Re: Paatti-projekti, sovellusraportti 0.4.0

Kirjoittajan mukaan: Jukka-Pekka Santanen <jukka-pekka.santanen_at_mit.jyu.fi_at_localhost>
Päiväyksen mukaan: Mon, 4 Jun 2012 15:10:54 +0300
Terve!

Sisällöltään, esitystavaltaan, rakenteeltaan ja kirjoitusasultaan
erinomainen Sovellusraportti on osaltani hyväksytty, kunhan Outa 
ja Tero hyväksyvät ylläpitäjien ohjeet sisältävän luvun 9. Heidän
hyväksynnän jälkeen dokumentin versionumeroksi voi nostaa 1.0.0.

Tein luvusta 9 seuraavat huomiot:
 - Saako admin-käyttäjän salasanaa mainita luvun 9.1 ohjeessa?
 - Luvuissa 9.1-9.3 voisi lihavoida oleellisia termejä, jotka
  toimisivat samalla ''kappaleotsikoina''.
 - Onko luvun 9.1 viimeinen tekstikappale riittävän selkeä?

Olennaisimmat sovellusraporttia koskevat huomioni muista luvuista
ovat seuraavat:
 - Luvun 1 sovellusraporttia kuvaavan toisen virkkeen pari
  termiä kannattaa järjestää niiden esiintymisen mukaan.
 - Luvun 1 luokkadokumentaatiota kuvaava hieman epämääräinen 
  virke olisi yksikäsitteisempi muodossa ''Toteutettujen
  sovellusten luokkia ja metodeita kuvataan tarkemmin
  luokkadokumentaatiossa [5].''
 - Luvusta 3.5 uupuu kuvan 3.11 sidoslauseesta kuvanumerolla
  viittaus.
 - Olisiko luvun 3.7 toisen kappaleen toisen virkkeen viimeinen
  lause yksikäsitteisempi muodossa ''..., joka sisältää 
  kuvissa 3.14-3.17 esiteltävät Tapahtuman sisältö -välilehden 
  toimintokokonaisuudet.''?
 - Luvun 3.7 kuvan 3.15 kuvaviittaus tulisi olla seuraavassa
  hiirivalikkoon viittaavassa virkkeessä.
 - Pystyisikö suurentamaan luvun 3.8 kuvaa 3.19 ja sen tekstejä?
  Kannattaisiko se kääntää vastaavasti kuin kuva 3.8?
 - Luvun 4.7 kuvaa 4.13 ennen olevaa virkettä voisi tiivistää
  sivulauseen poistamalla.
 - Lukujen 5.4-5.6 toiset virkkeet kannattanee aloittaa sanalla 
  paketti, koska sana ''se'' viittaa kerrosmalliin.

Em. pienten muotoiluhuomioitten pohjalta kannattaa korjata 
korkeintaan selkeiksi virheiksi ja puutteiksi katsomanne. 
Kirjasin paperikappaleeseen kysymysmerkeillä joitain pieniä 
ehdotuksia, joista kannattanee korjata ainoastaan selkeät 
virheet ja puutteet.

Kiitokset Jarille erinomaisesta raportista,
                      jukka-pekka


> Date: Wed, 30 May 2012 16:51:03 +0300
> From: Jari Salokangas <jari.p.t.salokangas_at_student.jyu.fi>
> To: paatti_at_korppi.jyu.fi
> Subject: [paatti] Paatti-projekti, sovellusraportti 0.4.0
> 
> Hei!
> 
> Sovellusraportin versio 0.4.0 löytyy osoitteesta:
> http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti/dokumentit/sovellusraportti/paatti_sovellusraportti_0.4.0.pdf
> 
> Kyseiseen sovellusraporttiin on nyt lisätty käyttöohjeet ja näin ollen se
> on pientä viilausta vaille valmis.
> 
> Santasen ei kannata tulostaa itselleen omaa paperiversiota tästä, sillä
> olen jo tulostanut tästä yhden version, joka on täällä projektihuoneessa.
> 
> t: Jari Salokangas

-- 
# Jukka-Pekka Santanen (PhD, Mr)  # santanen_at_mit.jyu.fi
# Department of Mathematical    # http://www.mit.jyu.fi/santanen/
# Information Technology      #
# University of Jyvaskyla      # Room: Agora AgC418.2
# P.O. Box 35 (Agora)        # Phone: +358- (0)40 8053299
# FIN-40014 University of Jyvaskyla # 
Received on 04.06.12 15:10:54

Tämän arkiston loi hypermail 2.2.0 : 04.06.12 15:10:56 EEST