Projektiraportti kaipaa sisaltoa lukuihin 6-9.

Kirjoittajan mukaan: Jukka-Pekka Santanen <jukka-pekka.santanen_at_mit.jyu.fi_at_localhost>
Päiväyksen mukaan: Tue, 22 May 2012 12:16:23 +0300
Terve!

Kävin Laurin eilen toimittaman projektiraportin päivitetyn
version läpi. Laurin kannattaa panostaa raportin olennaisiin 
lukuihin 6-9, joista sisältö puuttuu lähes kokonaan. Muut
luvut kaipaavat korkeintaan pientä viimeistelyä.

Lukuihin 6 ja 7 tähän mennessä kirjatuista tekstikappaleista 
tein seuraavat olennaisimmat huomiot:
 - Luvun 6 yhteenvetoa on hankala arvioida, kun luvuista
  6.2-6.7 uupuu sisältö kokonaan.
 - Viittaisiko luvussa 6.1 mainittu projektipäälliköiden 
  kokema projektin hallinnasta saatu vähäinen kokemus
  ainakin osittain mainittuihin tiedotuksen puutteisiin
  projektiorganisaation suuntaan? 
 - Luvussa 6.1 tulee todeta, tapahtuiko dokumenttien ja/tai
  sovellusten osa-alueissa muutoksia projektin kuluessa.
 - Kannattaisiko luvussa 6.1 ottaa kantaa siihen, oliko
  projektipäällikkö koko ajan tietoinen ryhmän jäsenten
  tehtävien tilasta? Joutuiko tehtäviä priorisoimaan tai
  uudelleenjakamaan projektin kuluessa?
 - Luvun 6.1 taulukosta uupuvat ymmärrettävästi vielä
  keskenolevien dokumenttien hyväksymispäivät.
 - Luvun 7.1 prosessimallin kuvauksen perusteella tuntuu
  prosessi vastanneen aika pitkälti vesiputousmallia
  mainitun ketterän mallin sijaan. Jakautuiko kuitenkin 
  toteutusvaihe lyhyempiin viikon tai parin ''sykleihin'', 
  jotka sisälsivät suunnittelua, toteutusta ja testausta?
 - Luvun 7.1 prosessimallin kuvauksesta saa kuvan, että
  projekti ei ollut kovin hyvin tuettu prosessin osalta.
  Ehkäpä ryhmän omaksumat käytänteet korvasivat prosessiin
  puutteita tai ryhmä ei törmännyt huomattaviin ongelmiin 
  projektin aikana. Tapahtuiko ohjelmoinnin edetessä
  yllätyksiä esimerkiksi tehtävien työmäärien ja/tai
  kehityshaasteiden muodossa?

Olennaisimmat havaitsemani virheet ja puutteet muissa luvuissa
ovat seuraavat:
 - Kansisivun ennen on tarpeeton tyhjä sivu.
 - Virheellisiä lähdeviittauksia on luvuissa 1 ja 3.
 - Lukuun 1 tulee lisätä virke vaatimusmäärittelystä.
 - Luvun 2 kuvauksista voisi kaivata pientä tarkentamista
  termit profiiliviesti, etenemisvaihtoehto, muistutus
  ja/tai Vaadin.
 - Toiminnallisuuksia sovitaan jatkokehitykseen tilaajan
  kanssa (luku 3).
 - Luvun 3.2 neljännessä tekstikappaleessa käsitellään
  samaa asiaa kuin viimeisessä kappaleessa. Neljäs kappale
  kannattaa siirtää osaksi viimeistä kappaletta ja poistaa
  siitä päällekkäisyydet.
 - Luvussa 3.2 parin listan sidoslauseessa on tarpeeton
  kappalevaihto.
 - Useammassa luvussa rivit jatkuvat marginaaliin.
 - Yhteenvedossa tulee todeta, mitkä toimintokokonaisuudet
  sovittiin tilaajan kanssa jatkokehitykseen. Lisäksi
  kannattaa ottaa kantaa siihen, onko tietojärjestelmä ja
  toteutetut sovellukset otettavissa tuotantokäyttöön,
  rajattuun tuotantokäyttöön, tai antaako prototyyppi
  hyvän pohjan tuotantoversion kehittämiselle.
 - Yhteenvedosta uupuu vielä projektin läpivientiä kuvaavat
  olennaisimmat huomiot ja johtopäätökset, jotka löytyvät
  sisällön osalta puutteellisista luvuista 6-9.

Palautan puolen tunnin sisällä tarkemmat huomioni sisältävän
paperimuotoisen projektiraportin projektihuoneeseen. Olen
tänään paikalla klo 17.30 asti, jos Lauri haluaa kysyä 
lisätietoa joihinkin palautteisiini liittyen.

Terveisin,
       jukka-pekka

-- 
# Jukka-Pekka Santanen (PhD, Mr)  # santanen_at_mit.jyu.fi
# Department of Mathematical    # http://www.mit.jyu.fi/santanen/
# Information Technology      #
# University of Jyvaskyla      # Room: Agora AgC418.2
# P.O. Box 35 (Agora)        # Phone: +358- (0)40 8053299
# FIN-40014 University of Jyvaskyla # 
Received on 22.05.12 12:16:23

Tämän arkiston loi hypermail 2.2.0 : 22.05.12 12:16:24 EEST