SerTi-projekti

Projekti toteutti Stresstech Oy:lle servomoottorin ohjauslogiikan testaussovelluksen (SerialTester), jota soveltuu sekä moottoriohjaimen että ohjattavien moottorien toiminnan valvontaan ja testaamiseen. Ohjelmointityökaluina olivat standardi C++ ja MFC-luokkakirjastot.

SerTi-projekti toteutettiin Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen Sovellusprojektina keväällä 2003. Projektiin liittyvät dokumentit on arkistoitu projektikansioon, jota säilytetään tietotekniikan laitoksen tilassa AgC233.1.

Projektiryhmän jäsenet:

Tilaajan edustajat:

Ohjaajat:

Materiaali:

projektisuunnitelma
vaatimusmäärittely
sovellussuunnitelma
ajettava ohjelmatiedosto
sopimus
esityslistat
pöytäkirjat
koodi
Tehtävälista
Testaussuunnitelma
projektiraportti
Testiraportti
sovellusraportti
Muita dokumentteja
Sinin odysseia
Projektin CD-levy