Tabu-sovellusprojekti

Tabu-projekti kehitti Jyväskylän yliopiston Agora Centerille ja GeroCenterille prototyypin ohjelmistosta, jolla vanhusten ohjattua ja aikataulutettua liikkumista voidaan mitata ja tukea ilman tutkijoiden läsnäoloa.

Sovellus

Sovellus toteutettiin mobiililaitteelle tilaajan pyynnöstä, ja projektin pääasialliseksi kehitysalustaksi valittiin Nokia 5800 -puhelin projektin alussa tehdyn esikartoituksen perusteella. Pääasialliseksi ohjelmointikieleksi valittiin Python, joskin värinätoiminnon toteuttava Python-laajennus toteutettiin C-kielellä. Python-tulkkina laitteella toimi Nokian Python for S60 -tulkki.

Projektissa toteutettu mobiilisovelluksen prototyyppi sisältää toiminnot

Projektiorganisaatio

Tilaajan edustajina projektissa toimivat Agora Centeriltä Heikki Lyytinen ja Timo Suutama, sekä Gerocenteriltä Mauri Kallinen. Ohjaajina toimivat tietotekniikan laitokselta Tuomo Kohvakka ja Jukka-Pekka Santanen.

Projektiryhmän jäsenet olivat: