Sitrus-projekti

Sitrus-projekti jatkokehitti Strutsi-projektin Aplicom Oy:lle kehittämää tietokantapohjaista WWW-hallintajärjestelmää. Kehitetty HUTI-järjestelmä kattaa tilauksen, toimituksen ja huollon prosessitietojen hallinnan sekä niistä muodostettavien raporttien luomisen.

Järjestelmän kehityksessä käytettiin C#-kieltä ja .NET-arkkitehtuuria. Kehitysympäristönä käytettiin Microsoft Visual Studio 2005 -sovelluskehitysympäristöä. Projektin aikana suoritettiin kattava järjestelmätestaus, sekä yksikkötestauksen testitapaukset automatisoitiin käyttäen NUnit 2.2.8 -ohjelmistoa.

Sovellusprojekti alkoi syyskuussa 2006 ja se valmistui tammikuussa 2007. Projektin asettajana toimi tietotekniikan laitos.

Projektiryhmä

Ohjaajat