Projektiraportti kaipaa enaa parin paivamaarin lisaamista.

Kirjoittajan mukaan: Jukka-Pekka Santanen <jukka-pekka.santanen_at_mit.jyu.fi_at_localhost>
Päiväyksen mukaan: Thu, 7 Jun 2012 12:02:43 +0300
Terve!

Tonin eilen minulle paperimuodossa toimittama projektiraportti 
http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti/dokumentit/projektiraportti/paatti_projektiraportti_0.7.0
on osaltani hyväksytty lisäämällä puuttuvat päivämäärät 
lukuihin 6.2 ja 7.2. Lisäksi kannattaa poistaa tarpeeton 
pakotettu sivunvaihto luvun 5.4 edestä sekä tarkistaa sitä 
seuraavien alalukujen sijoittuminen (ts. niiden otsikot 
eivät sijoitu sivun loppuun).

Suosittelen Tonia vielä tarkistamaan seuraavat kohdat:
 - Luvun 5.3 hakemistorakenteen sidoslauseessa sanan
  ''seuraavanlainen'' sijaan parempi olisi ''seuraava''.
 - Luvun 5.3 viimeinen kappale olisi sujuvampi muodossa 
  ''Suunniteltuun verrattuna hakemistorakenteeseen 
  lisättiin dokumentit-hakemistoon alihakemistot
  kaytettavyyspaiva ja tietokanta, kokoukset-hakemistoon 
  alihakemistot esitykset ja katselmoinnit, sekä hakemisto
  versiohallinta. Lisäksi poistettiin dokumentit-hakemistosta 
  alihakemisto kartoitukset. Osa hakemistoista sisältää
  alihakemistoja, jotta dokumenttien laatimisessa käytetyt 
  tiedostot voi erottaa toisistaan.''
 - Luvun 6.3 kolmannen kappaleen viimeisen virkkeen sanan
  ''kohdan'' sijaan tulisi varmaankin olla tehtävän?
 - Luvun 6.3 toiseksi viimeisen kappaleen kaksi ensimmäistä
  virkettä kannattanee yhdistää muotoon ''Oheiskursseihin 
  käytettyjen työtuntien määrä vaihtelee jäsenten välillä, 
  sillä heistä osa oli kokeneempia kirjoittajia.''
 - Luvun 7.2 ensimmäisessä kappaleessa on kirjoitettu
  erikseen yhdyssana ''viimeistelyvaiheessa''.
Palautteeni kannattaa huomioida ainoastaan siinä tapauksessa, 
että esittämäni muutokset ovat mielestäsi järkeviä ja oleellisia.

Myös Tonin toimittama projektikuvaus on hyväksytty. Olen 
nyt käsittääkseni hyväksynyt kaikki projektin dokumentit.
Tilaajalta tulee saada vielä hyväksyntä projektiraportin
ohella ainakin viimeisen palaverin pöytäkirjalle.

Ehdin käydä projektikansion ja -CD:n läpi ensi maanantaina.
Yritän saada Outalle projektilausunnon arvioitavaksi ensi
viikon puoleen väliin mennessä, jolloin projekti olisi
osaltani hyväksyttävissä ensi viikolla.

Terveisin,
       jukka-pekka

-- 
# Jukka-Pekka Santanen (PhD, Mr)  # santanen_at_mit.jyu.fi
# Department of Mathematical    # http://www.mit.jyu.fi/santanen/
# Information Technology      #
# University of Jyvaskyla      # Room: Agora AgC418.2
# P.O. Box 35 (Agora)        # Phone: +358- (0)40 8053299
# FIN-40014 University of Jyvaskyla # 
Received on 07.06.12 12:02:43

Tämän arkiston loi hypermail 2.2.0 : 07.06.12 12:02:46 EEST