Taideteosrekisterisovelluksen sovellusraportti

TARE-projekti

Rauno Koskinen

Mikko Meriläinen

Heikki Nevala

Mikko Vilenius

 

                                                                                                              

 

Versio 1.2

24.1.2005

 

 

Jyväskylän yliopisto

Tietotekniikan laitos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yleistä

Tekijät: Rauno Koskinen, Mikko Meriläinen, Heikki Nevala, Mikko Vilenius

Tekijöiden lyhenteet: RK, MM, HN, MV

Yhteystiedot:kosraun@cc.jyu.fi, mjmerila@cc.jyu.fi, hemaneva@cc.jyu.fi, mijuvi@cc.jyu.fi

Tekijöiden lisäksi muita projektiorganisaation henkilöitä:

Tilaajan edustajat:

·        Miika Nurminen, tilaajan tekninen edustaja, minurmin@cc.jyu.fi

·        Pirjo Vuorinen, tilaajan pääedustaja, pirjo.vuorinen@jyu.fi           

Ohjaajat:

·        Hilkka Heikkilä, vastaava ohjaaja, hiheikki@cc.jyu.fi

·        Lari Kannisto, vastaava ohjaaja, kalahe@cc.jyu.fi

·        Vesa Tanhua-Tyrkkö, tekninen ohjaaja, vttanhua@cc.jyu.fi

Käytettävyyskonsultit:

·        Maarit Nurkkala, käytettävyyskonsultti, sanurkka@cc.jyu.fi

·        Sanna Saarikko, käytettävyyskonsultti, ssaarik@cc.jyu.fi

 

Projektitila sijaitsee huoneessa Agora C223.4, jonka puhelinnumero on 014-260 4966. Sähköpostilistoja on tare2004@korppi.it.jyu.fi (projektiryhmän sähköpostilista) ja tare.group@korppi.jyu.fi (projektilaisten sähköpostilista). Sähköpostiarkistot löytyvät osoitteista:

·        https://korppi.jyu.fi/list-archive/tare2004/ind.html

·        https://korppi.jyu.fi/list-archive/tare.group/ind.html

 

Kotisivu: http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tare/

Työn nimi: TARE–projektin sovellusraportti

Avainsanat: Sovellusprojekti, TARE, sovellusraportti, taideteosrekisteri

Tiivistelmä

Tämä dokumentti on Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen syksyllä 2004 toteutettavan TARE–sovellusprojektin sovellusraportti. Sovellusraportissa kuvataan määriteltyjen vaatimusten toteutumista sekä sovelluksen toteutusta ja toimintaa.

Versio

Pvm

Tekijä

Kuvaus

0.1

10.12.2004

MM

Alustava runko

0.2

3.1.2005

MM

Lisätty luvut 1,2,3 ja 7

0.3

4.1.2005

RK,MM

Lisätty tietokannan kuvausta, luokkien kuvausta, yhteenveto, liite ja vaatimusten toteutumiset.

0.4

7.1.2005

RK

Lisätty vikojen ja ominaisuuksien luku ja myös listattu projektin aikana tulleet uudet jatkokehitysaiheet ja myös selvitetty data-tiedostojen merkitys ja rakenne. Myös selvitetty sovellukseen jääneet virheet.

1.0

13.1.2005

MM,RK

Palaverissa 13 esitetyt korjaukset. Vaihdettu osa kuvista paremmiksi ja lisätty käyttöliittymälukuun aliluvuksi sovelluksen pääikkuna kuvineen. Korjattu luvun 3.4.5 teksti, lisätty kohdassa 4.1 mainittu liite ja lukuun 10 sijoituspaikan lisäyksestä kertova aliluku. Korjattu myös taulujen määrityksistä linkit kertomaan mikä taulun on linkin päässä. Lisätty myös pari unohtunutta taulua. Määritelty eroavaisuudet DUO-sovelluksen arkkitehtuuriin.

1.1

17.1.2005

RK

Lisätty muutama virhe ja jatkokehitysaihe lisää ja lisätty myös tietokantakaavio.

1.2

24.1.2005

RK

Kirjattu ylös lisää sovelluksen ei-toivottuja ominaisuuksia ja virheitä.

Sisällysluettelo

1      Johdanto............................................................................................................... 1

1.1       Historiaa........................................................................................................ 1

1.1.1        UNO ja TATE-sovellusten aika..................................................................... 2

1.1.2        DUO — UNO-sovelluksen seuraaja.............................................................. 2

1.1.3        Sovellusten ja järjestelmien käyttämistä tietokannoista..................................... 2

1.1.4        TARE........................................................................................................... 2

1.2       Dokumentin rakenne............................................................................... 3

1.3       Termit ja lyhenteet................................................................................... 3

2      Arkkitehtuurit ja työkalut..................................................................... 6

2.1       Arkkitehtuuri.............................................................................................. 6

2.2       Tietokantakonvertointiohjelman luokkahierarkia........... 7

2.3       DUO-järjestelmän arkkitehtuuri...................................................... 8

Käyttöjärjestelmät projektikoneissa...................................................... 9

2.4       Ohjelmistotyökalut................................................................................ 9

2.5       Tietokanta.................................................................................................... 9

2.6       Tietokantayhteys..................................................................................... 9

3      Käyttöliittymä............................................................................................... 10

3.1       Sisäänkirjautuminen............................................................................. 10

3.2       Päävalikko................................................................................................. 11

3.3       Uuden tietueen lisäys............................................................................ 12

3.3.1        Taideteoksen lisääminen............................................................................... 13

3.3.2        Henkilön lisääminen..................................................................................... 14

3.3.3        Lainan lisääminen......................................................................................... 15

3.3.4        Kokoelman lisääminen................................................................................. 16

3.3.5        Näyttelyn lisääminen.................................................................................... 16

3.4       Tietueen muokkaus................................................................................. 17

3.4.1        Taideteoksen tietojen muokkaaminen........................................................... 17

3.4.2        Henkilön tietojen muokkaaminen.................................................................. 18

3.4.3        Lainan tietojen muokkaaminen..................................................................... 19

3.4.4        Kokoelman tietojen muokkaaminen.............................................................. 20

3.4.5        Näyttelyn tietojen muokkaaminen................................................................. 20

3.5       Haku................................................................................................................ 21

3.5.1        Taideteoksen hakeminen.............................................................................. 21

3.5.2        Henkilön hakeminen..................................................................................... 23

3.5.3        Lainan hakeminen........................................................................................ 24

3.5.4        Kokoelman hakeminen................................................................................ 24

3.5.5        Näyttelyn hakeminen.................................................................................... 25

3.6       Salasanan vaihtaminen....................................................................... 25

3.7       Tietojen tallentaminen........................................................................ 26

3.8       Ohjelman sulkeminen............................................................................ 26

3.9       Raportointi................................................................................................. 27

4      Tietokantasuunnitelma............................................................................ 28

4.1       Tietokannan rakenne........................................................................... 28

4.2       DUO-tietokannasta hyödynnettävät taulut.......................... 28

4.2.1        tblAika........................................................................................................ 28

4.2.2        tblAmmatti................................................................................................... 29

4.2.3        tblHaastateltava........................................................................................... 29

4.2.4        tblHenkilo.................................................................................................... 29

4.2.5        tblKayttajaoikeus......................................................................................... 30

4.2.6        tblKokoelma............................................................................................... 30

4.2.7        tblKunto...................................................................................................... 30

4.2.8        tblLinkki...................................................................................................... 31

4.2.9        tblLinkkityyppi............................................................................................. 31

4.2.10      tblKayttooikeus........................................................................................... 31

4.2.11      tblKuvatyyppi.............................................................................................. 32

4.2.12      tblMateriaali................................................................................................ 32

4.2.13      tblNayttely:.................................................................................................. 32

4.2.14      tblPaikkakunta............................................................................................. 33

4.2.15      tblPaivitys.................................................................................................... 33

4.2.16      tblSailytystila................................................................................................ 33

4.2.17      tblSijoituspaikka.......................................................................................... 34

4.2.18      tblTuottaja................................................................................................... 34

4.2.19      tblTyontekija............................................................................................... 34

4.2.20      tblValimerkki............................................................................................... 35

4.2.21      tblValuutta................................................................................................... 35

4.2.22      tblVarikuva.................................................................................................. 36

4.2.23      tblYhteystiedot............................................................................................ 36

4.3       Uudet taulut.............................................................................................. 37

4.3.1        tblHankintatapa........................................................................................... 37

4.3.2        tblKampus................................................................................................... 37

4.3.3        tblKansalaisuus............................................................................................ 37

4.3.4        tblLuovuttaja............................................................................................... 37

4.3.5        tbTTlLiitosLuovuttaja................................................................................... 38

4.3.6        tblLiitosLaina............................................................................................... 38

4.3.7        tblRakennus................................................................................................. 38

4.3.8        tblSigneeraus............................................................................................... 39

4.3.9        tblSigPaikka................................................................................................ 39

4.3.10      tblTaideteos................................................................................................. 39

4.3.11      tblTeostyyppi............................................................................................... 41

4.3.12      tblTTLaina................................................................................................... 41

4.3.13      tblTTLiitosMateriaali.................................................................................... 42

4.3.14      tblTTLiitosNayttely...................................................................................... 42

4.3.15      tblTTLiitosTuottaja...................................................................................... 42

4.3.16      tblTTSijoituspaikka...................................................................................... 42

4.3.17      tblTTTekniikka............................................................................................ 43

4.3.18      tblValokuvaus.............................................................................................. 43

4.4       Tietokannan konversio-ohjelma................................................... 44

5      Luokkarakenne.............................................................................................. 45

5.1       Sovelluksen toiminnan kannalta tärkeät luokat............. 47

5.1.1        Tehdasluokat............................................................................................... 47

5.2       Apuluokat................................................................................................... 48

6      Sovelluksen käyttämät data-tiedostot........................................ 49

6.1       Create.txt.................................................................................................... 49

6.2       Tare.ini........................................................................................................... 49

6.3       Tare_gridinfo.txt.................................................................................... 49

6.4       Tare_tableinfo.txt.................................................................................. 50

6.5       Tare_sql.txt................................................................................................ 50

7      Ohjelmakoodin kommentointi ja nimeämiskäytännöt....... 51

7.1       Esimerkki ohjelmakoodin kommentoinnista........................... 52

8      Sovelluksen testaus.................................................................................... 55

8.1       Moduulitestaus........................................................................................ 55

8.2       Integrointitestaus.................................................................................. 55

8.3       Järjestelmätestaus................................................................................. 55

9      Tavoitteiden ja vaatimusten toteutuminen................................ 56

10    Sovellukseen jääneet havaitut virheet ja ei toivotut ominaisuudet     57

10.1     Laina-lomakkessa ei voi katsoa taideteosten tietoja....... 57

10.2     Taideteoksen valokuvan esikatselu............................................ 57

10.3     Tyhjän tietueen lisäysvirhe............................................................... 57

10.4     Taideteosten tekijöiden poistovika.............................................. 57

10.5     Sisäänkirjautumisen jälkeinen kaatuminen............................ 57

10.6     Generator-ohjelma ei toimi kaikissa ympäristöissä............ 58

10.7     Kokoelmissa on myös DUO-sovelluksen kokoelmat.......... 58

10.8     Käyttöliittymä ”vilkkuu” hakuja vaihtamalla...................... 58

10.9     Henkilöiden valinnoissa liikaa henkilöitä.............................. 58

10.10   Taiteilijat näkyvät hakulistalla moneen kertaan............. 58

10.11   Sijoituspaikan lisääminen.................................................................. 58

11    Jatkokehitykseen sovitut ominaisuudet....................................... 60

11.1     Muita projektin aikana ilmenneitä jatkokehitysaiheita.. 60

11.1.1      Sovelluksen käytettävyyden parantaminen.................................................... 60

11.1.2      Lomakkeiden keskellä olevien tallennusjärjestelmien poisto........................... 61

11.1.3      Muutosloki tietokannan konvertointiohjelmaan.............................................. 61

11.1.4      Päivitystietueiden päivitys TATE->TARE konvertoinnin aikana..................... 61

11.1.5      DISTINCT avainsana SQL -parseriin.......................................................... 61

11.1.6      Contexthelp käyttöliittymän lomakkeiden komponentteihin............................ 61

11.1.7      NewRelationEditFrame luokkien linkitys toisiinsa.......................................... 61

12    Yhteenveto........................................................................................................ 63

Lähteet......................................................................................................................... 64

Liitteet......................................................................................................................... 65

Liite1: Tietokantakuva...................................................................................... 65

Liite2: Vaatimusten toteutuminen............................................................... 66

 

 

 


1         Johdanto

TARE-projekti oli Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella toteutettu Sovellusprojekti. Projektin tavoitteena oli tuottaa Jyväskylän yliopiston museolle taideteosrekisteri. Kehitetty sovellus korvaa siellä nykyään toiminnassa olevan ja toiminnallisuudeltaan vastaavan DOS -pohjaisen TATE-sovelluksen.

Toteutetulla sovelluksella Jyväskylän yliopiston museon henkilökunta pystyy hallinnoimaan tietokantaa, johon on tallennettu yliopiston hallussa olevat taideteokset. Sovellus toimii apuna museohenkilökunnan työssä ja yliopiston laitosten tutkimuksessa. TARE-projekti keskittyi erityisesti vanhan TATE-sovelluksen yhteydessä toimivan tietokannan saattamiseen nykyaikaisempaan, pitkälle normalisoituun muotoon sekä käyttöliittymän kehittämiseen tietokannan hallintaa varten. TARE kehitettiin museolla käytössä olevan DUO-sovelluksen pohjalta sen komponentteja hyväksi käyttäen. DUO-järjestelmä on kokoelmien hallintajärjestelmä, joka on ollut toiminnassa vuodesta 2002 alkaen.

1.1        Historiaa

Jyväskylän yliopiston kulttuurihistoriallisten ja taidekokoelmien hallinnoimisesta vastaa Jyväskylän yliopiston museo. Sen kokoelmissa on tällä hetkellä (syksyllä 2004) noin 45 000 luettelokappaletta, joista 850 on taideteoksia. Taideteoksista vanhimmat ovat Jyväskylän seminaarin alkuajoilta 1870-luvulta. Osa näistä on yliopiston omistamia ja osa on deponoitu. Suurin deponoija on valtion taideteostoimikunta.

Jyväskylän yliopiston museolle ensimmäinen tietokonejärjestelmä saatiin vuonna 1989. Ennen tätä aikaa arkistointi hoidettiin kortiston avulla käsin. Museo siirtyi käyttämään DOS-pohjaisia UNO ja TATE-sovelluksia kulttuurihistoriallisten ja taidekokoelmien hallinnointiin 1980- ja 1990-lukujen taitteessa. Sittemmin havaittiin tarvetta vaihtaa ne uudempiin verkossa ja Windows-ympäristössä toimiviin. Miika Nurmisen kehittämä UNO-sovelluksen korvannut DUO-sovellus on ollut toiminnassa vuodesta 2002 lähtien. Nyt myös DOS-pohjaiselle TATE-sovellukselle tarvitaan Windows-ympäristössä toimiva seuraaja, joka hyödyntäisi DUO-sovelluksen ratkaisuja. 

1.1.1        UNO ja TATE-sovellusten aika

UNO ja TATE ovat yliopiston museolla 1990-luvun alkupuolella kehitettyjä Clarion 2 -järjestelmään pohjautuvia ja DOS-ympäristössä toimivia tietokantasovelluksia. UNO on tarkoitettu museon esineiden, kirjojen, valokuvien ja tallenteiden luettelointiin. TATE on yliopiston taideteosrekisteri. Nämä sovellukset yhdessä korvasivat käsin pidetyn kortiston.

Sittemmin UNO ja TATE ovat vanhentuneet (ohjelmat eivät mm. toimi verkossa). Myös niiden käytettävyydessä ja hakuominaisuuksissa on puutteita, joten on ollut tarvetta korvata ne uusilla, Windows-pohjaisilla ja etäkäytön mahdollistavilla sovelluksilla.

1.1.2        DUO — UNO-sovelluksen seuraaja

Vuonna 2002 UNO-sovellus korvattiin Miika Nurmisen kehittämällä DUO-järjestelmällä. DUO on Windows-ympäristössä ja verkossa toimiva sovellus. Se on kehitetty Delphillä ja pohjautuu asiakas-palvelin arkkitehtuuriin.

1.1.3        Sovellusten ja järjestelmien käyttämistä tietokannoista

DUO-sovelluksen kehityksen yhteydessä UNO-sovelluksen käyttämän Clarion-pohjaisen tietokannan rakenteeseen tehtiin myös merkittäviä muutoksia. Tavoitteena oli mahdollisimman pitkälle menevä normalisointi ja rakenteistaminen. Vanha tietokanta muunnettiin ensin tekstiksi ja siitä edelleen SQL -tietokannaksi.

1.1.4        TARE

Jyväskylän yliopiston museolla on edelleen käytössään aikaisemmin mainittu TATE-sovellus. Se odottaa seuraajaansa, joka olisi Windows-ympäristössä ja verkossa toimiva DUO-sovelluksen kaltainen sovellus. Tämän ohjelmiston kehittämiseen keskittyi TARE-projekti.

1.2        Dokumentin rakenne

Tämä dokumentti rakentuu seuraavasti. Luku 1 sisältää dokumenttia ja sen käyttöä koskevia yleisiä asioita. Luvussa 2 käsitellään arkkitehtuureja ja työkaluja. Luvussa 3 käydään läpi sovelluksen käyttöliittymää. Luku 4 sisältää sovelluksen tietokannan ja konversio-ohjelman rakenteen. Luvussa 5 on sovelluksen luokkahierarkiat. Luvussa 6 käsitellään ohjelmakoodin kommentointia ja nimeämiskäytäntöjä. Luvussa 7 kuvataan sovelluksen testausperiaatteita ja luvussa 8 selvitetään vaatimusten toteutumista. Luvussa 9 on jatkokehityksen vaatimukset ja luvussa 10 on yhteenveto.

1.3        Termit ja lyhenteet

Dokumentissa ja projektissa esiintyvät seuraavat termit ja lyhenteet:

Clarion                        Sovelluskehitin, jolla tehdään sovelluksia DOS-järjestelmälle. Clarion sovelluskehittimessä on mukana myös tietokantojen toteutusmahdollisuus.

CVS                            (Concurrent Version System) Versionhallintajärjestelmä. Käytetään yleensä ohjelmistokoodin hallintaan.

Delphi                         Graafinen sovelluskehitin Windows(ja Linux) ympäristöön, joka perustuu Object Pascal -kieleen. Object Pascal kielen rakenteesta johtuen ohjelmien käännös lähdekoodista ajettavaan muotoon on nopeaa.

Deponointi                  Deponointi tarkoittaa esineen pitkäaikaista sijoitusta museon kokoelmiin niin, että museo ei omista esinettä.

DiPasDoc                   Ohjelma, joka muodostaa HTML-dokumentaation Delphin lähdekooditiedostoista.

 

DUO                           Miika Nurmisen kehittämä UNO-ohjelman seuraaja, joka toimii Windows-ympäristössä.

HTML                        Hyper Text Markup Language on merkkauskieli tekstin sisällön ja rakenteen esittämiseen.

HTTP                          Hyper Text Transfer Protocol on HTML muotoisen tiedon tietoliikenneprotokolla.

ODBC                         (Open DataBase Connectivity) Standardi tietokantayhteysmenetelmä.

Perushenkilö              Perushenkilö sisältää perustiedot henkilöstä tai organisaatiosta. Näitä käytetään esimerkiksi lainaajahenkilöinä.

PostgreSQL                PostgreSQL on ilmainen BSD-lisenssin alla oleva relaatiotietokantajärjestelmä. (http://www.postgresql.org/).

SQL                            SQL -kieli on relaatiotietokantojen määrittely- ja käsittelykieli.

SQL-palvelin              Tietokantapalvelin, joka käytetään tietokantojen säilyttämiseen, hallinnointiin ja käyttämiseen.

TARE                         (TAideREkisteri). Vaatimusmäärittelyn pohjalta toteutettava uusi sovellus TATE-sovelluksen tilalle.

TATE                          DOS-pohjainen yliopiston taideteosten hallinnointiin käytetty ohjelma.

 

Tuottaja                      Taideteosten tuottaja. Sisältää perushenkilötietojen lisäksi taiteilijatietoja.

Työntekijä                  TARE ja DUO-sovellusten käyttäjä. Sisältää perushenkilön tietojen lisäksi käyttöoikeustiedot.

UNO                           DOS-pohjainen sovellus, jota käytettiin yliopiston museon kokoelmien hallinnointiin.

WWW-palvelin           Vastaa HTTP pyyntöihin, joita tulee pääasiassa WWW-selaimilta. Eli yleensä antaa selaimille heidän pyytämät sivut tai muun aineiston, joka sijaitsee WWW-palvelimella. WWW-sivut voivat myös olla eräänlaisia ohjelmia, jotka ovat yhteydessä vaikkapa tietokantaan sisäverkossa.

Yhteiskanta                DUO-sovelluksen ja TARE-sovelluksen yhteinen tietokanta.

2         Arkkitehtuurit ja työkalut

Luvussa kuvataan TARE-sovelluksen toteuttamiseen käytettyjä arkkitehtuureja ja työkaluja.

2.1        Arkkitehtuuri

Kuvassa 1 on esitetty sovelluksen yleistä arkkitehtuuria.

Kuva 1: Arkkitehtuurikaavio

2.2        Tietokantakonvertointiohjelman luokkahierarkia

Kuvassa 2 on esitetty DUO-sovelluksen Generator-luokkahierarkia. Luokkahierarkia tulee olemaan samankaltainen TARE-järjestelmän konvertointiohjelman kanssa, koska DUO-sovelluksen konvertointiohjelma kopioidaan ja muutetaan toimimaan TARE-sovelluksessa.

Kuva 2: Generator-luokkahierarkia


2.3        DUO-järjestelmän arkkitehtuuri

Kuvasta 3 voidaan nähdä DUO-järjestelmän arkkitehtuuria. Arkkitehtuuri on samankaltainen TARE-järjestelmän arkkitehtuurin kanssa, johtuen siitä että DUO-sovellusta käytetään alustana TARE-sovelluksessa. Eroina create.txt:n tilalla on oma create.txt, sql.txt:n paikalla on tare_sql.txt, gridinfo.txt:n paikalla on tare_gridinfo.txt:n paikalla, tableinfo.txt:n paikalla on tare_tableinfo.txt, duo.ini:n paikalla on tare.ini ja DUO-laatikon kohdalla on TARE-laatikko. Myöskään tietokannan tyyppiin ei oteta kantaa ja Generator-ohjelman paikalla on oma samanniminen Generator-ohjelma.

Kuva 3:DUO-järjestelmäarkkitehtuuri


Käyttöjärjestelmät projektikoneissa

Kaikissa projektissa käytettävissä koneissa on käyttöjärjestelmänä Windows XP. Sovellusta on myös testattu Windows 2000 - käyttöjärjestelmässä.

2.4        Ohjelmistotyökalut

Ryhmällä on ohjelmointityökaluna käytössään Borlandin Delphi 7. Pieni osa tietokantakonversiosta on toteutettu C++ -ohjelmointikielellä ja sitä tehdään Borland C++ Builder 5 -ohjelmalla. Versionhallinnassa käytetään WinCvs-sovellusta. Lisäksi käytössä on DIPasDoc -ohjelma, joka on otettava huomioon ohjelmakoodia kommentoitaessa. DiPasDoc -ohjelma löytyy osoitteesta

http://www.zeitungsjunge.de/delphi/pasdoc/.

2.5        Tietokanta

Tietokanta tehdään DUO-tietokannan ”päälle”. Vanhoja tauluja muokataan ja uusia tauluja lisätään tietokantaan. Tietokanta toteutetaan SQL -kieltä käyttäen.

2.6        Tietokantayhteys

Tietokantayhteys tehdään ODBC-ajurin kautta. Tähän ajuriin on valmiiksi asetettu tunnus ja salasana, joilla ajuri ottaa yhteyden tietokantaan. Ajuri sisältää myös tietokantapalvelimen osoitteen, ajurin instanssin nimen ja tietokannan nimen. Ajuri on muidenkin ohjelmien käytettävissä ja riippuen siitä laittaako ajurin kone- vai käyttäjätasolle voi ajuri olla myös toisilla koneen käyttäjillä käytettävissä (konetasolla kaikilla käyttäjillä käytettävissä).

3         Käyttöliittymä

Tässä luvussa kuvataan taideteosrekisterisovelluksen käyttöliittymää ja sen toimintoja.

3.1        Sisäänkirjautuminen

Käyttäjä kirjautuu ohjelmaan antamalla käyttäjätunnuksen ja salasanan ja painamalla OK-painiketta. Käyttäjätunnus ja salasana on talletettu tietokantaan ja ne haetaan tietokannasta ODBC-ajurin avulla. Ohjelma tarkistaa tunnuksen ja salasanan oikeellisuuden ja kirjaa käyttäjän sisään ohjelmaan. TARE-sovellus käyttää DUO-sovelluksen kanssa yhteistä käyttäjätunnusta ja salasanaa eikä esimerkiksi yliopiston tai muun organisaation verkon tunnuksia. Näkymä käyttäjälle on esitetty kuvassa 4.

 

 Kuva 4: Sisäänkirjautuminen


3.2        Päävalikko

Käyttäjä voi valita päävalikosta haluamansa toiminnon. Päävalikko on esitetty kuvassa 5.

Kuva 5: Päävalikko


3.3        Uuden tietueen lisäys

Käyttäjä voi lisätä tietueita järjestelmään. Lisäys voidaan tehdä ”Lisää uusi” toiminnon kautta, joka voidaan kohdistaa taideteokseen, henkilöön, kokoelmaan tai näyttelyyn. Haluttu tietuetyyppi valitaan kuvan 6 mukaisesti listasta ja painetaan OK-painiketta. Käytä-painikkeella kuvan 6 lomake ei häviä käyttäjän näkyvistä, vaan jää taustalle.

Kuva 6: Lisättävän tietuetyypin valinta

Lisäys onnistuu myös tietueiden muutoslomakkeiden kautta ja näin tehtynä voidaan lisätä lisäksi lainoja, valokuvan tietoja, tekniikoita, materiaaleja, signeerauksia, signeerauksen paikkoja, hankintatapoja, teostyyppejä, ammatteja, kansalaisuuksia, paikkakuntia, välimerkkejä ja rakennuksia.

 


3.3.1        Taideteoksen lisääminen

Kuvan 7 lomakkeella voidaan lisätä taideteos tietokantaan. Lomake sisältää neljä välilehteä: Perustiedot, Kuvaustiedot, Taustatiedot ja Muut tiedot. Taideteoksessa ainoa pakollinen tieto on inventointinumero. Ilman yksilöllistä inventointinumeroa taideteoksen lisäys ei onnistu.

Kuva 7: Taideteoksen lisäys, Perustiedot-välilehti


3.3.2        Henkilön lisääminen

Kuvan 8 lomakkeella lisätään uusi henkilö tietokantaan. Muut tiedot - välilehden sisältämät tiedot riippuvat valitusta henkilötyypistä. Esimerkiksi ohjelman käyttäjiä lisättäessä Muut tiedot - välilehden avulla voidaan määrätä käyttäjän käyttöoikeudet.

Kuva 8: Henkilön lisäys


3.3.3        Lainan lisääminen

Kuvan 9 lomakkeella voidaan tietokantaan lisätä uusi taideteoksen lainaus. Lainan lisäystä ei voida suoraan tehdä ”Lisää Uusi” - valikon kautta, vaan se tehdään valitsemalla Lainat-lomake päävalikosta ja klikkaamalla Lainat-lomakkeen vasemmasta alareunasta ”Lisää uusi” - painiketta.

Kuva 9: Lainan lisäys


3.3.4        Kokoelman lisääminen

Kuvan 10 lomakkeella voidaan tietokantaan lisätä uusi kokoelma.

Kuva 10: Kokoelman lisäys

3.3.5        Näyttelyn lisääminen

Kuvan 11 lomakkeella voidaan tietokantaan lisätä uusi näyttely.

Kuva 11: Näyttelyn lisäys

3.4        Tietueen muokkaus

Käyttäjä voi muokata jo olemassa olevia tietueita. Muokkaus voidaan kohdistaa tietueisiin joita voidaan myös lisätä. Nämä tietueet löytyvät luvusta 0.

3.4.1        Taideteoksen tietojen muokkaaminen

Kuvassa 12 näkyy lomake, jossa käyttäjä voi muuttaa taideteoksen tietoja syöttämällä uudet tiedot haluamiinsa kenttiin ja tallentamalla muutokset.

Kuva 12: Taideteoksen muokkaus

3.4.2        Henkilön tietojen muokkaaminen

Kuvassa 13 näkyy lomake, jossa käyttäjä voi muuttaa henkilön tietoja syöttämällä uudet tiedot haluamiinsa kenttiin ja tallentamalla muutokset.

Kuva 13: Henkilötietojen muokkaus


3.4.3        Lainan tietojen muokkaaminen

Kuvassa 14 näkyy lomake, jossa käyttäjä voi muuttaa lainan tietoja syöttämällä uudet tiedot haluamiinsa kenttiin ja tallentamalla muutokset.

Kuva 14: Lainan muokkaus


3.4.4        Kokoelman tietojen muokkaaminen

Kuvassa 15 näkyy lomake, jossa käyttäjä voi muuttaa kokoelman tietoja syöttämällä uudet tiedot haluamiinsa kenttiin ja tallentamalla muutokset.

Kuva 15: Kokoelman muokkaus

3.4.5        Näyttelyn tietojen muokkaaminen

Kuvassa 16 näkyy lomake, jossa käyttäjä voi muuttaa näyttelyn tietoja syöttämällä uudet tiedot haluamiinsa kenttiin ja tallentamalla muutokset.

Kuva 16: Näyttelyn muokkaus

3.5        Haku

Käyttäjä voi tehdä hakuja käyttämällä yleishakua, joka hakee merkkijonoa tietueiden tekstikentistä. Lisäksi voidaan tehdä tarkempi haku käyttämällä Kentät-välilehteä.

3.5.1        Taideteoksen hakeminen

Käyttäjä pystyy hakemaan taideteoksia Taideteokset-valikosta avautuvassa selauksessa. Käyttäjä kirjoittaa halutun hakusanan selauksen yläosan tekstikenttään ja painaa Hae!-painiketta. Taideteokset-valikon alavalinnoissa määrätään, minkä kentän mukaan haku järjestetään. Kuvassa 17 on esitetty tämän näkyminen käyttäjälle.

 

Käyttäjä voi myös määritellä tarkemmin, minkälaista tietoa tietueista pitää löytyä hakutuloksissa. Tämä on esitetty kuvassa 18.

Kuva 17: Taideteoksen haku

Kuva 18: Taideteosten haku, Kentät välilehti


3.5.2        Henkilön hakeminen

Käyttäjä pystyy hakemaan rekisterissä olevia henkilöitä ja alavalikosta voi myös määritellä mitä henkilöryhmiä haetaan. Näkymä käyttäjälle on esitetty kuvassa 19.

Kuva 19: Henkilöiden haku


3.5.3        Lainan hakeminen

Käyttäjä voi hakea Lainat-valikosta lainattujen teosten tiedot. Näkymä käyttäjälle on esitetty kuvassa 20.

Kuva 20: Lainojen haku

3.5.4        Kokoelman hakeminen

Käyttäjä voi hakea Kokoelmat-valikosta taideteoskokoelmien tiedot. Näkymä käyttäjälle on esitetty kuvassa 21.

Kuva 21: Kokoelman haku

3.5.5        Näyttelyn hakeminen

Käyttäjä voi hakea Näyttelyt-valikosta näyttelyiden tietoja. Näkymä käyttäjälle on esitetty kuvassa 22.

Kuva 22: Näyttelyn haku

3.6        Salasanan vaihtaminen

Käyttäjä pystyy vaihtamaan salasanansa hakemalla itsensä henkilölistasta ja painamalla Muut tiedot - välilehdeltä Salasana-painiketta. Tämän jälkeen käyttäjän tulee syöttää vanha salasana ja uusi salasana ja sen varmennus niille varattuihin kenttiin. Näkymä käyttäjälle on esitetty kuvassa 23.

Kuva 23: Salasanan vaihtaminen

3.7        Tietojen tallentaminen

Muutetut tiedot tallennetaan painamalla Tallenna-painiketta, jota painettaessa tiedot tallentuvat automaattisesti. Jos tietoja on muutettu ja käyttäjä on poistumassa muokkaamaltaan lomakkeelta, ilmestyy kuvan 24 mukainen varmennus halutaanko muutetut tiedot tallentaa.

Kuva 24: Tallennuksen varmistaminen

3.8        Ohjelman sulkeminen

Ohjelmasta voidaan poistua joko painamalla lomakkeen oikeasta yläkulmasta x-painiketta tai valitsemalla kuvan 25 mukaisesti Tiedosto-valikosta Lopeta-toiminto.

Kuva 25: Ohjelmasta poistuminen

3.9        Raportointi

Sovellukseen kuuluu myös raportointi, jolla voidaan tehdä tietueista erimuotoisia raportteja. Vaadittavia raporttityyppejä olivat listamuotoinen raportti ja lomaketyyppinen kaikki tiedot sisältävä raportti. Myös oli vaatimuksena olla mahdollista tehdä raportteja, joista puuttuvat salaiset tiedot.

Sovellukseen ehdittiin toteuttaa vain listamuotoinen hakutuloksista muodostuva raportti, jossa ei ole otettu kantaa salattuihin tietueisiin. Raportin muodostuslomake (Kuva 26) avataan Tiedosto-valikon Tulosta-valinnasta. Siinä toimii raporttityypeistä vain siis Hakutaulukko raporttityyppi.

                     Kuva 26: Raporttien muodostuslomake

 

4         Tietokantasuunnitelma

Tässä luvussa käsitellään tietokannan rakennetta, taulujen sisältöä ja tietokannan konversio-ohjelman sisältöä.

4.1        Tietokannan rakenne

TATE-tietokanta on normalisoitu ja syntyneet taulut integroitu DUO-tietokantaan, jolloin tuloksena saadaan yhteistietokanta. Tietokanta toteutetaan SQL-kieltä käyttäen. Tietokannan rakennekaavio on esitetty Liitteessä 1. Siitä ilmenee taulujen kentät ja suhteet toisiinsa. Rakennekaaviossa ei ole merkitty kuin yksi tärkein suhde per taulu, koska muuten kuvasta ei saisi selvää.

4.2        DUO-tietokannasta hyödynnettävät taulut

DUO-tietokannasta käytetään TARE-sovelluksessa seuraavia olemassa olevia tauluja:

4.2.1        tblAika           

Sisältää ajankohdat, aikavälit ja muut aikamääreet.                   

·        Lisätty kentät LoppuPaiva ja LoppuKuukausi.

Kenttä

Kuvaus

  Tunniste  

Tietueen tunniste

  Paiva

Tähän tulee alkupäivämäärän päivän numero.

  Kuukausi

Tähän tulee alkupäivämäärän kuukauden numero.

  Alkuvuosi

Tähän tulee alkupäivämäärän vuoden numero.

  Valimerkki

Linkki välimerkki tietueeseen. Välimerkillä määritellään alkupäivämäärän ja loppupäivämäärän suhde. Aika voi olla jonkinlainen aikaväli, tarkka ajankohta, noin arvo tai jotain muuta.

  LoppuPaiva

Tähän tulee loppupäivämäärän vuoden numero.

  LoppuKuukausi

Tähän tulee loppupäivämäärän kuukauden numero.

  Loppuvuosi

Tähän tulee loppupäivämäärän vuoden numero.

 

4.2.2        tblAmmatti     

Sisältää tiedot henkilöiden ammateista. 

Kenttä

Kuvaus

  Tunniste  

Tietueen tunniste

  Nimi

Ammatin nimike

 

4.2.3        tblHaastateltava

TARE-sovelluksen käytössä tähän talletetaan taideteosten luovuttajat.

Kenttä

Kuvaus

  Henkilo  

Linkki tblhenkilo-tauluun. Toimii myös omana tietueen tunnisteena.

  Syntymäaika

Henkilön syntymäaika

  Syntymäpaikka

Linkki tblpaikkakunta-tauluun

 

4.2.4        tblHenkilo                  

Sisältää henkilön/organisaation yhteystiedot ja mahdolliset lisätiedot.

Kenttä

Kuvaus

Tunniste

Tietueen tunniste

Nimi

Henkilön/organisaation nimi

Ammatti

Linkki tblammatti-tauluun

Yhteystiedot

Linkki tblyhteystiedot-tauluun

Lisatiedot

Lisätietoja henkilöstä/organisaatiosta

Paivitys

Linkki tblpaivitys-tauluun. Päivitystietueessa on tiedot milloin tämä tietue on tallennettu ja muutettu.

 

4.2.5        tblKayttajaoikeus                 

Sisältää sovelluksen käyttöoikeustasot.

Kenttä

Kuvaus

  Tunniste  

Tietueen tunniste

  Nimi

Käyttöoikeustason nimike

 

4.2.6        tblKokoelma              

Sisältää kokoelmien tiedot.

Kenttä

Kuvaus

Tunniste

Tietueen tunniste

Nimi

Kokoelman nimi

Lyhenne

Kokoelman lyhenne

Lisatiedot

Lisätietoja kokoelmasta

Paivitys

Linkki päivitystietueeseen. Päivitystietueessa on tiedot milloin tämä tietue on tallennettu ja muutettu.

 

4.2.7        tblKunto                                 

Sisältää taideteosten ja esineiden kuntotietueet.

Kenttä

Kuvaus

  Tunniste  

Tietueen tunniste

  Nimi

Kuntoluokan kuvaus

  Numero

Kuntoluokan numero

 

4.2.8        tblLinkki                                

Sisältää linkkien tiedot (taideteoksissa yleensä linkki kuvatiedostoon).

Kenttä

Kuvaus

Tunniste  

Tietueen tunniste

Nimi

Linkin osoite

Kuvaus

Linkin kuvaus

Tyyppi

Linkki tbltyyppi-tauluun

Sisalto

Binäärimuotoinen esikatselukuva

Paivitys

Linkki tblpaivitys-tauluun. Päivitystietueessa on tiedot milloin tämä tietue on tallennettu ja muutettu.

4.2.9        tblLinkkityyppi                      

Sisältää linkkityyppit.

Kenttä

Kuvaus

Tunniste  

Tietueen tunniste

Nimi

Linkin tyypin kuvaus (HTML, tms)

 

4.2.10    tblKayttooikeus

Sisältää valokuvien oikeustietueet (kenellä kuvan käyttöoikeus on).

Kenttä

Kuvaus

Tunniste

Tietueen tunniste

Indeksi

Tietueen järjestysnumero

Symboli

Käyttöoikeuden lyhenne

Nimi

Käyttöoikeuden nimi

 

4.2.11    tblKuvatyyppi

Sisältää valokuvien tyyppitiedot (diakuva,jne).

Kenttä

Kuvaus

Tunniste

Tietueen tunniste

Nimi

Kuvatyypin nimi

 

 

4.2.12    tblMateriaali             

Sisältää eri materiaalit.

Kenttä

Kuvaus

Tunniste  

Tietueen tunniste

Nimi

Materiaalin nimi

 

4.2.13    tblNayttely:               

Sisältää näyttelyiden tiedot.

Kenttä

Kuvaus

Tunniste  

Tietueen tunniste

Nimi

Näyttelyn nimi

Jarjestaja

Näyttelyn järjestäjä. Linkki tblhenkilo-tauluun.

Alkupvm

Näyttelyn alkupäivämäärä

Loppupvm

Näyttelyn loppupäivämäärä

Lisatiedot

Lisätietoja näyttelystä

Paivitys

Linkki tblpaivitys-tauluun. Päivitystietueessa on tiedot milloin tämä tietue on tallennettu ja muutettu.

 

 

4.2.14    tblPaikkakunta                      

Sisältää paikkakunnat.

Kenttä

Kuvaus

Tunniste  

Tietueen tunniste

Nimi

Paikkakunnan nimi

 

 

4.2.15    tblPaivitys                  

Sisältää päivitystietueet, joissa kerrotaan ensimmäisen ja viimeisimmän tallennuksen ajankohta ja tallentaja.

Kenttä

Kuvaus

Tunniste  

Tietueen tunniste

Tallennettu

Lisäyksen päivämäärä

Tallentaja

Linkki tblhenkilo-tauluun.

Muokattu

Muokkauksen päivämäärä

Muokkaaja

Linkki tblhenkilo-tauluun.

4.2.16    tblSailytystila            

Sisältää säilytystilojen tiedot.

Kenttä

Kuvaus

Tunniste  

Tietueen tunniste

Nimi

Säilytystilan nimi

Lyhenne

Säilytystilan lyhenne

Sijainti

Säilytyspaikan numero (fyysisen paikan numero)

Lisatiedot

Lisätietoja säilytystilasta

Paivitys

Linkki tblpaivitys-tauluun. Päivitystietueessa on tiedot milloin tämä tietue on tallennettu ja muutettu.

 

 

4.2.17    tblSijoituspaikka                   

Sisältää tiedot sijoituspaikoista.

Kenttä

Kuvaus

Tunniste  

Tietueen tunniste

Nimi

Sijoituspaikan nimi

Sailytystila

Linkki tblsailytystila-tauluun.

Lisatiedot

Lisätietoja sijoituspaikasta

Paivitys

Linkki tblpaivitys-tauluun. Päivitystietueessa on tiedot milloin tämä tietue on tallennettu ja muutettu.

 

4.2.18    tblTuottaja                 

Sisältää tiedot taideteokset tuottaneista henkilöistä.

·        Lisätty kentät Kansalaisuus ja Taustaa

Kenttä

Kuvaus

Henkilo

Linkki tblhenkilo-tauluun, toimii myös omana tietueen tunnisteena

Elinaika

Linkki tblaika-tauluun

Opiskeluaika

Linkki tblaika-tauluun

Kansalaisuus

Linkki tblkansalaisuus-tauluun

Taustaa

Taustatietoja tuottajasta

Paivitys

Linkki tblpaivitys-tauluun. Päivitystietueessa on tiedot milloin tämä tietue on tallennettu ja muutettu.

 

4.2.19    tblTyontekija             

Sisältää työntekijöiden tiedot.

Kenttä

Kuvaus

Henkilo

Linkki tblhenkilo-tauluun, toimii myös omana tietueen tunnisteena

Kayttajatunnus

Käyttäjän käyttäjätunnus

Kayttooikeudet

Linkki tblkayttajaoikeus-tauluun

lastlogin

Milloin viimeksi on kirjauduttu sisään.

salasana

Käyttäjän salasana(kryptattu)

Paivitys

Linkki tblpaivitys-tauluun. Päivitystietueessa on tiedot milloin tämä tietue on tallennettu ja muutettu.

 

4.2.20    tblValimerkki                        

Sisältää välimerkin symbolin ja tunnisteen.

Kenttä

Kuvaus

Tunniste

Tietueen tunniste

Symboli

Välimerkin merkkijono

Paivitys

Linkki tblpaivitys-tauluun. Päivitystietueessa on tiedot milloin tämä tietue on tallennettu ja muutettu.

 

4.2.21    tblValuutta                             

Sisältää rahayksiköiden nimet ja symbolit.         

Kenttä

Kuvaus

Tunniste

Tietueen tunniste

Nimi

Rahayksikön nimi

Symboli

Rahayksikön lyhenne (mk,eur,..)

Paivitys

Linkki tblpaivitys-tauluun. Päivitystietueessa on tiedot milloin tämä tietue on tallennettu ja muutettu.

             

4.2.22    tblVarikuva

Sisaltää kuvan värillisyystiedot (esim. mustavalkoinen ja värillinen).

Kenttä

Kuvaus

Tunniste

Tietueen tunniste

Indeksi

Tietueen järjestysnumero

Symboli

Värillisyyden lyhenne (MV,V,..)

Nimi

Värillisyyden kuvaus

 

4.2.23    tblYhteystiedot                      

Sisältää henkilön yhteystiedot.

Kenttä

Kuvaus

Tunniste

Tietueen tunniste

Osoite

Lähiosoite

Postinumero

Postinumero

Paikkakunta

Linkki tblpaikkakunta-tauluun

Puhelinnumero

Puhelinnumero

Paivitys

Linkki tblpaivitys-tauluun. Päivitystietueessa on tiedot milloin tämä tietue on tallennettu ja muutettu.

 


4.3        Uudet taulut

Projektissa suunniteltiin seuraavat uudet taulut:

4.3.1        tblHankintatapa                    

Sisältää taideteosten hankintatavat.

Kenttä

Kuvaus

Tunniste

Tietueen tunniste

Nimi

Hankintatavan nimi

Indeksi

Hankintatavan järjestysnumero

Symboli

Hankintatavan lyhenne

4.3.2        tblKampus                             

Sisältää kampusten nimet.

Kenttä

Kuvaus

Tunniste

Tietueen tunniste

Nimi

Kampuksen nimi

 

4.3.3        tblKansalaisuus                     

Sisältää kansalaisuustietueet.

Kenttä

Kuvaus

Tunniste

Tietueen tunniste

Nimi

Kansalaisuuden nimi

 

4.3.4        tblLuovuttaja             

Sisältää taideteosten luovuttajien tiedot.

Kenttä

Kuvaus

Tunniste

Tietueen tunniste

Henkilo

Linkki tblhenkilo-tauluun

Lisatiedot

Lisätietoja luovuttajasta

Paivitys

Linkki tblpaivitys-tauluun. Päivitystietueessa on tiedot milloin tämä tietue on tallennettu ja muutettu.

 

4.3.5        tbTTlLiitosLuovuttaja          

On liitostaulu taideteosten ja niiden luovuttajien välillä.

Kenttä

Kuvaus

TTeos

Linkki tbltaideteos-tauluun

Luovuttaja

Linkki tblhenkilo-tauluun

Paivitys

Linkki tblpaivitys-tauluun. Päivitystietueessa on tiedot milloin tämä tietue on tallennettu ja muutettu.

 

4.3.6        tblLiitosLaina

On liitostauluna taideteosten ja lainojen välillä.

Kenttä

Kuvaus

TTeos

Linkki tbltaideteos-tauluun

Laina

Linkki tblttlaina-tauluun

Paivitys

Linkki tblpaivitys-tauluun. Päivitystietueessa on tiedot milloin tämä tietue on tallennettu ja muutettu.

4.3.7        tblRakennus              

Sisältää sijoituspaikkojen rakennusten nimet ja tunnisteet.

Kenttä

Kuvaus

Tunniste

Tietueen tunniste

Nimi

Rakennuksen nimi

Kampus

Linkki tblkampus-tauluun

 

4.3.8        tblSigneeraus            

Sisältää taiteilijoiden signeeraukset.

Kenttä

Kuvaus

Tunniste

Tietueen tunniste

Teksti

Signreerauksen teksti

Paikka

Linkki tblsigpaikka-tauluun

Lisatiedot

Lisätietoja signeerauksesta

Paivitys

Linkki tblpaivitys-tauluun. Päivitystietueessa on tiedot milloin tämä tietue on tallennettu ja muutettu.

 

4.3.9        tblSigPaikka              

Sisältää signeerausten paikat taideteoksissa.

Kenttä

Kuvaus

Tunniste

Tietueen tunniste

Nimi

Signeerauksen paikan nimi

Paivitys

Linkki tblpaivitys-tauluun. Päivitystietueessa on tiedot milloin tämä tietue on tallennettu ja muutettu.

 

4.3.10    tblTaideteos              

Sisältää taideteosten tiedot.

Kenttä

Kuvaus

Tunniste

Tietueen tunniste

Historiikki

Taideteoksen historia

InvNro

Taideteoksen inventointinumero

Teos

Teoksen nimi

Valmistusvuosi

Taideteoksen valmistusvuosi

Kokoelma

Linkki tblkokoelma-tauluun

Sijoituspaikka

Linkki tblttsijoituspaikka-tauluun

Teostyyppi

Linkki tblteostyyppi-tauluun

Tekniikka

Linkki tbltttekniikka-tauluun

Korkeus

Teoksen korkeus

Leveys

Teoksen leveys

Syvyys

Teoksen syvyys

MuutMitat

Taideteoksen muut mitat

Kehys

Tietoa taideteoksen kehyksestä

Signeeraus

Linkki tblsigneeraus-tauluun

Numerot

Taideteoksen vedosmerkintä, valos- tai sarjanumero

MuutMerkinnat

Muut taideteoksen merkinnät

HankintaAika

Taideteoksen hankinta-aika

HankintaTapa

Taideteoksen hankintatapa

HankintaHinta

Taideteoksen hankintahinta

HankintaValuutta

Taideteoksen hankintavaluutta

Vakuutusarvo

Taideteoksen vakuutuksen arvo

VakuutusValuutta

Taideteoksen vakuutuksen valuutta

VakuutuksenLisatiedot

Lisätietoja taideteoksen vakuutuksesta

Kuntoluokka

Linkki tblkunto-tauluun

Kunto

Taideteoksen kunnon sanallinen kuvaus

Konservointi

Taideteoksen entisöintitiedot

Valokuvaus

Linkki tblvalokuvaus-tauluun

TallennusPvm

Taideteoksen talletuspäivämäärä

LuettelointiPvm

Taideteoksen luettelointipäivämäärä

Luetteloija

Linkki tbltyontekija-tauluun

Viitteet

Kirjallisuusviitteet

Paivitys

Linkki tblpaivitys-tauluun. Päivitystietueessa on tiedot milloin tämä tietue on tallennettu ja muutettu.

           

4.3.11    tblTeostyyppi            

Sisältää taideteosten tyypit.

Kenttä

Kuvaus

Tunniste

Tietueen tunniste

Nimi

Teostyypin nimi

Paivitys

Linkki tblpaivitys-tauluun. Päivitystietueessa on tiedot milloin tämä tietue on tallennettu ja muutettu.

 

4.3.12    tblTTLaina                

Sisältää lainojen tiedot.

Kenttä

Kuvaus

Tunniste

Tietueen tunniste

Nimi

Lainan nimi

LainaPvm

Lainan päivämäärä

Aika

Linkki tblaika-tauluun

Lainaaja

Linkki tblhenkilo-tauluun

YhtHenkilo

Linkki tbltyontekija-tauluun

Luovuttaja

Linkki tblhenkilo-tauluun

Lisatiedot

Lisätietoja lainasta

Paivitys

Linkki tblpaivitys-tauluun. Päivitystietueessa on tiedot milloin tämä tietue on tallennettu ja muutettu.

 

4.3.13    tblTTLiitosMateriaali           

On liitostaulu taideteosten ja niiden materiaalien välillä.

Kenttä

Kuvaus

TTeos

Linkki taideteokseen

Materiaali

Linkki tblmateriaali-tauluun

Lisatiedot

Lisätietoja materiaalista taideteoksessa

Paivitys

Linkki tblpaivitys-tauluun. Päivitystietueessa on tiedot milloin tämä tietue on tallennettu ja muutettu.

4.3.14    tblTTLiitosNayttely  

On liitostaulu taideteosten ja näyttelyiden välillä.

Kenttä

Kuvaus

Nayttely

Linkki tblnayttely-tauluun

TTeos

Linkki tbltaideteos-tauluun

Paivitys

Linkki tblpaivitys-tauluun. Päivitystietueessa on tiedot milloin tämä tietue on tallennettu ja muutettu.

 

4.3.15    tblTTLiitosTuottaja  

On liitostaulu taideteosten ja tuottajien välillä.

Kenttä

Kuvaus

TTeos

Linkki tbltaideteos-tauluun

Tuottaja

Linkki tbltuottaja-tauluun (taiteilijaan)

Lisatiedot

Lisätietoja (taiteilijan osuus taideteoksessa, tms)

 

4.3.16    tblTTSijoituspaikka  

Sisältää taideteosten sijoituspaikat.

Kenttä

Kuvaus

Tunniste

Tietueen tunniste

Rakennus

Linkki tblrakennus-tauluun

Paikka

Paikan nimi

Paikankuvaus

Paikan kuvaus

Paivitys

Linkki tblpaivitys-tauluun. Päivitystietueessa on tiedot milloin tämä tietue on tallennettu ja muutettu.

 

4.3.17    tblTTTekniikka                     

Sisältää taideteosten teossa käytettyjen tekniikoiden tiedot.

Kenttä

Kuvaus

Tunniste

Tietueen tunniste

Nimi

Tekniikan nimi

Paivitys

Linkki tblpaivitys-tauluun. Päivitystietueessa on tiedot milloin tämä tietue on tallennettu ja muutettu.

 

4.3.18    tblValokuvaus                       

Sisältää valokuvien keskeiset tiedot.

Kenttä

Kuvaus

Tunniste

Tietueen tunniste

KuvaNumero

Kuvan numero

Tyyppi

Linkki tblkuvatyyppi-tauluun

Vari

Linkki tblvarikuva-tauluun

Kuvaaja

Linkki tblhenkilo-tauluun

Oikeudet

Linkki tblkayttooikeus-tauluun

Sijoituspaikka

Linkki tblsijoituspaikka-tauluun

Lukumaara

Kuvien lukumäärä

Lisatietoja

Lisätietoja kuvatiedoista

Linkki

Linkki tbllinkki-tauluun (joka voi sisältää linkin kuvaan)

InvNro

Taideteoksen inventointinumero

Paivitys

Linkki tblpaivitys-tauluun. Päivitystietueessa on tiedot milloin tämä tietue on tallennettu ja muutettu.

 

 

 

4.4        Tietokannan konversio-ohjelma

Vanhan TATE-tietokannan tiedot on siirrettävä uuteen yhteistietokantaan. Tämä toteutetaan konversio-ohjelmalla, jonka tarkoituksena on muuttaa TATE-ohjelman Clarion-tietokanta SQL -tietokannaksi ja integroida se DUO-tietokantaan. Prosessi koostuu neljästä vaiheesta, jossa ensimmäisessä Clarion-tietokanta muutetaan Ascii -muotoon. Toisessa vaiheessa Ascii -tieto esikäsitellään C++ -kielellä toteutettavalla ohjelmalla kolmatta vaihetta varten, jossa luodaan yhtenäinen kanta DUO-ohjelman kanssa ja siirretään data uuteen kantaan Delphillä tehdyllä sovelluksella. Neljännessä ja samalla viimeisessä vaiheessa suoritetaan tietokantojen lopullinen integrointi.

Konversio-ohjelma perustuu DUO-sovelluksen Generator-järjestelmään, jonka luokkarakennetta ei ole muutettu ollenkaan vaan muutokset ovat tehty metodien sisältöihin. Seuraavassa kuvassa on TARE-sovelluksen Generator-järjestelmän kuva, joka on sama DUO-sovelluksen kanssa.

 

 

5         Luokkarakenne

TARE-sovelluksen luokkarakenne on pitkälti sama DUO-sovelluksen kanssa. Erilaisuutena ovat vain ylemmän tason luokat. Kuvassa 27 on käyttöliittymän luokkarakenne. Konvertointiohjelman luokkarakenne löytyy kuvasta 2.

Kuva 27: Käyttöliittymän luokkahierarkia

5.1        Sovelluksen toiminnan kannalta tärkeät luokat

Tässä luvussa on määritelty sovelluksen kannalta tärkeät luokat, joihin sovelluksen toiminta pitkälti perustuu.

TAREMain

Päälomake, josta kaikki muut lomakkeet avautuvat.

TAREApplicationData

Sisältää käyttäjän autentikoinnin ja perustietokantayhteydenluonnin.

5.1.1        Tehdasluokat

Tehdasluokat ovat luokkia, jotka luovat uusia objekteja sovelluksen käytön aikana.

DBBaseFactory

Luo lomakkeita, jotka perustuvat omaan Frame-luokkaan.

DBNimiFactory

Luo lomakkeita, joissa esiintyy päätaulukko ja vain yksi nimi-tieto. Käyttävät samaa Frame-luokkaa pohjana.

DBEmbeddedFactory

Lomakkeiden sisäisten Frame luokkien tehdasluokka.

DBNimiSimpleFactory

Luo lomakkeita, joissa esiintyy päätaulukko. Perustuvat omiin Frame-luokkiin.

DbNimiSymboliFactory

Luo lomakkeita, joissa esiintyy tiedot nimi ja symboli. Lomakkeet käyttävät samaa Frame-luokkaa.

5.2        Apuluokat

Apuluokkina käytetään DUO-sovelluksen laajaa luokkajärjestelmää. Muun muassa peruslomakkeita ja tietokantakomponentteja käytetään sellaisenaan.

6         Sovelluksen käyttämät data-tiedostot

Tässä luvussa on selvitetty sovelluksen käyttämät data-tiedostot.

6.1        Create.txt

Sisältää luontilauseet tauluille, joita TARE-sovellus käyttää. Tätä tiedostoa käyttää tietokannan Generator-konvertointisovellus.

6.2        Tare.ini

Käyttöliittymän tarvitsemia käynnistysparametreja. Kommenttimerkkinä toimii ’;’. Alla esimerkki tiedoston sisällöstä. Tarkempi määritys tiedostosta löytyy asennusohjeesta.

[Connection]

Provider=MSDASQL.1

Persist Security Info=False

Data Source=convert

Data Base=int_test9

;ServerIP=192.168.2.101

ServerIP=130.234.167.108

Driver=MySQL ODBC 3.51 Driver

Password Function=OLD_PASSWORD

 

[Link]

Disk Drive=g

Browser=explorer

;Browser=c:\program files\mozilla\mozilla.exe

Convert Filetypes=*.jpg|*.gif|*.png

 

6.3        Tare_gridinfo.txt

Tässä tiedostossa on käyttöliittymän selausnäkymien kenttämääritykset ja järjestämismääreet. Alla yksi esimerkki tiedoston sisältämistä määrityksistä. Kenttien määritykset löytyvät tarkemmin DUO-sovelluksen formaatit käsikirjoituksesta.

 

|combotblsailytystila|Säilytystila|0|sailytystila

lyhenne

lyhenne

lyhenne|Lyh.|1

 

6.4        Tare_tableinfo.txt

Sisältää tietoa sovelluksen käyttämistä tauluista ja niiden suhteista toisiinsa. Tämän tiedoston avulla käyttöliittymä automatisoi viitteiden oikein tallentumista. Alla ote linkki taulun määrityksestä. Kenttien määritykset löytyvät tarkemmin DUO-sovelluksen formaatit käsikirjoituksesta.

|tbllinkki||tunniste

tblvalokuvaus|linkki

 

6.5        Tare_sql.txt

Sisältää SQL haut, joita käyttöliittymän komponentit tarvitsevat.

 

 

7         Ohjelmakoodin kommentointi ja nimeämiskäytännöt

Ohjelmakoodi kommentoidaan englanniksi ja ohjelmakoodin kommentoimisessa käytetään DIPasDoc -ohjelman tukemaa muotoa.

Luokkien nimet kirjoitetaan englanniksi. Luokan nimen alkuun liitetään iso T-kirjain ja luokan varsinainen nimikin alkaa isolla alkukirjaimella. Jos luokan nimi koostuu useammasta sanasta, niin kaikki luokan nimen sanat kirjoitetaan yhteen ja sanat alkavat isolla kirjaimella.

Yleiset muuttujat aloitetaan pienellä kirjaimella proseduureissa, mutta luokissa isolla F-kirjaimelle jatkuen toisella isolla kirjaimella, kun kyseessä on propertyt. Muussa tapauksessa luokissa muuttujat alkavat isolla ilman pakollista F-alkukirjainta.

Metodien nimet kirjoitetaan englanniksi alkaen isolla alkukirjaimella ja jos nimi koostuu useammasta sanasta, niin kaikki sanat kirjoitetaan yhteen ja ne alkavat isolla kirjaimella.

 

Lähdekooditiedoston alkuun tulee laittaa MIT –lisenssi ja sitten erikseen tiedoston kommenttiosa. Tässä osassa tulee olla yleiskuvaus (abstract), tekijä (author), luontipäivämäärä (created), viimeisimmän muokkauksen päivämäärä (lastmod), kuvaus siitä mitä luokka tekee ja muutostiedot (UPDATES).

Yleiskuvaukseen (abstract) kirjoitetaan ensin yhdellä tai kahdella sanalla tyyppitieto ja sen jälkeen pilkulla erotettuna lyhyt kuvaus.

Luokissa tulee olla ainakin yleiskuvaus (abstract) ja kuvaus siitä mitä luokka tekee.

Metodien ja funktioiden kuvaus kirjoitetaan ennen metodin esittelyä, eikä ennen sen toteutusosaa. Tässä kuvataan mitä metodi tekee, mitä parametreja sille annetaan ja mitä tulee lopputuloksena. Delphin luomiin metodeihin ja vanhoihin DUO-sovelluksen metodeihin ei alkukommenttia tarvitse. Projektin aikana tehdyt metodien sisällöt kommentoidaan, paitsi ei yksinkertaisimpia asioita.

Vakiot tulee kommentoida ainakin vakioryhmätasolla. Eli vakioryhmät ainakin kommentoidaan.

Muuttujat ja propertyt kommentoidaan ennen niiden esittelyä. Poikkeuksena metodien/funktioiden sisäiset muuttujat, jotka kommentoidaan niiden perään.

Jos kommentoija haluaa rivinvaihdon, niin tuotetun HTML-dokumentin luonteesta johtuen on käytettävä HTML-tagia <BR> siinä kohtaa missä haluaa rivinvaihdon.

7.1        Esimerkki ohjelmakoodin kommentoinnista

{

Copyright (c) <2004 TARE-group>

 

TARE-group members: Rauno Koskinen, Mikko Meriläinen, Heikki Nevala and Mikko Vilenius

 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL TARE-group BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 

Except as contained in this notice, the names of TARE-group shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from TARE-group.

}

{

  @abstract(Example unit, Commenting example unit)

  @author(Rauno Koskinen)

  @created(23.11.2004)

  @lastmod(2.12.2004)

 

This unit is an example of Delphi code commenting done in TARE-project. This comment shows in HTML code documentation.

 

UPDATES

   25.11.2004   RK   Added updates section.<BR>

   2.12.2004    RK   Modified terms and abstracts<BR>

}

unit commentunit;

 

interface

 

uses

  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls;

 

const

  {Comment for a constant. This comment shows in HTML code documentation}

  TESTCONSTANT = True;

 

type

{

  @abstract(Example class, This class contains commenting examples)

  @author(Rauno Koskinen)

  @created(23.11.2004)

  @lastmod(25.11.2004)

 

  The function of this class is to serve as a commenting example. This comment also shows in HTML code documentation.

}

  TMyClass = class(TObject)

 

  private

 

{This is a comment to a private variable, which does not go to the HTML code documentation, because it is in private section}

    MyPrivateString:string;

 

  public

 

{This is a comment to a public method and shows in HTML code documentation.}

    procedure MyPublicMethod(parameter: string);

 

  end;

 

implementation

 

{ TMyClass}

 

procedure TMyClass.MyPublicMethod(parameter: string);

var

  i   : integer;  //loop variable

  str : string;   //garbage string

begin

  str:='';

 

  //We go through the loop thousand times

  for i:=1 to 1000 do

  begin

    str:=str+'A';    //Each loop iteration we add an 'A' to a string

  end;

end;

 

 

end.

8         Sovelluksen testaus

Sovellusta testattiin toteutuksen eri vaiheissa eri ihmisten toimesta. Testauksen aikana selvitettiin, toimiiko sovellus vaatimusten mukaisesti. Sovelluksen erilaiset virheet pyrittiin löytämään ja korjaamaan mahdollisimman tehokkaasti. Varsinainen testaus aloitettiin jo toteutuksen alkuvaiheessa moduulitestauksella, jonka jälkeen toteutettiin integrointi- ja järjestelmätestaus. Moduulitestaus ja integrointitestaus suoritettiin osittain päällekkäin. Luvussa kuvataan näiden lisäksi järjestelmätestausta. Testauksen toteutusta on kuvattu tarkemmin Testausraportissa.

8.1        Moduulitestaus

Moduulitestaus käsitti yksittäisen komponentin, metodin, aliohjelman tai luokan testausta ennen kuin niistä muodostettiin suurempia kokonaisuuksia. Testausvaihe toteutettiin projektiryhmän jäsenten toimesta. Tekijä itse testasi jo työskennellessään toteuttamansa ohjelmaosion, mutta myös muu ryhmä kävi sen toimintaa lävitse.

8.2        Integrointitestaus

Integrointitestauksessa valmiit ohjelmiston komponentit testattiin muiden valmiiden taiderekisterisovelluksen osien kanssa. Tässä vaiheessa mukana olivat ne ihmiset, jotka olivat testauksessa mukana olevia komponentteja kehittäneet.

8.3        Järjestelmätestaus

Järjestelmätestauksen aika järjestelmä testattiin toteutetulta osaltaan kokonaisuudessaan käyttäjän näkökulmasta. Järjestelmätestauksen avulla pystyttiin tarkistamaan, että järjestelmä toimi määrittelynsä mukaisesti eikä sisältänyt virheitä.

 

9         Tavoitteiden ja vaatimusten toteutuminen

Projektin tehtävänä oli toteuttaa taiderekisterisovellus Jyväskylän yliopiston museon taideteosten hallintaan. Liitteessä 2 on kuvattu vaatimusmäärittelyssä määritetyt vaatimukset, niiden prioriteettiarvot ja niiden lopputila.

Liitteen 2 mukaisesti kaikki ne vaatimukset, joiden prioriteettiarvoksi oli etukäteen asetettu 1, toteutuivat projektin aikana. Prioriteetin 2 vaatimuksista suurin osa saatiin projektin aikana toteutetuksi. Vain seuraavat kaksi vaatimusta jäi kokonaan toteuttamatta:

-         Vaatimus 21:    Sijoituspaikkoja voidaan hakea

-         Vaatimus 22:    Valokuvia voidaan hakea

Osittain toteuttamatta jäivät:

-         Vaatimus 36:    Raportteja voidaan muodostaa

-         Vaatimus 37:    Raporttien tulostus

Vaatimukset, joiden prioriteettiarvo oli 3 tai 4, siirrettiin jatkokehitykseen. Jatkokehitykseen sovittuja ominaisuuksia käsitellään tarkemmin luvussa 10.

10    Sovellukseen jääneet havaitut virheet ja ei toivotut ominaisuudet

Tässä luvussa mainitaan mitä virheitä ja ei-toivottuja ominaisuuksia on ohjelmaan projektin jälkeen jäänyt.

10.1   Laina-lomakkessa ei voi katsoa taideteosten tietoja

Laina-lomakkeella esiintyy lista taideteoksista, mitkä lainalle kuuluu. Ne vain näkyvät siinä eikä niistä voi avata taideteos-lomaketta, vaan taideteokset on etsittävä erikseen haku-toiminnolla. Eli olisi hyvä lainojen kautta hypätä taideteos-lomakkeelle.

10.2   Taideteoksen valokuvan esikatselu

Valokuvien esikatselukuva on liian syvällä taideteoslomakkeen alilomakkeilla. Esikatselun pitäisi näkyä taideteoslomakkeella.

10.3   Tyhjän tietueen lisäysvirhe

Kun lisätään tietue jolle ei anneta nimeä, niin ohjelma menee toimimattomaksi. Tämä tapahtuu lisättäessä henkilöä, kokoelmaa tai näyttelyä. Lainan lisäys nimettömänä sen sijaan onnistuu.

10.4   Taideteosten tekijöiden poistovika

Kun taideteoksella on monta tekijää ja yksi niistä poistetaan, niin joskus näyttää siltä että poistuisi enemmän kuin yksi taiteilija. Kuitenkin jos lomake ladataan uudelleen, ei se ole poistanut kuin yhden. Kyseessä lienee ollut näytön päivitysongelma eikä ongelmaa ole ”saatu” toistumaan.

10.5   Sisäänkirjautumisen jälkeinen kaatuminen

Joskus ohjelma kaatui, kun käyttöliittymään sisäänkirjautui. Tätä virhettä ei ole saatu toistettua.

10.6   Generator-ohjelma ei toimi kaikissa ympäristöissä

Tietokantakonversio-ohjelma ei toimi kaikissa käyttöympäristöissä. Toimii kuitenkin projektilaisten työkoneilla. Ajanpuutteen takia tähän ongelmaan ei voitu paneutua.

10.7   Kokoelmissa on myös DUO-sovelluksen kokoelmat

Kokoelmien listoissa näkyvät myös DUO-sovelluksen kokoelmat. Tämä johtuu siitä, että käytetään samaa kokoelma-taulua DUO-sovelluksen kanssa. Toisaalta voitaisiin hakea vain kokoelmat, joihin on taideteoksesta linkki, mutta tämä ei hakisi linkittämättömiä kokoelmia.

10.8   Käyttöliittymä ”vilkkuu” hakuja vaihtamalla

Kun valitaan jokin haku, tapahtuu vilkkumista päälomakkeella. Tämä on toteutustekninen ominaisuus, joka periytyy DUO-sovelluksesta.

10.9   Henkilöiden valinnoissa liikaa henkilöitä

Kun  valitaan esimerkiksi työntekijää taideteoksen luetteloijaksi, niin valinnassa on kaikki henkilöt (taiteilijat, luovuttajat, jne) eikä vain työntekijät. Pitäisi näkyä vain ne henkilöt, jotka voisivat ko. paikkaan kuulua.

10.10    Taiteilijat näkyvät hakulistalla moneen kertaan

Taiteilijat näkyvät taiteilijoita haettaessa, niin monta kertaa kuin he ovat taideteoksia tehneet. Tämä johtuu tavasta hakea taiteilijat (linkkitaulun avulla) ja korjaantuu jos saadaan SQL-tiedostot tukemaan DISTINCT avainsanaa.

10.11    Sijoituspaikan lisääminen

Sijoituspaikan lisääminen on toteutettu sovelluksessa tavalla, joka on käyttäjäepäystävällinen. Lisättäessä sijoituspaikkaa taideteos-lomakkeelta, on ensin valittava lista sijoituspaikoista. Tämän jälkeen tulee tuplaklikata tyhjää listakohtaa ennen kuin uuden sijoituspaikan ikkuna avautuu käyttäjälle.

11    Jatkokehitykseen sovitut ominaisuudet

Luvussa kuvataan projektin kuluessa jatkokehitykseen sovittuja vaatimuksia, tavoitteita ja ideoita.

Kaikki liitteen 1 mukaiset vaatimukset, joiden prioriteettiarvo oli 4, sovittiin jatkokehitykseen jo projektin alussa. Tällaisia vaatimuksia olivat:

-         Vaatimus 42:    Taideteoksia voidaan hakea sovelluksesta WWW-selaimen avulla.

-         Vaatimus 43:    Taideteoksista voidaan tehdä html-raportteja WWW-selaimen avulla.

-         Vaatimus 47:    Sijoituspaikka näkyy kartalla

 

Liitteen 1 mukaiset vaatimukset, joiden prioriteettiarvo oli 3, kuuluivat aluksi niihin vaatimuksiin, jotka toteutetaan aikataulun sen salliessa. Tiukan aikataulun vuoksi nämä vaatimukset päätettiin projektin loppupuolella siirtää jatkokehitykseen. Näitä vaatimuksia olivat:

-         Vaatimus 4:      Yhteiskanta pystyy toimimaan Linux- järjestelmissä.

-         Vaatimus 8:      Poistoloki

-         Vaatimus 44:    Kannan tunnukset ovat salattuja.

-         Vaatimus 45:    Ikkunoiden järkevä avautuminen

-         Vaatimus 46:    Vierailijaoikeuksilla salataan tiettyjä tietoja

11.1   Muita projektin aikana ilmenneitä jatkokehitysaiheita

Tähän lukuun on kirjattu projektin aikana ilmenneitä jatkokehitysaiheita.

11.1.1    Sovelluksen käytettävyyden parantaminen

Nämä jatkokehitysaiheet on tarkemmin selvitetty käytettävyyskonsulttien käytettävyysvaatimusdokumentissa nimeltä ”Käyttöliittymän kehitysehdotukset”. Siellä on mainittu mm. hakujärjestelmän yksinkertaistus.

11.1.2    Lomakkeiden keskellä olevien tallennusjärjestelmien poisto

Syöttölomakkeilla esiintyy ns. alilomakkeita, joilla on oma lisäys-, muutos- ja poistojärjestelmä. Tämä on harhaanjohtavaa, kun käyttäjä ei välttämättä tiedä mistä tallennuspainikkeesta painaisi. Eli tarvittaisiin selkeämpi järjestelmä alilomakkeiden hallintaan.

11.1.3    Muutosloki tietokannan konvertointiohjelmaan

TATE -> TARE konvertointiohjelmaan tulee tehdä muutoslokitoiminnallisuus, mikä kerää muutoslokitiedostoon tiedot siitä, mitä muutoksia ohjelma on tehnyt DUO-sovelluksen tietokantaan ja mitä tietueita sinne on lisätty ja muutettu.

11.1.4    Päivitystietueiden päivitys TATE->TARE konvertoinnin aikana

Tällä hetkellä siirrosta tulleilla tietueilla ei ole päivitystietoja (eli tietoa kuka ja milloin on tietuetta päivittänyt/päivitetty ja luotu). Siihen pitäisi laittaa siirron päivämäärä.

11.1.5    DISTINCT avainsana SQL -parseriin

SQL -parseri ei hyväksy DISTINCT-avainsanaa, minkä johdosta osassa hauissa näkyy sama tietue monta kertaa. Eli parseri pitäisi opettaa tunnistamaan sana.

11.1.6    Contexthelp käyttöliittymän lomakkeiden komponentteihin

Kun esimerkiksi hiiri on jonkin muokkauskentän päällä, niin pitäisi tulla johonkin apuja siitä, mitä siihen pitäisi syöttää.

11.1.7    NewRelationEditFrame luokkien linkitys toisiinsa

NewRelationEditFrame on tarkoitettu toimimaan päätaulun alitaulujen sisällön näyttämiseen ja tallentamiseen ja siitä on linkki päätaulun query komponenttiin. Jos kuitenkin halutaan myös näyttää lomakkeella alitaulun alitaulun tietoja ja muokata ja tallentaa niitä, niin tällä hetkellä se ei onnistu. Linkitys kyllä onnistuu, mutta se ei tallenna alitaulun alitaulun tietoja.

 

12    Yhteenveto

Dokumentissa kuvataan TARE-projektin kehittämälle sovellukselle määriteltyjen vaatimusten toteutumista sekä sovelluksen toteutusta ja toimintaa. Projekti kehitti taideteosrekisterisovelluksen, joka käytti mahdollisuuksien mukaan hyväkseen Miika Nurmisen kehittämän DUO-järjestelmän osia. Näin toteutettu sovellus vastaa tilaajan toivomuksen mukaisesti toiminnallisilta osiltaan huomattavasti DUO-sovellusta.

Projektin aikana saatiin kokonaan toteutettua vaatimusmäärittelyssä asetetuista prioriteettitasojen 1 ja 2 vaatimuksista 35, kun yhteensä prioriteettitason 1 ja 2 vaatimuksia oli 39. Lisäksi jokainen prioriteettiarvon 1 vaatimus saatiin toteutettua. Toteuttamatta jääneet toiminnot on kuvattu luvussa 9 ja jatkokehitykseen siirretyt toiminnot luvussa 11.

 

Lähteet

[1] Kalermo Salla, Kosonen Sami, Pohjola Lauri, Tourunen Antti, ”Kuikka-projektin projektikansio”, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2004.

[2] Koskinen Rauno, Meriläinen Mikko, Nevala Heikki, Vilenius Mikko, ”Taideteosrekisterisovelluksen projektisuunnitelma”, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2004.

[3] Koskinen Rauno, Meriläinen Mikko, Nevala Heikki, Vilenius Mikko, ”Taideteosrekisterisovelluksen sovellussuunnitelma”, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2004.

[4] Koskinen Rauno, Meriläinen Mikko, Nevala Heikki, Vilenius Mikko, ”Taideteosrekisterisovelluksen vaatimusmäärittely”, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2004.

[5] Santanen Jukka-Pekka, ”Tietotekniikan sovellusprojektien ohje”, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2004.

[6]  Koskinen Rauno, Meriläinen Mikko, Nevala Heikki, Vilenius Mikko, Tietokannan luontilauseet, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2004

 

 

Liitteet

Liite1: Tietokantakuva


Liite2: Vaatimusten toteutuminen

Id

Vaatimus

Tärkeys

Toteutettu

Ei toteuteta

Vaatimus muuttunut

1

TATE-tietokannan normalisointi

1

x

 

 

2

Normalisoidun TATE-tietokannan integrointi DUO-kantaan

1

x

 

 

3

TATE-tietokannan aineiston siirto

1

x

 

 

4

Yhteiskanta pystyy toimimaan Linux- järjestelmissä.

3

 

x

 

5

Yhteiskanta toimii Windows XP -järjestelmässä

1

x

 

 

6

TARE-käyttöliittymä toimii Windows XP -järjestelmässä

1

x

 

 

7

TARE-käyttöliittymä toimii Windows 2000 -järjestelmässä

2

x

 

 

8

Poistoloki

3

 

x

 

9

Muutostiedot

2

x

 

 

10

TARE-käyttöliittymä toimii verkossa

2

x

 

 

11

Perushenkilötietojen hallinta

1

x

 

 

12

Tuottajahenkilötietojen hallinta

1

x

 

 

13

Käyttäjähenkilötietojen hallinta

1

x

 

 

14

Kuvalinkkien lisäys ja poisto

2

x

 

 

15

Kuvatietojen muutos

 

2

x

 

 

16

Taideteosten linkkejä tulee voida lisätä, muokata ja poistaa

2

 

 

x

17

Taideteoksia tulee voida hakea

1

x

 

 

18

Lainoja voidaan hakea

2

x

 

 

19

Kokoelmia voidaan hakea

2

x

 

 

20

Näyttelyitä voidaan hakea

2

x

 

 

21

Sijoituspaikkoja voidaan hakea

2

 

x

 

22

Valokuvia voidaan hakea

2

 

x

 

23

Taideteoksia voidaan lisätä, muokata ja poistaa

1

x

 

 

24

Lainoja voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

x

 

 

25

Kokoelmia voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

x

 

 

26

Näyttelyitä voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

x

 

 

27

Sijoituspaikkoja voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

x

 

 

28

Säilytystiloja voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

x

 

 

29

Valuuttoja voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

 

 

x

30

Tekniikoita voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

x

 

 

31

Teostyyppejä voidaan lisätä, muokata ja poistaa

 

2

x

 

 

32

Kansalaisuuksia voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

x

 

 

33

Paikkakuntia voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

x

 

 

34

Materiaaleja voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

x

 

 

35

Hankintatapoja voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

x

 

 

36

Raportteja voidaan muodostaa.

2

 

x

 

37

Raporttien tulostus.

2

 

x

 

38

Käyttöoikeustarkastus

2

x

 

 

39

Käyttöoikeustasoissa on vierailijaoikeus.

2

x

 

 

40

Käyttöoikeustasoissa on harjoittelijaoikeus.

2

x

 

 

41

Käyttöoikeustasoissa on henkilökuntaoikeus.

2

x

 

 

42

Taideteoksia voidaan hakea sovelluksesta WWW-selaimen avulla.

4

 

x

 

43

Taideteoksista voidaan tehdä html-raportteja WWW-selaimen avulla.

4

 

x

 

44

Kannan tunnukset ovat salattuja

3

 

x

 

45

Ikkunoiden järkevä avautuminen

3

 

x

 

46

Vierailijaoikeuksilla salataan tiettyjä tietoja

3

 

x

 

47

Sijoituspaikka näkyy kartalla

4

 

x