Selvitys Korppi-järjestelmästä

Seuraavasssa hyviä ja huonoja puolia korpista portti-projektin näkökulmasta.
Listaa täydennetään aina kun jotain tulee mieleen.

Hyvät puolet

Huonot puolet

Ydin asia:

Esittelyssä mieleen tullutta: