Parsi-projekti suunnitteli ja toteutti Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle prototyypin sovelluksesta, jolla voidaan tarkastaa Microsoft Officen ja OpenOffice.orgin tekstinkäsittelyohjelmistoilla laadittujen XML-pohjaisten dokumenttien muotoiluja ja rakennetta. Sovellus on kehitetty kurssin Tietokone ja tietoverkot työvälineenä opiskelijoiden ja opettajien käyttöön siten, että harjoitustöistä tarkastettavat kohteet ja virheistä annettavat palautteet on määritelty XML-tiedostoissa.

WWW-käyttöliittymän sisältävä sovellus toteutettiin Python-ohjelmointikielellä hyödyntäen MiniDom-kirjastoa ja PyDev-ohjelmistokehystä. Sovellus on MIT-lisenssin alaista avointa lähdekoodia.

Tekijät

Tilaajan edustajat

Ohjaajat

Projektin tulokset