Re: Projektiraportti v0.6.0

Kirjoittajan mukaan: Jukka-Pekka Santanen <jukka-pekka.santanen_at_mit.jyu.fi_at_localhost>
Päiväyksen mukaan: Wed, 6 Jun 2012 13:36:35 +0300
Terve!

Ohjaan vastaukseni projektiraportin ehdollisesta hyväksymisestä
tiedoksi koko projektiorganisaatiolle.

> Date: Tue, 5 Jun 2012 12:16:17 +0300
> From: Toni Salminen <toarjusa_at_student.jyu.fi>
> To: paatti_opetus_at_korppi.jyu.fi
> Subject: [paatti_opetus] Projektiraportti v0.6.0
> 
> Projektiraportista on laadittu versio 0.6.0, joka löytyy osoitteesta
> http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti .
> Raportista on olemassa jo yksi printattu kopio, jonka Santanen voi
> halutessaan hakea projektihuoneesta.
> 
Sisällön, rakenteen, esitystavan ja kirjoitusasun osalta
erinomainen projektiraportti on osaltani hyväksyttävissä
seuraavilla lisäyksillä ja korjauksilla:
 - Luvun 5.3 hakemistorakenne tulee päivittää toteutunutt
  vastaavaksi sekä kuvata lyhyesti muutokset suunniteltuun 
  verrattuna.
 - Luvun 6.2 taulukkoon tulee täyttää uupuvat päivämäärät.
 - Luvun 6.3 toisen tekstikappaleen tuntimäärät 120 ja 100
  varmaankin kannattaisi päivittää (100 ja 80).
 - Luvun 6.3 kolmannessa tekstikappaleessa tulee kuvata,
  miksei tulosten luovutukseen kirjattu työtunteja.
 - Luvun 7.2 ensimmäisestä virkkeestä uupuu toteutuman
  päivämäärä.

Toivon lisäksi tarkastettavan ja tarvittaessa korjattavan
seuraavat kohdat: 
 - Luvun 5.3 viimeinen virke jatkuu marginaaliin.
 - Luvun 6 toisen tekstikappaleen toinen virke kannattanee 
  poistaa, sillä kolmas virke käsittääkseni toistaa saman
  asian.
 - Luvun 6 kolmannen tekstikappaleen ensimmäinen virke 
  kannattanee poistaa, sillä kolmas virke käsittääkseni 
  toistaa saman asian.
 - Luvun 6 viimeisessä tekstikappaleessa sana ''aikaa''
  kannattaa korvata sanalla ''työtunteja'', sillä
  kalenteriaikaa käsitellään vasta luvussa 7.
 - Suosittelen luvun 6.3 kolmanneksi viimeisen kappaleen
  siirtämistä viimeiseksi, jotta jäsenten työtunteja
  kuvaavat tekstikappaleet olisivat peräkkäin.
 - Luvun 6.5 viimeinen virke kaipaa viimeistelyä.
 - Luvun 7 toisen tekstikappaleen ensimmäinen virke olisi
  yksikäsitteisempi muodossa ''Projekti päättyminen
  viivästyi suunnitellusta kolmella viikolla sekä varattu
  pelivara huomioiden viikolla.''
 - Luvun 7.2 ensimmäisen tekstikappaleen viimeisestä
  virkkeestä uupuu sanat ''suunnitellut ja''.
 - Luvun 7.2 toisen tekstikappaleen toisen virkkeen tulisi
  alkaa ''Kuvia 7.1 ja 7.2 vertaamalla nähdään...''.
 - Luvun 7.2 viimeinen virke olisi sujuvampi muodossa
  ''Myös käyttöliittymän toteutuksen kalenteriaika
  venyi selvästi suunniteltua pidemmäksi.''

Toni kävi poimimassa paperikappaleeseen kirjaamani hieman
tarkemman palautteen minulta tunti sitten. Huomattava osa
kyseisistä pienistä huomioista alkaa olla mutu-tietoa,
joten ryhmän kannattaa korjata niistä ainoastaan selkeiksi
ja olennaisiksi virheiksi katsomansa.

Terveisin,
       jukka-pekka

-- 
# Jukka-Pekka Santanen (PhD, Mr)  # santanen_at_mit.jyu.fi
# Department of Mathematical    # http://www.mit.jyu.fi/santanen/
# Information Technology      #
# University of Jyvaskyla      # Room: Agora AgC418.2
# P.O. Box 35 (Agora)        # Phone: +358- (0)40 8053299
# FIN-40014 University of Jyvaskyla # 
Received on 06.06.12 13:36:35

Tämän arkiston loi hypermail 2.2.0 : 06.06.12 13:36:37 EEST