.0 : 15.05.12 17:38:33 EEST