Kuntoutettavan sovelluksen luokkadokumentit.

Kirjoittajan mukaan: Jukka-Pekka Santanen <jukka-pekka.santanen_at_mit.jyu.fi_at_localhost>
Päiväyksen mukaan: Mon, 21 May 2012 13:25:26 +0300
Terve!

Ohjaan kuntoutettavan sovelluksen luokkadokumentteja koskevan
hyväksymisen tiedoksi myös tilaajan edustajille. Voisiko Outa
käydä pikaisesti myös luokkadokumentit läpi?

> From: Lauri Satokangas <lauri.n.satokangas_at_student.jyu.fi>
> Date: Tue, 15 May 2012 20:24:23 +0300
> Subject: Re: [paatti] Huomioni tapahtumien hallintanakymasta jatkuvat.
> To: paatti_opetus_at_korppi.jyu.fi
> 
> Kuntoutettavan käyttöliittymän JavaDoc:it löytyvät nyt osoitteesta:
> http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti/luokkadokumentit/html/mobile/
> 
Kuntoutettavan luokkadokumentit on osaltani hyväksytty. Voisiko
ryhmä tarkistaa sekä korjata tai kuitata seuraavat mahdolliset 
pikkuvirheet:
 - Onko sovelluksen versionumero 0.0.5 (TITLE), joka siis 
  viittaa projektiryhmän ulkopuolelle julkistamattomaan 
  versioon? Oletteko ajatelleet hyväksytyn version numeroksi 
  1.0.0 vai alempaa?
 - Sovellukselle olisi mukava saada nimi, sillä TITLE viittaa
  projektin nimeen Paatti.
 - Osassa luokkadokumenteista on päivämäärä ja osassa ei.
 - Pystyisikö luokan ClassEvent attribuutin EVENT_MIDDLE
  kuvausta yksikäsitteistämään? Mitä tarkoittaa ''middle
  of the event''?
 - Luokkien EventViewLogic ja MobileViewHandler kuvauksissa 
  kohta ''Method Summary'' ei sovi sivulle sivusuunnassa.
 - Luokan MenuView metodin getViewHandler kuvaus uupuu.
 - Luokkien PaattiApplication ja PaattiApplicationServlet 
  metodien kuvaukset uupuvat.
 - Luokan TaskChoiceChangeEventListener metodin taskChange
  kuvauksesta käsittääkseni uupuu joitain ymmärtämistä
  tukevia sanoja.
 - Pitäisikö kunkin paketin tarkoitus myös kuvata?

Kirjoitusasua koskevat yleiset huomioni ovat seuraavat:
 - Muutaman metodin kuvauksessa ilmaukset ''What will be 
  done when..'' voisi vaihtaa sujuvammiksi, kuten vaikkapa 
  ''Carries out the actions related to the button push...''.
 - Kuvauksissa tulisi mielellään käyttää yksikön kolmatta
  persoonaa, ts. gets mieluummin kuin get.
 - Luokan DiaryView metodin clearDiaryText ensimmäisessä 
  sanassa on kirjoitusvirhe.
 - Joistakin kuvauksista tulisi sujuvampia käyttämällä
  of-genetiiviä.
 - UI kannattaa kirjoittaa isoin kirjaimin.
Kirjoitusasua koskevat huomioni on tarkoitettu lähinnä
palautteeksi.

Luokkadokumentit ovat mielestäni sisällöltään ja kirjoitusasultaan 
mallikkaita, joten lähdekoodeihin kirjatut kommentit on laadittu
ajatuksella. Kirjasin paperikappaleisiin joitain yksittäisiä
pieniä huomioita lähinnä palautteeksi. Niistä kannattaa huomioida
korkeintaan selkeiksi virheiksi katsomanne. Paperikappaleeseen
kirjaamani huomiot palautan projektihuoneeseen parin tunnin
sisällä.

> PaattiResearch:in ja muiden projektien luokkadokumentit siirretään
> verkkoon, kun projektien kehitys ja korjaukset saadaan päätökseen.
> 
Pyydättehän ohjaajia tarkistamaan kyseiset luokkadokumentit
lähettämällä asiasta sähköpostia.

> PS. Tutkijan käyttöliitymällä ei vielä pysty luomaan vapaaehtoisia
> harjoitteita, mutta toiminnon toteuttaminen ei ole vaikeaa ja
> tullaan vielä toteuttamaan tässä projektissa.
>
Oletteko tämän jo toteuttaneet? Mielestäni pieniäkään puuttuvia 
ominaisuuksia ei kannata alkaa kiireessä toteuttamaan, vaan
kirjata mieluummin niihin liittyen jatkokehittäjille ohjeet
sovellusraporttiin.

Terveisin,
        jukka-pekka

-- 
# Jukka-Pekka Santanen (PhD, Mr)  # santanen_at_mit.jyu.fi
# Department of Mathematical    # http://www.mit.jyu.fi/santanen/
# Information Technology      #
# University of Jyvaskyla      # Room: Agora AgC418.2
# P.O. Box 35 (Agora)        # Phone: +358- (0)40 8053299
# FIN-40014 University of Jyvaskyla # 
Received on 21.05.12 13:25:26

Tämän arkiston loi hypermail 2.2.0 : 21.05.12 13:25:28 EEST