Re: Paatti-projektin 11. kokouksen pöytäkirja

Kirjoittajan mukaan: Jukka-Pekka Santanen <jukka-pekka.santanen_at_mit.jyu.fi_at_localhost>
Päiväyksen mukaan: Mon, 28 May 2012 14:14:27 +0300
Terve!

Koska torstain palaveri oli Paatti-projektin viimeinen, tulee
viimeisen palaverin pöytäkirjalle saada hyväksyntä tilaajalta
ja tekniseltä ohjaajalta sähköpostitse.

> Date: Fri, 25 May 2012 16:48:55 +0300
> From: Toni Salminen <toni.a.j.salminen_at_student.jyu.fi>
> To: paatti_at_korppi.jyu.fi
> Subject: [paatti] Paatti-projektin 11. kokouksen pöytäkirja
> 
> Paatti-projektin 11. kokouksen pöytäkirja löytyy osoitteesta:
> http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti/kokoukset/poytakirjat/paatti_poytakirja_11.pdf
> 
Kiitokset Tonille sisällön, esitystavan ja kirjoitusasun osalta 
mallikkaasta pöytäkirjasta. Viimeisten palaverien pöytäkirjojen
tulee kuitenkin olla aiempia palavereja tarkempia etenkin, kun
pöytäkirjassa käsiteltyä asiaa ei ole mahdollista tarkentaa
myöhemmissä palavereissa ja niiden pöytäkirjoissa.

Voisitko tarkistaa ja tarvittaessa täydentää pöytäkirjaa 
seuraavien mahdollisten puutteiden osalta:
 - Raimo Lappalainen uupuu läsnäolijoista.
 - Kohdassa 5 edellisen palaverin pöytäkirja hyväksyttiin 
  muutoksella, että yksi keskeneräisistä tehtävistä tulee 
  kopioida tehtäväkohtaan.
 - Kohdassa 6 todettiin myös PhoneGapin tilanne, mutta ko.
  asian käsittelyä ei kuvata. Muistaakseni Lauri totesi
  kyseistä toiminnallisuutta suunniteltavan osaksi Vaadinta,
  joten kannattaa odottaa sitä oman kehittämisen sijaan.
 - Kohdasta 6 tehtävälistasta uupuu em. keskeneräinen tehtävä.
 - Kohdan 8 ensimmäinen virke olisi yksikäsitteisempi muodossa
  ''Salokangas kertoi, että ryhmä oli saanut toteutettua 
  sovellukseen kaikki pakolliset ja tärkeät vaatimukset [2].''
 - Kohdan 8 listan toisen alkion osalta muistaakseni esitin
  poistamiseen liittyvien vaatimusten tarkentamista 
  jatkokehityksen yhteydessä. Olisinko lisäksi suositellut
  asian kirjaamista sovellusraportin jatkokehitysideoihin?
 - Kohdassa 8 sovittiin, että vaatimusmäärittelyn tilaajan
  osalta allekirjoittaa Raino Lappalainen tai Heikki Lyytinen.
 - Kohdassa 9 keskusteltiin siitä, miten toimitaan sovelluksen
  prototyypin sisältävän WWW-palvelimen osalta. Eikö tilaaja
  luvannut tarvittaessa ottaa yhteyttä ATK-tukeen?
 - Kannattaisiko kohdassa 10 mainita, että Raimo Lappalainen
  lupasi kartoittaa mahdollisuutta Toni Salmisen ja/tai
  Jari Salokankaan palkkaamiselle?
 - Kohdan 11 ensimmäisessä tekstikappaleen on kaksi päätöstä,
  joten ne tulee esittää päätöksinä kohdan lopussa.
 - Kohdassa 11 sovittiin, että tietotekniikan laitos toimittaa
  projektilaskun summaltaan 4000 euroa psykologian laitokselle.
  Laskuun tulee kirjata viitteeksi Raimo Lappalainen ja
  projektin nimi.
 - Kohtaan 11 kannattaa kirjata päätökseksi, että tilaajalle
  riittää minun hyväksyntä projektikansiolle ja -CD:lle.
  Tästä tosin taittiin sopia juuri palaverin päättämisen
  jälkeen, mutta sovittiin kuitenkin.
 - Palautetut puhelimet tulee mainita jaetun materiaalin
  yhteydessä pöytäkirjan lopussa.

Em. täydennyksillä pöytäkirja on osaltani hyväksytty. Jos muistan
jonkun em. asian virheellisesti, asiasta kannattaa huomauttaa.

Terveisin,
       jukka-pekka

P.S. Kohdan 11 tehtävät olisi ehkäpä voinut korjata omaksi
   kohdakseen.

-- 
# Jukka-Pekka Santanen (PhD, Mr)  # santanen_at_mit.jyu.fi
# Department of Mathematical    # http://www.mit.jyu.fi/santanen/
# Information Technology      #
# University of Jyvaskyla      # Room: Agora AgC418.2
# P.O. Box 35 (Agora)        # Phone: +358- (0)40 8053299
# FIN-40014 University of Jyvaskyla # 
Received on 28.05.12 14:14:27

Tämän arkiston loi hypermail 2.2.0 : 28.05.12 14:14:29 EEST