Re: [paatti_opetus] Projektikansion tarkastus.

Kirjoittajan mukaan: Jukka-Pekka Santanen <jukka-pekka.santanen_at_mit.jyu.fi_at_localhost>
Päiväyksen mukaan: Tue, 5 Jun 2012 15:13:19 +0300
Terve!

Viimeisen palaverin pöytäkirjalle tulee saada sähköpostitse vielä 
hyväksyntä tilaajalta. Minä ja tekninen ohjaaja jo hyväksyimme sen. 

Projektikansiossa ja -CD:llä on ainoastaan pieniä puutteita, joten 
ohjaan tarkastukseni tulokset tiedoksi projektiorganisaatiolle.
Korjausten jälkeen ryhmän kannattaa toimittaa minulle CD:stä
koepoltto ennen lopullisten CD-kappaleitten polttamista.

Suosittelen projektikuvauksessa huomioimaan seuraavat pari asiaa?
  - Toteutettua sovellusta voisi kuvata hieman useammalla kuin
   yhdellä virkkeellä. Projektiraportista löytynee sopivia
   toteutettuja toiminnallisuuksia kuvaavia virkkeitä.
  - Olennaisimmat kehitysvälineet tulee mainita.
  - Tietojärjestelmän rakennetta voisi kuvata virkkeellä tai parilla.
   Kannattaa ainakin mainita sen koostuvan tietokannasta sekä kahdesta 
   eri käyttäjäryhmille kehitetystä WWW-sovelluksesta. Kuntoutettavien
   käyttöliittymä on kehitetty älypuhelimissa ja mobiililaitteissa
   käytettäväksi.
  - Ryhmän jäsenet olivat olennaisin projektin henkilöresurssi, joten
   ne kannattaa mainita ennen tilaajia ja ohjaajia.
  - Lisätkää jonnekin sivulle linkki projektin WWW-sivuille ja/tai
   projektin materiaalit sisältävään YouSourcen osoitteeseen.

Tein projektikansiosta seuraavat huomiot:
  - Keilailun tuloksia ei ole aiemmin sijoitettu projektikansioon,
   vaan projektikansioiden hyllyssä olevaan nippuun. Voitte tosin
   hyvin sijoittaa ne projektikansioonkin, mutta vasta kansion
   loppupuolelle.
  - Sisällysluettelon jälkeen tulee sijoittaa itsearvioinnit niiden
   jäsenten osalta, jotka sallivat sen näkymisen julkisena. Jäsenen 
   tulee toimittaa itsearviointi minulle sähköpostin liitetiedostona, 
   jos ei halua sitä liitettävän kansioon ja CD:lle.
  - Projekti- ja sovellusraportit uupuvat vielä.
  - Jos kansiossa on tilaa, vaatimusmäärittelystä kannattaa tulostaa
   myös määrittely- ja suunnitteluvaiheen jälkeinen versio.
  - Kannattaisiko ryhmän laatimat Freemind-dokumentit liittää?
  - Saisiko tietokannan osalta sisällysluetteloon yksikäsitteisemmän
   otsikon, kuten ''Tietokannan ER-kaavio ja luontilauseet''?
  - Jos joku jäsenistä haluaa projektisopimuksesta alkuperäisen
   kappaleen, projektikansioon voi hyvin vaihtaa sen tilalle kopion.
  - Ajankäyttöraportti uupuu. Siitä kannattaa tulostaa välilehdet
   ''KokoProj'', ''ViikotTekijat'' ja ''Merkintä''.
  - Käytettävyyspäivän ryhmätöiden muistioista uupuu Laurin laatima.
  - Sähköpostiarkistot puuttuvat vielä. Kannattaa odottaa kaikkien
   tulosten hyväksymistä, jolloin kyseiset sähköpostitkin saadaan
   arkistoista mukaan CD:lle ja kansioon.
  - Jos välilehdet eivät riitä, niin kannattaa yhdistää vain parin
   paperin välilehtiä. Esimerkiksi lähdekoodikatselmointien 
   välilehdelle voi sijoittaa käytettävyyspäivän raportin. Lisäksi
   väliesittelyjen ja jopa loppuesittelyn materiaalit voi koota 
   yhdelle välilehdelle.
  - Kannattaisiko kansion loppuun sijoittaa tilaajan toimittama 
   alkuperäinen aihekuvaus. Se löytyy tarvittaessa minulta.
  - Esitysgrafiikat olisi kannattanut tulostaa neljä sivua paperilla. 
   Jos kaikki materiaali sopii kansioon, niitä ei kannata tulostaa 
   uudelleen.

Tein projekti-CD:stä seuraavat huomiot:
  - Itsearvioinnit puuttuvat vielä. CD:lle sijoitetaan ainoastaan
   niiden jäsenten itsearvioinnit, jotka sallivat sen näkymisen
   julkisena.
  - Kaikista LaTeXilla kirjoitetuista dokumenteista tulee hyväksytyn
   version PDF-tiedoston lisäksi sijoittaa hakemistoon myös
   alkuperäinen tiedosto, tiedostopohja ja kuvat. Ainakin projekti-
   ja sovellusraportin sekä projektisopimuksen osalta alkuperäiset 
   tiedostot puuttuvat.
  - Onhan teillä vaatimusmäärittelystä tallella myös määrittely- 
   ja suunnitteluvaiheen jälkeinen versio? Sijoittakaa se CD:lle 
   samaan hakemistoon lopullisen version kanssa (eri versionumero).
  - Kannattaisiko ryhmän laatimat Freemind-dokumentit liittää?
  - Ajankäyttöraportti uupuu.
  - Käytettävyyspäivän ryhmätöiden muistioista uupuu Laurin laatima.
  - Jos käytettävyyspäivän materiaalille varattu oma hakemisto 
   tuntuu hieman ylimitoitetulta, sen voi sijoittaa samaan
   hakemistoon esittelyjen kanssa.
  - Onhan kaikki kuvatkin esittelyjen hakemistoissa? Rakennekuva
   löytyy, mutta tarvitaanko kukkanen tiedoston kääntämiseen? 
  - Sähköpostiarkistot puuttuvat vielä.
  - Projektiraportin luvusta 5.3 uupuu käytettävyyspäivän ja 
   tietokannan sekä esitysten ja katselmointien alihakemistot. 
   Hakemiston sopimukset nimi eroaa todellisesta. Kannattaisiko
   projektiraportin sources-hakemistoon lisätä alihakemistot?
  - Versiohallinnan dumppi kannattaa sijoittaa omaan hakemistoon.

Kannattaako projektikansioon ja/tai -CD:lle liittää jotain ryhmän 
työssään hyödyntämää materiaalia, josta olisi hyötyä vaikkapa
jatkokehittäjille?

Terveisin,
       jukka-pekka


> Date: Tue, 29 May 2012 14:54:33 +0300
> From: Toni Salminen <toni.a.j.salminen_at_student.jyu.fi>
> To: paatti_opetus_at_korppi.jyu.fi
> Subject: [paatti_opetus] Projektikansion tarkastus.
> 
> Hei.
> 
> Projektikansio on huoneessamme, josta sen voi hakea tarkastettavaksi.
> Siitä puuttuu vielä projektiraportti, sovellusraportti, ajankäytönraportit ja
> sähköpostiarkistot.
> 
> Projektikansion sisältö löytyy myös osoitteesta:
> http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti
> 
> -Toni

-- 
# Jukka-Pekka Santanen (PhD, Mr)  # santanen_at_mit.jyu.fi
# Department of Mathematical    # http://www.mit.jyu.fi/santanen/
# Information Technology      #
# University of Jyvaskyla      # Room: Agora AgC418.2
# P.O. Box 35 (Agora)        # Phone: +358- (0)40 8053299
# FIN-40014 University of Jyvaskyla # 
Received on 05.06.12 15:13:19

Tämän arkiston loi hypermail 2.2.0 : 05.06.12 15:13:21 EEST