Re: Paatti-projektin 2. lähdekoodikatselmoinnin muistio

Kirjoittajan mukaan: Jukka-Pekka Santanen <jukka-pekka.santanen_at_mit.jyu.fi_at_localhost>
Päiväyksen mukaan: Mon, 21 May 2012 13:39:15 +0300
Terve!

> Date: Wed, 16 May 2012 12:16:02 +0300
> From: Jari Salokangas <jari.p.t.salokangas_at_student.jyu.fi>
> To: paatti_at_korppi.jyu.fi
> 
> Paatin toisesta lähdekoodikatselmoinnista kirjoitettu muistio löytyy
> osoitteesta
> http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti/kokoukset/katselmoinnit/paatti_koodikatselmointimuistio_2.txt
> 
Kiitokset projektiryhmälle nopeasti toimitetusta lähdekoodien
katselmoinnin muistiosta. Se tiivistää hyvin olennaisimmat
katselmoinnissa esilletuodut asiat. 

Mitä tarkoittaa virke ''Notifikaatioita voi näyttää ruudun 
keskiön sijaan oikeassa alareunassa''? Pystyisikö sen siis
muokkaamaan ymmärrettävämmäksi ja yksikäsitteisemmäksi?

Teksti on kokonaisuutena mukavan selkeää, sujuvaa, loogisesti 
etenevää ja vähävirheistä. Kirjoitusasun ja muotoilun osalta 
tein seuraavat huomiot:
 - Muistion olisi voinut jakaa pariksi numeroiduksi ja 
  otsikoiduksi kohdaksi.
 - Plussan ja miinuksen listatunnisteena käytön sijaan 
  olisin jakanut hyvät ratkaisut ja puutteet erillisiksi
  listoiksi, joilla olisi kuvaavat sidoslauseet.
 - Lista-alkiota kokonaisina virkkeinä kannattaa päättää
  pisteeseen.
Yo. huomioni on tarkoitettu palautteeksi, joten muistiota
ei kannata muokata niiden osalta. 

Terveisin,
        jukka-pekka

-- 
# Jukka-Pekka Santanen (PhD, Mr)  # santanen_at_mit.jyu.fi
# Department of Mathematical    # http://www.mit.jyu.fi/santanen/
# Information Technology      #
# University of Jyvaskyla      # Room: Agora AgC418.2
# P.O. Box 35 (Agora)        # Phone: +358- (0)40 8053299
# FIN-40014 University of Jyvaskyla # 
Received on 21.05.12 13:39:15

Tämän arkiston loi hypermail 2.2.0 : 21.05.12 13:39:16 EEST