Huomioita vaatimusmaarittelysta.

Kirjoittajan mukaan: Jukka-Pekka Santanen <jukka-pekka.santanen_at_mit.jyu.fi_at_localhost>
Päiväyksen mukaan: Mon, 21 May 2012 14:26:09 +0300
Terve!

Kävin viikonloppuna läpi Jarin toimittaman vaatimusmäärittelyn.
Päivitetylle vaatimusmäärittelylle tulee saada myös tilaajan
hyväksyntä, joten seuraava versio kannattaa toimittaa koko
projektiorganisaatiolle. 

Sisällön osalta olennaisimmat huomioni ovat seuraavat:
 - Tekijät ja päivämäärä uupuvat kansisivulta. 
 - Kansisivun vaatimusten tiloista uupuu niitä vastaavat
  kuvakkeet.
 - Kansisivun vaatimusten tiloista ainakin ''testaamaton'' ja 
  ''toteutettu'' ovat käytännössä samat. Eri tiloja ei siis
  kannata käyttää saman asian esittämiseen.
 - Voisiko näkymien yleisissä vaatimuksissa olla näkymien
  rakenteesta ainakin yksi vaatimus, ts. kohteitten haku
  sekä kohteen tarkastelu ja muokkaus esitetään kaikissa
  näkymissä yhtenäisesti eri alueissa.
 - Pystyykö tutkija muokkaamaan ainoastaan käyttäjän kuvausta,
  eikö etu- ja sukunimeä tai muita yksilöiviä tietoja?
 - Voiko tutkija etsimisen ohella myös muokata käyttäjän
  ryhmiä?
 - Keiden yhteystietoja tutkija voi määrittää hälytyksiä
  varten?
 - Onko ryhmän, tutkimuksen ja päiväkirjan poistaminen sekä 
  käyttäjän poistaminen ryhmästä ehdollisia, ts. poiston voi 
  suorittaa ainoastaan tietojen tai yhteyksien puuttuessa?
 - Ryhmän suorittamista tapahtumista kerätyn tiedon tarkastelu
  voisi olla erillisinä vaatimuksina tekstimuodossa ja
  graafisessa muodossa. Eikö tekstimuotoinen toteutunut?
 - Onko aikataulun hallinnan vaatimuksissa tarkoituksellisesti
  osassa ryhmä ja osassa ei?
 - Voiko raporttien luonnin (ei luontinäkymä) ensimmäisen
  vaatimuksen esittää yksikäsitteisemmin? Mikä sen ero on
  viimeisen vaatimukseen tekstimuotoon?
 - Ovatko raporttien luonnin ja suoritedatan viemisen 
  viimeiset vaatimukset samoja? Miksi niiden tilat eroavat?
 - Liittyykö suoritedatan vieminen kaikkeen dataan vai voiko
  käyttäjä määrittää hakuehtoja ja/tai poimia vain osan
  datasta?
 - Voisiko sisäänkirjautumisen (ei näkymän) ensimmäisen ja
  viimeisen vaatimuksen esittää yksikäsitteisemmin?
 - Oman edistymisen jälkimmäisen vaatimuksen loppuun voisi
  lisätä sanat ''kussakin kuntoutusohjelmassa''.
 - Voiko kuntoutettava lähettää viestejä valitsemalleen
  tutkijalle, kuntoutusohjelman kaikille tutkijoille vai
  kyseisellä käyttäjälle määritetylle tutkijalle?
 - Voisiko vapaaehtoisten harjoitteiden yhteydessä käyttäjä
  nähdä suorituskertojen määrän tapahtumalistauksessa?
  (Tästä vaatimuksesta ei ole taittu keskustella aiemmin.)
 - Tapahtumanäkymän vaatimukset on kahteen kertaan.
 - Mikä ero on valinta- ja radiopainikekomponenteilla?
 - Sisältökomponenttien vaatimukset voisi sijoittaa saman
  alaluvun sisälle, jos vaatimuksia on ainoastaan pari
  kutakin komponenttia kohden.
 - Onko hälytyskomponentin vaatimus sama kuin käyttäjien
  hallinnan yksi vaatimus?
 - Onko laitteessa oltava kosketusnäyttö? 
 - Osa teknisistä vaatimuksista liittynee pelkästään
  kuntoutettavan käyttöliittymään.

Käytetyn sanaston osalta tein seuraavat huomiot
 - Välilehdillä esitetään sovelluksessa sekä näkymiä (ts.
  toimintakokonaisuuksia) että näkymien toiminnallisuuksia.
  Kannattaisi yksittäisen näkymän toiminnallisuuden osalta
  puhua alivälilehdistä?
 - Vaatimuksen ''Kirjautumistiedot tallennetaan tietokantaan
  salatussa muodossa.'' voisi pahimmillaan tulkita koskevan 
  IP-osoitetta ja kirjautumishetkeä.
 - Olettehan kuvanneet käsitteen käyttäjäprofiili vaikkapa
  sovellusraportissa. Löytyisikö sille yksikäsitteisempää
  vastinetta?
 - Onko poistaminen fyysistä ja merkitsemistä poistetuksi?
 - Miten profiiliviesti poikkeaa viesteistä?
 - Aikataulun sijaan mielestäni yksikäsitteisempi käsite 
  olisi kuntoutusohjelma.
 - Miten muistutuksen ajankohta poikkeaa aikataulutetun
  tapahtuman ajankohdasta? Voisiko asian sanoa selkeämmin
  tapahtumien hallinnan vaatimuksissa?
 - Mediasisällön hallinnan ensimmäisessä vaatimuksessa voisi
  tarkentaa tarkoitettavan ääni-, kuva- ja videotiedostoja.
 - Löytyisikö kuvaavampaa vastinetta käsitteen ''Suoritedatan 
  vieminen'' jälkimmäiselle sanalle?
 - Tarkoitetaanko otsikon sanalla ''tapahtumakalenterin''
  kuntoutusohjelmaa ja/tai aikataulua?

Muotoilun ja kirjoitusasun osalta olennaisimmat huomioni ovat 
seuraavat: 
 - Kansisivun versionumero on virheellinen. Kyseessähän on
  vähintään viides projektiryhmän ulkopuolelle julkistettu
  versio, ts. versinumeron tulisi olla vähintään 0.5.0.
 - Miksi kansisivun listoissa on tumma tausta?
 - Vaatimusten tiloja ei kannata esittää eri väreillä,
  vaan kuvakkeilla, teksteinä tai lyhenteinä.
 - Saisiko vaatimuksiin kolmitasoisen numeroinnin, jolloin
  yksittäisiin vaatimuksiin olisi mahdollista viitata
  muista dokumenteista, kuten sovellusraportista ja/tai
  testaussuunnitelmasta.
 - Kolmitasoisen numeroinnin korkein taso voisi erotella
  tutkijan käyttöliittymän, kuntoutettavan käyttöliittymän
  sekä palvelimen ja tietokannan vaatimukset. Toinen taso
  erottelisi toimintakokonaisuudet toisistaan.
 - Saisiko pää- ja alaluvuille lukunumerot helposti?
 - Tapahtumien hallinnan vaatimusten alaluvun voisi siirtää 
  aikataulun hallinnan vaatimusten alaluvun eteen, jolloin
  nekin olisivat järjestyksessä pienemmästä suurempaan
  kokonaisuuteen.
 - Kannattaako pakottaa sivunvaihto päälukujen yhteyteen?

Osa yo. muotoilumuokkauksista saattaa olla suuritöisiä, ja
siten eivät välttämättä järkeviä toteuttaa. Kuitatkaa siis
tarvittaessa, mihin esittämistäni muutoksista ei ole aikaa.

Terveisin,
        jukka-pekka

-- 
# Jukka-Pekka Santanen (PhD, Mr)  # santanen_at_mit.jyu.fi
# Department of Mathematical    # http://www.mit.jyu.fi/santanen/
# Information Technology      #
# University of Jyvaskyla      # Room: Agora AgC418.2
# P.O. Box 35 (Agora)        # Phone: +358- (0)40 8053299
# FIN-40014 University of Jyvaskyla # 
Received on 21.05.12 14:26:09

Tämän arkiston loi hypermail 2.2.0 : 21.05.12 14:26:12 EEST