Re: Luokkadokumentit

Kirjoittajan mukaan: Jukka-Pekka Santanen <jukka-pekka.santanen_at_mit.jyu.fi_at_localhost>
Päiväyksen mukaan: Fri, 25 May 2012 19:13:24 +0300
Terve!

Luokkadokumenttitiedostojen jotkut rivit ovat sen verran pitkiä ja 
kuvat isoja, että niistä kaikki eivät sopisi kokonaan tulosteeseen.
Sovin eilisen lounaan lopuksi projektiryhmän kanssa, ettei 
luokkadokumentteja tulosteta projektikansioon. Projekti-CD:lle
ne sen sijaan sijoitetaan HTML-sivuina.

> Date: Tue, 22 May 2012 11:34:08 +0300
> From: Jari Salokangas <jari.p.t.salokangas_at_student.jyu.fi>
> To: paatti_at_korppi.jyu.fi
> 
> Sovellusten päivitetyt luokkadokumentit (kuvien kanssa) löytyvät
> osoitteesta:
> http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti/luokkadokumentit/html/
> 
Kokonaisuutena luokkadokumenttien esitystapa on tiivis ja pääosin
mielestäni mallikas. Havaitsin kuitenkin luokkadokumenteissa 
useamman luokan ja metodin osalta puuttuvia tai virheellisiä 
kuvauksia. 

Luokkien kuvausten osalta tein seuraavat huomiot:
 - Luokan kuvaus uupuu luokista BelongsQueryDelegate, 
  EventsInScheduleDelegate, NewRowIDChangeEvent, 
  EventTool.NODE_MODES, NodeFactory.NODE_TYPE ja StringHelper.
 - Tekijää tai hänen yhteystietojaan ei mainita tai on muilta osin
  puutteellinen luokissa BelongsQueryDelegate, PaattiDBService,
  ContextMenu (käyttäjätunnuksen tilalle tekijän nimi), 
  EventTool.NODE_MODES, NodeFactory.NODE_TYPE, OwnPageView ja
  ScheduleInfoTab.
 - Olisiko luokan PaattiQueryDelegate metodille removeRow parempi
  nimi setRowRemoved?
 - Olisiko luokan PaattiResearchDBService metodille 
  removeRowFromTable parempi nimi setRowRemovedFromTable?
 - Kannattaisiko tarkentaa luokan UserGroup kuvausta?

Metodien kuvauksia uupuu seuraavista luokista:
 - BelongsQueryDelegate: getQueryStatement ja StoreRow,
 - ChoiceQueryDelegate: getQueryStatement ja getCountStatement,
 - EventsInScheduleDelegate: storeRow, getQueryStatement,
 - PaattiDBService: removeUserFromGroup (vain TODO-huomio),
 - TaskQueryDelegate: storeRow,
 - UserGroup: setUsergroupResearchID sekä
 - UserGroupRolesAndResearchDelegate: getQueryStatement, storeRow.

Mahdollisesti puutteellinen tai virheellinen metodin kuvaus on 
seuraavissa luokissa:
 - BelongsQueryDelegate: setRowValues,
 - PaattiDBService: metodissa getSQLContainerFromDBTableFiltered
  on kommentti suomeksi,
 - PaattiQueryDelegate: storeRow, 
 - PaattiQueryDelegate: useampi metodi,
 - UserGroup: getUsergroupResearchID, get vai set,
 - UserGroupRolesAndResearchDelegate: setQueryStatement,
 - UserUnfinishedEventDelegate: storeRow,
 - PaattiDatabaseUtils: storeRow,
 - ApplicationTabSheet: getPaattiApplication,
 - PaattiResearch: buttonClick (itse käyttötarkoitus uupuu) sekä
 - PaattiResearchApplication: onRequestStart, onRequestEnd.

Mahdollisesti puutteellinen parametrin tai paluuarvon kuvaus on 
seuraavien luokkien metodeissa:
 - PaattiDBService: useampi metodi,
 - PaattiMobileDBService: getSQLContainerFromDBTable, 
  saveEventTaskData,
 - PaattiQueryDelegate: useampi metodi,
 - PaattiResearchDBService: createSchedule,
 - UserGroupRolesAndResearchDelegate: setRowValues,
 - UserUnfinishedEventDelegate: storeRowValues, getQueryStatement,
 - PaattiDatabaseUtils: setRowValues, getQueryStatement,
 - PaattiLoginUtils: TryLoginWithCookies, deleteLoginCookie,
 - ApplicationTabSheet: Constructor, setActiveTab,
 - ApplicationView: useampi metodi,
 - PaattiResearch: getNodeByRealIdbuttonClick,
 - LoginWindow: Constructor sekä
 - PaattiResearch: getThemeResource.

Välttämättä kaikkia eo. mahdollisia puutteita tai virheitä ei 
kannata korjata. Voisitteko kuitata ne, joita ei kannata
huomioida.

Kirjasin paperikappaleisiin palautteeksi joitain mahdollisia
kirjoitusvirheitä lähinnä artikkeleihin, verbien yksikön 
kolmannen persoonan s-kirjaimeen ja of-genetiiviin liittyen. 
Suosittelen käymään palautteeni läpi, mutta ko. huomioitani 
ei kannata alkaa korjaamaan. Toimitan tarkemman palautteeni
vartin sisällä projektihuoneeseen.

Terveisin,
        jukka-pekka

-- 
# Jukka-Pekka Santanen (PhD, Mr)  # santanen_at_mit.jyu.fi
# Department of Mathematical    # http://www.mit.jyu.fi/santanen/
# Information Technology      #
# University of Jyvaskyla      # Room: Agora AgC418.2
# P.O. Box 35 (Agora)        # Phone: +358- (0)40 8053299
# FIN-40014 University of Jyvaskyla # 
Received on 25.05.12 19:13:24

Tämän arkiston loi hypermail 2.2.0 : 25.05.12 19:13:26 EEST