Pöytäkirja 11 / TARE

Palaveri 11

Aika: Tiistai 7.12.2004 klo 8:44- 10:37

Paikka: Agora, sovellusprojektien kokoustila AgC223.1

Läsnä:

 

1.     Kokouksen avaus

Kokouksen avasi puheenjohtajana toimiva Rauno Koskinen klo 8:44. Sihteerinä toimi Mikko Meriläinen.

2.     Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.

3.     Pöytäkirjan 10 hyväksyminen

Pöytäkirja 9 hyväksyttiin ilman muutoksia.

4.     Tehtävälistan läpikäynti

Nro

 Pvm

Tehtävä

Vastuuhenkilöt

Tila

3

15.9.2004

DUO-ohjelman esittely

Miika

Miika ohjeistaa tarpeen mukaan ja tehtävä jatkuu projektin loppuun saakka.

5

9.11.2004

Käyttöliittymän prototyyppi

Projektiryhmä

Prototyyppiä kehitetään edelleen. Tehtävä jatkuu.

10

16.11.2004

Tilatietokoodien erityistapausten selvittäminen tilapalvelusta

Projektiryhmä

Tilatietokoodit selvitetään kuluvan viikon (vk50) aikana. Tehtävä jatkuu.

12

23.11.2004

Käyttöliittymän kehitysehdotukset dokumentista toinen versio

Käytettävyys-konsultit

Dokumenttia ei vielä saatu. Tehtävä jatkuu.

14

23.11.2004

Sovellussuunnitelma

Projektiryhmä

Sovellussuunnitelmaa on korjattu ja sen tilaa käsitellään pöytäkirjan kohdassa 11.

15

30.11.2004

Testaussuunnitelma

Projektiryhmä

Testaussuunnitelman tilaa käsitellään pöytäkirjan kohdassa 12.

16

30.11.2004

TARE-ohjelman testaus museolla

Miika, Heikki, Maarit, Sanna

Ohjelmaa testattiin onnistuneesti museolla. Tehtävä päättyy.

5.     Projektin tilan yleisselvitys

Projektipäällikkö Rauno Koskisen totesi käyttöliittymän etenevän jo hyvällä vauhdilla. Dokumenteista sovellussuunnitelmaa on korjattu ja testaussuunnitelmastakin saatu esitettävä versio. Suurempia ongelmia ei ole ilmennyt.

6.     Projektin työtuntien tarkastelu

Rauno jakoi kopiot työtunneista vastaaville ohjaajille. Tuntimäärissä ei edelleenkään ole huolestuttavaa hajontaa. Työtuntiraportista käy ilmi, että projektiin on käytetty henkilöstä riippuen 228-255h ja kurssiin 24-60h. Piirakkakaaviot näkyivät nyt selkeämmin, kun kaavioihin oli lisätty erilaisia kuvioita kuvaamaan eri paloja.

7.     Projektin aikataulun läpikäynti

Projektin katsottiin olevan edelleen noin viikon suunniteltua aikataulua jäljessä. Käyttöliittymä valmistuu hyvällä vauhdilla. Dokumenteista sovellussuunnitelma lienee pieniä korjauksia vaille valmis, mutta testaussuunnitelmaan on luultavasti luvassa enemmän korjauksia. Tietokanta valmistunee kuluvan viikon (vk50) aikana.

8.     Kannan ja konversio-ohjelman tilanne

Tauluista suurin osa on jo valmiina. Tietokannan testaus aloitetaan, kunhan se saadaan valmiiksi. Mikko Vilenius kysyi Pirjo Vuoriselta nykyisten taideteosten vakuutusarvojen valuutoista. Vuorisen mukaan suurin osa on markkamääriä, mutta joukossa lienee myös eurosummia, varsinkin uudemmissa teoksissa.


9.     Käyttöliittymän toteutuksen tilanne

Toteutuksessa on edistytty hyvin. Taideteos-lomakkeesta yksi välilehti alkaa olla valmis ja koko lomakekin valmistumassa. Laina-lomake alkaa myös olla valmiina.  

10.                         Käyttöliittymän prototyypin esittely

Tarkasteltiin käyttöliittymän prototyyppiä. Laina-lomakkeelle lisätään taideteoksen nimen yhteyteen taideteoksen inventointinumero ja lainan luovuttaja kentän nimi vaihdetaan nimeksi ”Museon edustaja”. Taideteos-lomakkeen kirjallisuusviitekentästä tehdään memo-kenttä. Säilytystila-lomake poistetaan tarpeettomana.

11.                         Sovellussuunnitelman hyväksyminen

Sovellussuunnitelmaan tehdään vielä ennen hyväksymistä muutamia korjauksia. Sähköpostilistan osoite oli virheellinen ja se korjataan. Luokkahierarkiakuva oli epäselvä, koska se oli kaapattu .pdf-tiedostosta. Miika ilmoitti toimittavansa kuvat suoraan sellaisessa muodossa, että ne voidaan liittää dokumenttiin. Luvussa 2 termi ”integroimistestaus” muutetaan muotoon ”integrointitestaus”. Lähdeluetteloon lisätään Miikalta tulevat kuvat ja liitteeseen lisätään otsikon yhteyteen liitteen nimi ja lisäksi liitteenä olevaan kuvaan lisätään kuvateksti. Esitetyt muutokset korjataan dokumenttiin, minkä jälkeen dokumentti lähetetään vastaaville ohjaajille, jotka tekevät päätöksen dokumentin hyväksymisestä.

 


12.                        Testaussuunnitelman hyväksyminen

Testaussuunnitelmaan tehdään ennen sen hyväksymistä palaverissa esille tulleet muutokset. Sähköpostilistan osoite oli sovellussuunnitelman tavoin väärä. ”Integroimistestaus” muutetaan muotoon ”integrointitestaus”. Testausympäristöä tulisi kuvata tarkemmin. Testitapauksissa mainitaan, mitä vaatimuksia testitapauksilla testataan. Testitapauksia kuvataan lisäksi tarkemmin ja selvitetään millaisia virhetilanteita voi syntyä. Lisätään kohdan 4.13 kaltainen taulukko kuvaamaan testitapausten ja vaatimusmäärittelyn vastaavuuksia. Tarkennetaan henkilökunnan ja harjoittelijan käyttöoikeuksien eroa. Tehtyjen muutosten jälkeen dokumentti lähetetään vastaaville ohjaajille, jotka tekevät päätöksen dokumentin hyväksymisestä.

13.                         Muut esille tulleet asiat

Projektin loppuesittely pidetään torstaina 16.12.2004 noin klo 13:15 Agoran Auditoriossa 2.  

14.                         Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä

Nro

Pvm

Tehtävä

Vastuuhenkilöt

Tila

3

15.9.2004

DUO-ohjelman esittely

Miika

 

5

9.11.2004

Käyttöliittymän prototyyppi

Projektiryhmä

 

10

16.11.2004

Tilatietokoodien erityistapausten selvittäminen tilapalvelusta

Projektiryhmä

 

12

23.11.2004

Käyttöliittymän kehitysehdotukset dokumentista toinen versio

Käytettävyyskonsultit

 

 


15.                        Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka

Seuraava palaveri perjantaina 17.12.2004 klo 8:30. Paikkana on AgC223.1.  

16.                         Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Rauno Koskinen päätti kokouksen klo 10:37.