Re: Projektiraportti 0.5.0

Kirjoittajan mukaan: Jukka-Pekka Santanen <jukka-pekka.santanen_at_mit.jyu.fi_at_localhost>
Päiväyksen mukaan: Mon, 4 Jun 2012 15:48:49 +0300
Terve!

Projektiraportti kaipaa enää viimeistelyä. Sisältö on paria 
pientä tarkennusta lukuunottamatta kasassa. Ohjaankin sivulta 
http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti/dokumentit/projektiraportti/paatti_projektiraportti_0.5.0
löytyvää projektiraporttia koskevat olennaisimmat huomioni koko
projektiorganisaation tietoon. Seuraava versio on tilaajan
edustajien tarkastettavissa.

Sisällön osalta kannattaa tarkistaa ja tarvittaessa korjata 
seuraavat asiat:
 - Matti Lehtinen ei ollut Tabu-projektissa, vaan kehitti
  projektin jälkeen Oljenkorsi-sovellusta (luku 4.1).
 - Vastaahan luvun 5.3 hakemistorakenne toteutunutta?
  Muistaakseni Lauri tai Toni totesi toissa viikolla siihen 
  tulevan pieniä muutoksia.
 - Luvun 5.7 toiseen kappaleeseen voisi k:n ohella myös j:n
  olevan kokonaisluku väliltä 0-99.
 - Luvun 6 johdannon virke ''Arvioitua enemmän aikaa puolestaan 
  kului koko kehityksen ajan jatkuneeseen tietojärjestelmän 
  toteutusratkaisujen suunnitteluun.'' ei saa tukea kuvan 6.1
  taulukon työtunneista.
 - Luvun 6.1 ensimmäisessä kappaleessa tulee huomioida, että
  varapäällikköä tarvittiin projektipäällikön kahden viikon
  matkan aikana touko- ja kesäkuun vaihteessa.
 - Luvun 6.2 taulukkoon tulee muistaa lisätä keskenolevien
  dokumenttien hyväksymispäivät.
 - Tuleeko tulosten luovutukseen vielä tunteja luvun 6.3
  työtuntitaulukkoon.
 - Luvussa 6.3 tulee mainita, mikä Jarin projektihallinnan
  raportoinnin osuuteen sisältyy.
 - Luvussa 6.3 toteutuneet kokonaistuntimäärät varmaankin
  pitäisi olla 838 nykyisen 801 sijaan?
 - Luvussa 6.3 tulee kuvata syitä, miksei viimeistelyyn ryhmä
  kirjannut tunteja lainkaan.
 - Luvun 6.4 kaksi viimeistä tekstikappaletta tulee siirtää
  lukuun 6.3, sillä niiden sisältöä ei pysty päättelemään
  piirakkagraafien perusteella. 
 - Luvussa 6.5 tulee todeta, miksi Tapiolla oheiskursseille
  kertyi työntunteja keskimääräistä enemmän.
 - Luvussa 6.8 tulee todeta, miksi Laurilla oheiskursseille
  ja palavereihin kertyi työntunteja keskimääräistä vähemmän.
 - Luvussa 7.2 tulee virkkeellä tai parilla todeta, mistä
  johtui tehtävien aikajänteitten pidempi kesto. Johtuiko
  siis toimintokokonaisuuksien toteutuksen päällekkäisyys
  esimerkiksi arvioitua iteratiivisemmasta kehitystavasta?
 - Luvun 7.2 toteutuneen aikataulun Gantt-kaaviossa projektin 
  raportoinnin aikajänne päättyy kolme viikkoa liian aikaisin.
 - Luvun 7.3 toisen kappaleen lopun viikkovälin tulisi olla
  varmaankin 18-21 tai 16-21?
 - Luvun 7.6 ensimmäisen kappaleen lopun viikkovälin tulisi 
  olla varmaankin 16-21?
 - Lauri viimeisteli projektiraporttia toukokuun viimeisellä
  viikollakin matkallaan. Tulisiko luvun 7.7 kuvaa päivittää
  tai ainakin mainita asiasta luvun kuvauksessa?
 - Luvun 10 neljännen tekstikappaleen toiseksi viimeiseen
  virkkeeseen kannattaa lisätä sivulause '', vaikkakin se
  viivästyi suunnitellusta aikataulusta kolmella viikolla.''

Kirjoitusasu kaivannee muokkaamista seuraavilta osin:
 - Muutoshistoriataulukon päättävä vaakaviiva uupuu.
 - Luvun 6 johdannon toinen ja kolmas kappale kaipaavat
  pientä sanavalintojen ja sanajärjestystä viimeistelyä.
 - Luvun 6.2 taulukon sarakkeiden leveys kannattaa muokata
  tarvetta vastaavaksi sekä keskittää taulukko sivusuunnassa.
 - Luvun 6.3 työtuntitaulukko kannattaa sijoittaa hieman
  myöhemmäksi siten, että sivujen lopuissa on tyhjää tilaa
  mahdollisimman vähän.
 - Luvun 6.3 työtuntitaulukon sarakkeiden välit ovat hieman
  epäloogisia Tonin ja Jarin välillä sekä Laurin sarakkeiden
  välillä.
 - Suosittelen luvun 6.3 työtuntitaulukkoon paria riviä
  lisättäväksi ennen projektin yhteenlaskettuja tunteja sekä 
  projektin ja oheiskurssin yhteenlaskettuja tunteja.
 - Luvun 6.3 tekstikappaleet tulee esittää työtuntitaulukon
  kanssa samassa järjestyksessä.
 - Saisiko lukujen 6.4-6.8 kuvia hieman suuremmiksi, jotta
  tekstit erottuisivat paremmin?
 - Luvun 6.6 Tonin graafin piirakkapalojen väritys poikkeaa
  ryhmän ja muiden jäsenten piirakkagraafeista.
 - Luvun 7.2 tekstikappaleet kaipaavat pientä sanavalintojen 
  ja kirjoitusasun viimeistelyä.
 - Luvun 7.3 ryhmän viikoittaisten työtuntien kuvassa näkee
  jäsenten nimiselitteet juuri ja juuri. Saisiko kuvan ko.
  tekstejä jollain lailla suurennettua?

Palautin paperikappaleeseen kirjaamani hieman tarkemmat huomiot
reilu tunti sitten projektihuoneeseen. Kysymysmerkeillä olen 
osoittanut mahdolliset sanavalintaa tai kirjoitusasua koskevat 
huomioni, joista ryhmän kannattaa huomioida lähinnä selkeiksi 
virheiksi katsomansa.

Terveisin,
       jukka-pekka


> From: Lauri Satokangas <lauri.n.satokangas_at_student.jyu.fi>
> Date: Thu, 31 May 2012 14:52:03 +0300
> Subject: Projektiraportti 0.5.0
> To: Jukka-Pekka Santanen <jukka-pekka.santanen_at_mit.jyu.fi>
> 
> Hei,
> 
> En tiedä onko Toni vielä tuonut sinulle projektiraporttia ja kansiota,
> mutta lähetän raportin tässä vielä varmuuden vuoksi.
> 
> Pahoittelut raportin myöhästymisestä.
> 
> --
> Lauri Satokangas
> lauri.n.satokangas_at_student.jyu.fi-- 
# Jukka-Pekka Santanen (PhD, Mr)  # santanen_at_mit.jyu.fi
# Department of Mathematical    # http://www.mit.jyu.fi/santanen/
# Information Technology      #
# University of Jyvaskyla      # Room: Agora AgC418.2
# P.O. Box 35 (Agora)        # Phone: +358- (0)40 8053299
# FIN-40014 University of Jyvaskyla # 
Received on 04.06.12 15:48:49

Tämän arkiston loi hypermail 2.2.0 : 04.06.12 15:48:51 EEST