Strutsi-projekti

Strutsi-projekti määritteli ja suunnitteli Aplicom Oy:lle tietokantapohjaisen testauksen, asiakastoimitusten ja huollon prosessitietojen tietojärjestelmän. Lisäksi toteutettiin tietokanta ja prototyyppi WWW-käyttöliittymästä tilausten tietojen käsittelyyn. Sovellus toteutettiin ASP.NETillä ja tietokantana toimi MS SQL Server.

Sovellusprojekti toteutettiin keväällä 2006 ja sen toteuttivat Jyväskylän yliopiston opiskelijat. Projektin järjestäjänä toimi tietotekniikan laitos.

Projektiryhmä

Tilaajan edustajat

Ohjaajat