Re: Paatti-projekti, sovellusraportti 0.3.0

Kirjoittajan mukaan: Jukka-Pekka Santanen <jukka-pekka.santanen_at_mit.jyu.fi_at_localhost>
Päiväyksen mukaan: Tue, 29 May 2012 17:17:56 +0300
Terve!

> Date: Mon, 28 May 2012 18:26:24 +0300
> From: Jari Salokangas <jari.p.t.salokangas_at_student.jyu.fi>
> To: paatti_at_korppi.jyu.fi
> 
> Sovellusraportin versio 0.3.0 löytyy osoitteesta:
> http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti/dokumentit/sovellusraportti/paatti_sovellusraportti_0.3.0.pdf
> 
Sisällön, rakenteen, esitystavan ja kirjoitusasun osalta
erinomaisen sovellusraportin ainoa suurempi puute liittyy
ylläpitäjien ohjeisiin luvuissa 9.1-9.3. Muut luvut
mielestäni kaipaavat enää viimeistelyä.

Olennaisimmat havaitsemani puutteet ja virheet muissa 
luvuissa ovat seuraavat:
 - Johdannon yhdessä virkkeessä on luokkadokumenttien
  [5] lähdeviittaus, mutta itse virke vielä uupuu.
 - Johdannon luvun 6 kuvaus kaipaa muokkaamista.
 - Luvun 3.2 kuvan 3.3 kuvauksessa tulisi mainita myös
  uuden kohteen luonnista.
 - Virheellinen lukuviittaus lienee luvuissa 3.3, 5.2
  ja 7.6. Käytäthän viitattessasi viittaustermejä 
  numeron sijaan?
 - Kuvaviittaus uupuu luvuista 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8,
  4.6, 4.7, 4.8 ja 4.9.
 - Välilehden nimi on virheellinen tekstikappaleissa 
  tai kuvatekstissä luvuissa 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8
 - Tallennuspainikkeen maininta uupuu luvun 3.5 kuvan
  3.9 kuvauksesta.
 - Saisiko kuvia 3.10, 3.11, 3.14, 3.17, 3.18 ja 3.20
  sekä niiden tekstejä hieman suuremmiksi.
 - Saisiko luvun 4.2 kuvien väliin hieman enemmän
  tila, jotta ne erottuisivat paremmin toisistaan?
 - Kuvien 4.9 ja 4.10 järjestystä kannattaa vaihtaa,
  jotta ne olisivat samassa järjestyksessä kuin
  navigointipainikkeet näkymien alareunassa.
 - Kuvan 4.12 kuvateksti katkeaa kesken.
 - Suosittelen luvun 5.3 ulkopuolisten komponenttien
  kuvausten sijoittamista omaan alalukuunsa.
 - Luvun 6.1 ER-kaavio on juuri väärinpäin, sillä
  lukija joutuu kääntämään sen selkämyksen puolelle.
 - Onko USERGROUP-taulun ensimmäinen kenttä groupID
  vai userGroupID. Luvun 6.1 ER-kaaviossa ja luvussa
  6.3 on ristiriitaiset nimet.
 - Luvun 6.7 listan jälkeisessä kuvauksessa ''tyyppi
  on tyyppiä''.
 - Tulisiko luvun 6.13 listan jälkeisessä kuvauksessa
  ''käyttäjällä olla useamman tapahtuman suorittamisen'' 
  sijaan useamman saman tehtävän suorittaminen?
 - Luvun 6.13 listan jälkeisessä kuvauksessa tulisi
  varmaan olla TEXTDATA-taulu TEXTin sijaan?
 - Luvun 7.4 lähdeviittaukset tulisi paremmin sitoa ko.
  lauseisiin.
 - Luvun 7.5 lähdeviittaukset tulisi esittää muodossa
  ''[10]-[13]'' tai ''[10], [11], [12] ja [13]'' sekä
  ''[2] ja [3]''.
 - Luvun 8.4 toisessa virkkeessä on jotain vikaa.
 - Edellisessä versiossa oli BELONGS-taulun avainta
  koskenut jatkokehitysidea. Onko se korjattu vai
  onko se vahingossa tippunut pois luvusta 8.9?
 - Lähteissä [2] ja [3] kannattanee Tero Kallioisen
  organisaatioksi kirjata psykologian laitos.
 - Viittaatko jossakin luvussa Sovellusprojektien
  ohjeeseen [14]?

Palautan paperikappaleeseen kirjaamani tarkemmat huomiot
vartin sisällä projektihuoneeseen. Jari tavoittaa minut
tarvittaessa huomenna loppuiltapäivästä työhuoneestani.

Terveisin,
       jukka-pekka

-- 
# Jukka-Pekka Santanen (PhD, Mr)  # santanen_at_mit.jyu.fi
# Department of Mathematical    # http://www.mit.jyu.fi/santanen/
# Information Technology      #
# University of Jyvaskyla      # Room: Agora AgC418.2
# P.O. Box 35 (Agora)        # Phone: +358- (0)40 8053299
# FIN-40014 University of Jyvaskyla # 
Received on 29.05.12 17:17:56

Tämän arkiston loi hypermail 2.2.0 : 29.05.12 17:17:57 EEST