Re: Paatti-projektin 11. kokouksen pöytäkirja

Kirjoittajan mukaan: Outa Valkama <outa.j.valkama_at_student.jyu.fi_at_localhost>
Päiväyksen mukaan: Mon, 28 May 2012 17:33:28 +0300
Hei,

Tarvitseeko pöytäkirja mitään erikoisempaa hyväksyntää minulta? Minulla ei
varsinaisesti ole Santasen kommenttien lisäksi mitään huomautettavaa joten
minun osaltani se on hyväksytty näiden täydennyksien jälkeen.

Terveisin Outa Valkama

2012/5/28 Jukka-Pekka Santanen <jukka-pekka.santanen_at_mit.jyu.fi>

> Terve!
>
> Koska torstain palaveri oli Paatti-projektin viimeinen, tulee
> viimeisen palaverin pöytäkirjalle saada hyväksyntä tilaajalta
> ja tekniseltä ohjaajalta sähköpostitse.
>
> > Date: Fri, 25 May 2012 16:48:55 +0300
> > From: Toni Salminen <toni.a.j.salminen_at_student.jyu.fi>
> > To: paatti_at_korppi.jyu.fi
> > Subject: [paatti] Paatti-projektin 11. kokouksen pöytäkirja
> >
> > Paatti-projektin 11. kokouksen pöytäkirja löytyy osoitteesta:
> >
> http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti/kokoukset/poytakirjat/paatti_poytakirja_11.pdf
> >
> Kiitokset Tonille sisällön, esitystavan ja kirjoitusasun osalta
> mallikkaasta pöytäkirjasta. Viimeisten palaverien pöytäkirjojen
> tulee kuitenkin olla aiempia palavereja tarkempia etenkin, kun
> pöytäkirjassa käsiteltyä asiaa ei ole mahdollista tarkentaa
> myöhemmissä palavereissa ja niiden pöytäkirjoissa.
>
> Voisitko tarkistaa ja tarvittaessa täydentää pöytäkirjaa
> seuraavien mahdollisten puutteiden osalta:
> - Raimo Lappalainen uupuu läsnäolijoista.
> - Kohdassa 5 edellisen palaverin pöytäkirja hyväksyttiin
>  muutoksella, että yksi keskeneräisistä tehtävistä tulee
>  kopioida tehtäväkohtaan.
> - Kohdassa 6 todettiin myös PhoneGapin tilanne, mutta ko.
>  asian käsittelyä ei kuvata. Muistaakseni Lauri totesi
>  kyseistä toiminnallisuutta suunniteltavan osaksi Vaadinta,
>  joten kannattaa odottaa sitä oman kehittämisen sijaan.
> - Kohdasta 6 tehtävälistasta uupuu em. keskeneräinen tehtävä.
> - Kohdan 8 ensimmäinen virke olisi yksikäsitteisempi muodossa
>  ''Salokangas kertoi, että ryhmä oli saanut toteutettua
>  sovellukseen kaikki pakolliset ja tärkeät vaatimukset [2].''
> - Kohdan 8 listan toisen alkion osalta muistaakseni esitin
>  poistamiseen liittyvien vaatimusten tarkentamista
>  jatkokehityksen yhteydessä. Olisinko lisäksi suositellut
>  asian kirjaamista sovellusraportin jatkokehitysideoihin?
> - Kohdassa 8 sovittiin, että vaatimusmäärittelyn tilaajan
>  osalta allekirjoittaa Raino Lappalainen tai Heikki Lyytinen.
> - Kohdassa 9 keskusteltiin siitä, miten toimitaan sovelluksen
>  prototyypin sisältävän WWW-palvelimen osalta. Eikö tilaaja
>  luvannut tarvittaessa ottaa yhteyttä ATK-tukeen?
> - Kannattaisiko kohdassa 10 mainita, että Raimo Lappalainen
>  lupasi kartoittaa mahdollisuutta Toni Salmisen ja/tai
>  Jari Salokankaan palkkaamiselle?
> - Kohdan 11 ensimmäisessä tekstikappaleen on kaksi päätöstä,
>  joten ne tulee esittää päätöksinä kohdan lopussa.
> - Kohdassa 11 sovittiin, että tietotekniikan laitos toimittaa
>  projektilaskun summaltaan 4000 euroa psykologian laitokselle.
>  Laskuun tulee kirjata viitteeksi Raimo Lappalainen ja
>  projektin nimi.
> - Kohtaan 11 kannattaa kirjata päätökseksi, että tilaajalle
>  riittää minun hyväksyntä projektikansiolle ja -CD:lle.
>  Tästä tosin taittiin sopia juuri palaverin päättämisen
>  jälkeen, mutta sovittiin kuitenkin.
> - Palautetut puhelimet tulee mainita jaetun materiaalin
>  yhteydessä pöytäkirjan lopussa.
>
> Em. täydennyksillä pöytäkirja on osaltani hyväksytty. Jos muistan
> jonkun em. asian virheellisesti, asiasta kannattaa huomauttaa.
>
> Terveisin,
>       jukka-pekka
>
> P.S. Kohdan 11 tehtävät olisi ehkäpä voinut korjata omaksi
>   kohdakseen.
>
> --
> # Jukka-Pekka Santanen (PhD, Mr)  # santanen_at_mit.jyu.fi
> # Department of Mathematical    # http://www.mit.jyu.fi/santanen/
> # Information Technology      #
> # University of Jyvaskyla      # Room: Agora AgC418.2
> # P.O. Box 35 (Agora)        # Phone: +358- (0)40 8053299
> # FIN-40014 University of Jyvaskyla #
>
>
Received on 28.05.12 17:33:28

Tämän arkiston loi hypermail 2.2.0 : 28.05.12 17:33:38 EEST