Re: Paatti-projekti, sovellusraportti 0.2.0

Kirjoittajan mukaan: Jukka-Pekka Santanen <jukka-pekka.santanen_at_mit.jyu.fi_at_localhost>
Päiväyksen mukaan: Wed, 23 May 2012 16:34:25 +0300
Terve!

> Date: Tue, 22 May 2012 13:58:59 +0300
> From: Jari Salokangas <jari.p.t.salokangas_at_student.jyu.fi>
> Subject: [paatti] Paatti-projekti, sovellusraportti 0.2.0
> 
> sovellusraportin versio 0.2.0 löytyy osoitteesta:
> http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti/dokumentit/sovellusraportti/paatti_sovellusraportti_0.2.0.pdf
> 
Jari on tehnyt mallikasta työtä sovellusraportin osalta. Mainittujen 
puuttuvien käyttöliittymäkuvien ohella lukujen 9.1-9.3 sisältö uupuu 
sekä tietokantaa kuvaavassa luvussa on joitakin yksittäisiä puutteita 
taulujen, kenttien ja esimerkkien osalta. Muut luvut kaipaavat enää
lähinnä viimeistelyä.

> Sovellusraportista puuttuu vielä useita käyttöliittymäkuvia, jotka tullaan
> lisäämään viimeistään seuraavaan versioon. Ilmoitan tästä, kun asia on
> hoitunut.
> 
Olennaisimmat havaitsemani sisällölliset ja rakenteelliset puutteet 
sekä kirjoitusasuvirheet ovat seuraavat:
 - Kannattaisiko luvun 1 ensimmäinen tekstikappale siirtää
  projektia kuvaavan viidennen kappaleen eteen? Kuudes
  kappale kuuluisi mielestäni paremmin yhteenvetoon.
 - Luvun 2 termien kuvausten palautteeni kannattaa katsoa
  eilen Laurille palauttamastani projektiraportista.
  Kirjasin lisäksi pieniä ehdotuksia termien tutkijan 
  käyttöliittymä, etenemisvaihtoehto, muistutus ja Vaadin
  kuvauksiin.
 - Luvuissa 3 ja 4 käytetään sekaisin käsitteitä aikataulut ja 
  kuntoutusohjelmat. Kyseiset käsitteet tulee ainakin sitoa 
  yhteen, mutta mielestäni kuntoutusohjelma olisi kuvaavampi
  (käytettäväksi myös käyttöliittymässä, jatkokehitysidea?).
 - Sisäänkirjautumisnäkymiin tulisi ottaa lyhyesti kantaa
  luvuissa 3.1 ja 4.1. 
 - Saisiko luvun 3.1 kuvan alivälilehtiä kuvaavia tekstejä
  hieman yksikäsitteisemmäksi?
 - Käyttöliittymän kuvista uupuu vielä huomattava osa. Ne
  kannattaa poimia samaan kohteeseen liittyen, jotta lukija 
  yhtenäisen datan perusteella pystyy paremmin päättelemään
  näkymien yhteydet. 
 - Kuvissa käyttöliittymän ohjaimissa tulee näkyä todellista
  dataa, muttei kuitenkin todellisiin tutkimuksiin, ryhmiin
  tai ihmisiin liittyviä tietoja.
 - Kaikista näkymien alivälilehdistä tulisi mielellään olla
  kuva. Tietysti voisi viitata joidenkin muiden näkymien
  vastaaviin kuviin, mutta tällöin todennäköisesti joutuu 
  kirjoittamaan enemmän tekstiä. Osassa kuvista voi hyvin
  rajata näkymän alivälilehteen etenkin, jos aiemman
  kuvan perusteella lukija saa käsityksen kyseisen näkymän
  rakenteesta.
 - Luvussa 3.7 kannattaa mainita, mihin etenemisvaihtoehdon
  arvoa on mahdollista käyttää (jatkokehityksessä?).
 - Saisiko luvun 4.2 viimeisen kuvan ''harmaat painikkeet''
  paremmin näkyviksi?
 - Useammasta alaluvusta uupui kuva-, luku- ja lähdeviittauksia. 
  Havaitsin myös joitakin yksittäisiä virheellisiä kuva- ja
  lähdeviittauksia.
 - Luvun 5.1 kuvan jälkeinen tekstikappale soveltuu paremmin
  lukuun 5.4.
 - Luvusta 5.1 uupuu phoneGapin kuvaus, joka muistaakseni 
  taisi olla aiemmassa versiossa. Tulisiko sen tueksi lisätä 
  loppuesittelyssä käytetty kuva vai tulisiko nykyistä kuvaa
  hieman päivittää anturien osalta?
 - Luvun 5.2 kuvan komponenttikokonaisuuksiin tulee kirjata 
  niiden käyttötarkoitusta kuvaava otsikko.
 - Suosittelen lukujen 5.1 ja 5.2 komponenttien kuvausten
  jakamista kolmeen alalukuun kuvan 5.2 mukaisesti. 
 - Luvuissa 5.1 ja 5.2 tarkoittanevat sama komponentit 
  ViewHandler ja MobileViewHandler.
 - Kuvassa 5.2 mainituista ei luvussa 5.3 kuvata komponentteja
  PaattiResearch, Paatti ja Vaadin. 
 - Tarvitaanko luvussa 5.3 mainintaa, mistä paketista kukin
  komponentti löytyy?
 - Suosittelen luvun 5.3 ja 6.2-6.15 listojen muokkaamista
  luvun 2 termilistojen tyylisiksi.
 - Taulujen esimerkkirivien kuvaukset uupuvat luvuista 6.2-6.15.
  Kannattaa antaa esimerkkejä etenkin hankalimmin tulkittavien 
  taulujen kentistä. Itsestäänselville tauluille ei kannattane
  kirjata esimerkkiä.
 - Suosittelen luvuissa 6.2-6.15 kentän tietotyypin kirjaamista
  kuvauksen loppuun sulkujen sisälle koodikirjasimella.
 - Luvuissa 6.2-6.15 tulee mainita taulun relaatioista.
 - Olisiko luvussa 6.6 zeroTim alkamisen ajankohta tallentamisen
  sijaan?
 - Onko luvun 6.8 ''aika'' pikemminkin suoritushetki? Entä
  löytyisikö aloitus- ja lopetuskohdalle kuvaavampi sana?
 - Luvun 6.10 url lienee tilan sijaan URL-osoite?
 - Luvun 6.11 kenttien binaryDataMin ja binaryDataMax nimistä
  uupunee osio ''Data''.
 - Luvun 6.12 Choice-taulun relaatiot Task-tauluun tulee kuvata
  tarkasti antaen pari esimerkkiä. Ilman niitä taulun käyttö
  ei mielestäni tule selkeästi esille.
 - Lukujen 6.14 ja 6.15 taulujen BINARYDATA ja TEXTDATA kentistä
  uupuu data.
 - Lukuun tulee lisätä alaluvut niille relaatiotauluilla, joissa
  on omia kenttiä.
 - Luvut 8.2 ja 8.3 ovat melkoisen pitkiä. Kannattaisiko molemmat 
  jakaa pariksi alaluvuksi järjestäen tekstikappaleet siten,
  että samaan kohteeseen liittyvät ovat peräkkäin.
 - Lukujen 9.1-9.3 sisältö uupuu. 
 - Lähteistä uupuvat ainakin luokkadokumentit, käytettävyyspäivän 
  muistio sekä minun ja Tero Kallioisen palautteet sovelluksista.
  Niihin tulee viitata ainakin luvussa 7.5. 
 - Lähdeluettelossa lähteet tulee järjestää (ensimmäisen) tekijän
  (sukunimen) mukaan aakkosjärjestykseen.
 
Osan yo. palautteistani olen tarkoituksellisesti kirjannut kysyvään 
muotoon. Välttämättä kaikkia ei ole järkevää toteuttaa johtuen 
esimerkiksi muokkauksen vaatimasta suurestä työmäärästä.

Palautin tunti sitten paperikappaleeseen kirjaamani huomiot Jarille.

Terveisin,
        jukka-pekka

-- 
# Jukka-Pekka Santanen (PhD, Mr)  # santanen_at_mit.jyu.fi
# Department of Mathematical    # http://www.mit.jyu.fi/santanen/
# Information Technology      #
# University of Jyvaskyla      # Room: Agora AgC418.2
# P.O. Box 35 (Agora)        # Phone: +358- (0)40 8053299
# FIN-40014 University of Jyvaskyla # 
Received on 23.05.12 16:34:25

Tämän arkiston loi hypermail 2.2.0 : 23.05.12 16:34:27 EEST