Käytettävyyspäivän esityksen pöytäkirja

Aika: perjantai 12.11.2004 klo 12:00 – 15:30

Paikka: Agora, Beeta

Paikalla:

            Projektiryhmät:

Ø      Kaakkuri

Ø      Luola

Ø      Oraakkeli

Ø      Selli

Ø      TARE (paitsi Mikko Meriläinen)

Ø      Tauri

Muut:

Ø      Anne Pirinen, luennoitsija

Ø      Jukka- Pekka Santanen, ohjaaja


 

1   TARE-ryhmän esityksen taustoitus ja ryhmätyö

Tare-projektiryhmä sai tehtäväkseen tututustua sivustoon http://www.monster.fi. Mikko Vilenius suoritti ryhmätyö-ohjeessa kuvatut tehtävät itsenäisesti ja yksi kerrallaan Rauno Koskisen ja Heikki Nevalan tehdessä muistiinpanoja Vileniuksen kommenttien perusteella.

Suoritettavat tehtävät olivat seuraavat:

1.        Tarkista, millaisia IT-alan työpaikkoja Intiassa on tällä hetkellä avoimena.

2.        Paljonko työnantajan on maksettava rekrytointipaketista?

3.        Mikä oli Monster Oy:n aikaisempi nimi?

4.        Haluat tutustua kyseisellä sivustolla olevaan IBM:n esittelysivustoon. Kuinka etenet?

5.        Tutustu ohje-sivustoon.

 

Mikko Vilenius ajatteli ääneen seuraavia asioia tehtäviä tehdessään. Ensimmäisen tehtävän yhteydessä hän oli sitä mieltä, että etusivulta oli helppo päästä haluttuun kohteeseen (työpaikat, muu maailma). Hän luuli, että seuraavasta kartta-kuvasta pystyisi hyppäämään Intiaan, mutta se ei toiminut oikein. Hän valitsi Intian valikosta. Valikossa oli kuitenkin monta Intiaan viittaavaa paikkaa,  mikä aiheutti sekaannusta. Lopulta työpaikat löytyivät ja ne olivat Vileniuksen mielestä hyvin aseteltu listaan. Toista tehtävää suorittaessaan Mikko Vilenius ei heti löytänyt pääsivun linkkiä työntekijä-puolelle. Pian tilanne oli kuitenkin hänen hallussaan ja vastaus löytyi: 1800e. Kolmannessa tehtävässä oli myös joitakin alkuhankaluuksia. Vileniuksella oli vaikeuksia päättää, miten hän lähtee etenemään tehtävän suorituksessa. Sitten hän huomasi etusivulla pyörivän animaation, josta sivuston vanha nimi löytyi. Jobline.fi. Neljännen tehtävän Mikko Vilenius teki nopeasti. Hän eteni seuraavasti: Etusivun yritykset, katso muut yritykset > IBM. Viidentenä tehtävänä oli tutustua ohje-sivustoon. Oikean linkin löytyminen oli aluksi vaikeaa (se oli nimetty hieman poikkeavasti opastukseksi). Sitten seurasi isku vasten kasvoja. Mikko Vilenius oli ärsyyntynyt tilanteesta, jossa opastus pienensi selainikkunan koon mielensä mukaan ja sen suurentaminen takaisin halutuksi oli vaikeaa. Lisäksi Vilenius oli sitä mieltä, että ohjeista ei löydy oikein mitään. Haku puuttui. Lopuksi kokoavana mielipiteenä Mikko Vilenius esitti, että Monster.fi:n sivustot ovat kuitenkin yleisesti selkeät, eivätkä ne tarvitse paljonkaan opastusta.

 

2   Asiantuntija-arviointi

Seuraavaksi pohdittiin ryhmässä Nielsenin kymmenen käytettävyyssäännön eli heuristiikan pohjalta sivuston toteutusta ja näiden heuristiikkojen toteutumista tai toteutumatta jäämistä.

Näkyvyys. Tässä keskustelun tuloksena Rauno Koskinen, Mikko Vilenius ja Heikki Nevala tulivat siihen tulokseen, että Monster.fi –sivustossa on toteutettu suhteellisen lyhyt sivuhierarkia. Tästä johtuen cyberavaruudessa eksyksiin joutuminen oli vaikeaa. Oli kuitenkin yksi poikkeus. Jos erehtyi navigoimaan itsensä Kiinteistömaailman sivuille, oli painettava neljä kertaa selaimen back-toimintoa, ennen kuin oltiin jälleen Monster.fi:n alaisuudessa (sivulta ei siis tahtonut päästä pois).

Yhteensopivuus sovelluksen ja todellisen maailman välillä. Termit olivat kunnossa, mutta Työpaikat alta löytyvä kartta ei vastannut todellisuutta (esim. Intiaa klikkaamalla illmoitetaan myös Irakin työpaikkoja jne.).

Hallitsevuuden ja vapauden tunne käyttäjillä. Sivut olivat hyvin hallittavat ja vapauden tunne säilyi. Paitsi opastuksen yhteydessä, jossa selainikkuna pienennettiin oma-aloitteisesti ja takaisinsuurennus oli vaikeaa.

Jatkuvuus ja standardit. Muutamassa kohdassa sivustoja väritys erosi muualla Monster.fi:n alueella vallitsevasta käytännöstä. Esimerkkinä työnantaja-puolella.

Virheiden ehkäisy. Rauno Koskinen, Mikko Vilenius ja Heikki Nevala suorittivat jonkinlaista apinatestausta sivustolla. He tulivat siihen tulokseen, että virheet olivat hyvin hallitut eikä niitä ollut paljon mahdollista tehdäkään. Poikkeuksena oli kuitenkin työpaikkojen haku JobID-kentän mukaan, josta aikaansaatu virheilmoitus ei oikeastaan kertonut juurikaan mitään käyttäjälle (tilanne oli verrattavissa Windowsin sinisiin ruutuihin). Joissakin kohden oli myös mainittu, minkälaisia arvoja käyttäjän odotettiin syöttävän (esim. CV:n jättämisen yhteydessä).

 Muistikuormituksen minimointi. Tässä kohdassa ei ollut ongelmia.

Käytön tehokkuus ja joustavuus. Työpaikkojen yhteydestä kartan alta löytyvä Maa-valikko oli todella hirveä. Projektilaiset tulivat siihen tulokseen, että se oli lisäksi myös harhaanjohtavasti nimetty. Valikosta kun löytyivät maat ja kaupungit, vaikka valikossa olisi ainakin sen nimen perusteella pitänyt olla pelkästään maita. Sivustolta löytyy myös oikopolkuja, mutta niitä ei välttämättä tarvinnut käyttää., sillä sivuhierarkia oli muutenkin tarpeeksi matala.

Estetiikka ja minimalistinen suunnittelu. Monster.fi:n etusivu ei ollut tarpeeksi selkeä. Sieltä löytyy aivan liiaksi tavaraa, kilkettä ja pikkukrääsää.

Virheistä toipuminen. Yleisesti vähistä virheentekomahdollisuuksista toivuttiin hyvin. Tätä on jo osittain käsitelty edellä, kohdassa Virheiden ehkäisy.

Ohjeet. Opastus oli surkea. Tästä olivat yhtä mieltä koko projektiryhmä.

 

3   Löydösten esittely

Rauno Koskinen, Heikki Nevala ja Mikko Vilenius valmistelivat ryhmätyön pohjalta esityksen. Rauno Koskinen aloitti kertomalla, minkälaisesta sivustosta on kysymys. Hän kiinnitti kuulijoiden huomion etusivun rakenteeseen ja siihen, miten siinä on aivan liiaksi tavaraa. Hän havainnollisti tapausta, jossa työpaikkailmoitusten yhteydestä löytyi sekakieltä, suomea ja englantia sekaisin (mikä ei välttämättä ole kovin hyvä asia). Rauno Koskinen sanoi, että sivusto on hyvin hallittava. Hän esitteli myös Työpaikkojen yhteydestä löytyvää karttaa ja Maa-valikkoa (Maa-valikon yhteydessä hän tosin totesi hallittavuuden kärsivän, koska sinne on sullottu myös kaupungit). Lopuksi Koskinen esitteli sivujen ulkoasun epäyhtenevyyksiä Työnantajien ja muiden sivujen välillä. Mikko Vilenius jatkoi esitystä demonstroimalla edellä mainitun kartan toimivuutta tai paremminkin sitä, miten se ei toiminut oikein. Hän kertoi myös virheistä ja niistä toipumisesta. JobID-virheilmoitus mainittiin. Vilenius näytti yleisölle myös opastuksen toimintaa ja sitä, miten se pienentää selainikkunan koon automaattisesti.

Esitykseen kuului myös mahdollisten parannusehdotusten esittäminen Monster.fi sivustolle. Seuraavia ehdotuksia tuli ilmi. Ohjetta täytyisi parantaa ja ohje-painike tulisi olla jokaisella sivulla (nyt niin ei ole). Sivujen ulkoasun voisi yhtenäistää. Etusivun voisi jaotella paremmin omiin osa-alueisiinsa. Kartta olisi hyvä korjata todellisuutta vastaavaksi. Ja etenkin Maa-valikon tulisi sisältää pelkästään maita ja sen alle voisi sitten avautua valikko valittavista kaupungeista. Myös työpaikkailmoituksia olisi mukava pystyä hakemaan tarkemmin kuin nykyisillä toiminnoilla on mahdollista (Intiasta silmäiltäviä ilmoituksia generoitui noin 5000 kappaletta).

Lopuksi Anne Pirinen esitti projektiryhmälle kysymyksen, miltä suoritettu käytettävyyden arviointi vaikutti ja voisiko sitä soveltaa omassa projektissa? Projektiryhmä vastasi Annelle, että ei välttämättä päässyt täysin sisälle prosessiin. Siitä olisi ehkä ollut enemmän hyötyä, jos he olisivat voineet arvioida omaa projektiaan nettisivujen sijaan. Mutta, kyllä siitä varmasti hyötyä oli.

Heikki Nevala toimi esityksen ajan koneenkäyttäjänä ja nettisivuilla surffaajana.