Pöytäkirja 12 / TARE

Palaveri 12

Aika: Perjantai 17.12.2004 klo 8:38- 11:05

Paikka: Agora, sovellusprojektien kokoustila AgC223.1

Läsnä:


1.     Kokouksen avaus

Kokouksen avasi puheenjohtajana toimiva Heikki Nevala klo 8:38. Sihteerinä toimi Mikko Meriläinen.

2.     Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.

3.     Pöytäkirjan 11 hyväksyminen

Pöytäkirja 11 hyväksyttiin ilman muutoksia.

4.     Tehtävälistan läpikäynti

Nro

 Pvm

Tehtävä

Vastuuhenkilöt

Tila

3

15.9.2004

DUO-ohjelman esittely

Miika

Miika ohjeistaa tarpeen mukaan ja tehtävä jatkuu projektin loppuun saakka.

5

9.11.2004

Käyttöliittymän prototyyppi

Projektiryhmä

Prototyyppiä kehitetään edelleen. Tehtävä jatkuu.

10

16.11.2004

Tilatietokoodien erityistapausten selvittäminen tilapalvelusta

Projektiryhmä

Tilatietokoodeihin on tutustuttu ja asia on otettu huomioon tietokannan toteutuksessa. Tehtävä päättyy.

12

23.11.2004

Käyttöliittymän kehitysehdotukset dokumentista toinen versio

Käytettävyys-konsultit

Dokumentti on toimitettu projektiryhmälle ja on nähtävissä projektin nettisivuilla. Tehtävä päättyy

 

 

 

5.     Projektin yleistilan selvitys

Projektipäällikkö Rauno Koskisen totesi käyttöliittymän edenneen hyvin ja on enää viimeistelyä vaille. Tietokannan toteutuksesta puuttuu vielä integrointivaihe. Aikataulusta ollaan edelleen jäljessä alussa menetetyt 1-2 viikkoa. Vuodenvaihteen jälkeen suoritetaan vielä testausta ja loppuraportointi. Vaatimukset on saatu toteutettua tietokantaintegraatiota lukuun ottamatta.

6.     Projektin työtuntien tarkastelu

Rauno jakoi kopiot työtunneista vastaaville ohjaajille. Tuntimäärissä ei edelleenkään ole huolestuttavaa hajontaa. Työtuntiraportista käy ilmi, että projektiin on käytetty henkilöstä riippuen 274-304h ja kurssiin 24-60h.

7.     Projektin aikataulun läpikäynti

Projektin katsottiin olevan edelleen noin viikon suunniteltua aikataulua jäljessä. Käyttöliittymä valmistuu hyvällä vauhdilla. Dokumenteista sovellussuunnitelma hyväksyttiin ja testaussuunnitelma pyritään saamaan hyväksyttävään muotoon vielä 17.12.2004 aikana..

8.     Kannan ja konversio-ohjelman tilanne

Kuvanumeroissa on havaittu nollia, vaikka kuvanumeroiden tulisi olla samat kuin inventointinumeroiden. Pirjo sanoi tarkastavansa, mistä nämä nollat saattaisivat johtua. Tietokantaan on lisätty kaksi taulua: Valokuvan käyttöoikeudet - taulu ja Kuvatyyppi- taulu. Tietokanta on testausvaiheessa. Tietokannan integraatiovaiheeseen Miika halusi, että mahdollisuus vanhaan tietokantaan palaamiseen säilytetään ja selvitetään aiheutuuko integraatiosta konflikteja ja mikäli aiheutuu, niin millaisia ja kuinka niistä voidaan toipua.

9.     Käyttöliittymän toteutuksen tilanne

Käyttöliittymän toteutus on edennyt hyvin. Vaadittuja osia on saatu toimimaan ja testaustakin on suoritettu toteutuksen yhteydessä. Projektiryhmä oli havainnut bugin myös DUO-järjestelmässä ja ilmoitti siitä Miikalle.  

10.                         Käyttöliittymän prototyypin esittely

Tarkasteltiin käyttöliittymän prototyyppiä. Taideteos-lomakkeen välilehtiin tehdään vielä muutoksia. ”Merkintätiedot”-välilehden nimi muutetaan muotoon ”Kuvaustiedot”. Kuvaustiedot-välilehdeltä siirretään kaikki Hankinta-aika-kentän jälkeiset tiedot perustietoihin, joista puolestaan Kuvaustiedot-välilehdelle siirretään kaikki Teostyyppi-kentän jälkeiset tiedot. Selvitettiin kuvanumeroiden nolla-arvoja prototyypin avulla. Pirjo totesi nollien johtuvan luultavasti siitä, että teoksesta ei ole, syystä tai toisesta, kuvaa arkistoissa. Näin päätettiin jättää nolla-arvot Kuvanumero-kenttiin. Mikäli kuvasta on duplikaatti, merkitään se Lukumäärä-kenttään arvolla 2. Poistetaan monesta-moneen-suhde taideteoksen ja kuvatietojen väliltä. Päätettiin, että uusin versio ohjelmasta toimitetaan testausta varten museolle maanantaina 3.1.2005 klo 12:00.

11.                         Joululoma ja tulevat tekemiset

Projektiryhmä pitää kahden viikon joululoman ja palaa työpisteelle maanantaina 3.1.2005.

Ohjaajat hyväksyivät sovellussuunnitelman, mutta testaussuunnitelmaan haluttiin korjattavaksi kohdan 4 testitapauksiin x-merkintöjen tilalle ko. testitapauksen numero (esim. 4.1). Lisäksi tarkennetaan, mitä tarkoitetaan tietokannan normalisoinnilla ja lisätään liitteeseen 1, mitä muotoa sallitut numerosyötteet voivat olla (esim.27/27,0/27.0).

Vaatimusmäärittelyssä esitetyt vaatimukset luokiteltiin alla olevan taulukon mukaan toteutettuihin, niihin joiden vaatimus on muuttunut ja niihin, joita ei toteuteta projektin aikana. Lisäksi vaatimus 2 tullaan vielä projektin aikana toteuttamaan.

Id

Vaatimus

Tärkeys

Toteutettu

Ei toteuteta

Vaatimus muuttunut

1

TATE-tietokannan normalisointi

1

x

 

 

2

Normalisoidun TATE-tietokannan integrointi DUO-kantaan

1

Toteutetaan

 

 

3

TATE-tietokannan aineiston siirto

1

x

 

 

4

Yhteiskanta pystyy toimimaan Linux- järjestelmissä.

3

 

x

 

5

Yhteiskanta toimii Windows XP -järjestelmässä

1

x

 

 

6

TARE-käyttöliittymä toimii Windows XP -järjestelmässä

1

x

 

 

7

TARE-käyttöliittymä toimii Windows 2000 -järjestelmässä

2

x

 

 

8

Poistoloki

3

 

x

 

9

Muutostiedot

2

x

 

 

10

TARE-käyttöliittymä toimii verkossa

2

x

 

 

11

Perushenkilötietojen hallinta

1

x

 

 

12

Tuottajahenkilötietojen hallinta

1

x

 

 

13

Käyttäjähenkilötietojen hallinta

1

x

 

 

14

Kuvalinkkien lisäys ja poisto

2

x

 

 

15

Kuvatietojen muutos

 

2

x

 

 

16

Taideteosten linkkejä tulee voida lisätä, muokata ja poistaa

2

 

 

x

17

Taideteoksia tulee voida hakea

1

x

 

 

18

Lainoja voidaan hakea

2

x

 

 

19

Kokoelmia voidaan hakea

2

x

 

 

20

Näyttelyitä voidaan hakea

2

x

 

 

21

Sijoituspaikkoja voidaan hakea

2

 

x

 

22

Valokuvia voidaan hakea

2

 

x

 

23

Taideteoksia voidaan lisätä, muokata ja poistaa

1

x

 

 

24

Lainoja voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

x

 

 

25

Kokoelmia voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

x

 

 

26

Näyttelyitä voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

x

 

 

27

Sijoituspaikkoja voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

x

 

 

28

Säilytystiloja voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

x

 

 

29

Valuuttoja voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

 

 

x

30

Tekniikoita voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

x

 

 

31

Teostyyppejä voidaan lisätä, muokata ja poistaa

 

2

x

 

 

32

Kansalaisuuksia voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

x

 

 

33

Paikkakuntia voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

x

 

 

34

Materiaaleja voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

x

 

 

35

Hankintatapoja voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

x

 

 

36

Raportteja voidaan muodostaa.

2

 

x

 

37

Raporttien tulostus.

2

 

x

 

38

Käyttöoikeustarkastus

2

x

 

 

39

Käyttöoikeustasoissa on vierailijaoikeus.

2

x

 

 

40

Käyttöoikeustasoissa on harjoittelijaoikeus.

2

x

 

 

41

Käyttöoikeustasoissa on henkilökuntaoikeus.

2

x

 

 

42

Taideteoksia voidaan hakea sovelluksesta WWW-selaimen avulla.

4

 

x

 

43

Taideteoksista voidaan tehdä html-raportteja WWW-selaimen avulla.

4

 

x

 

44

Kannan tunnukset ovat salattuja

3

 

x

 

45

Ikkunoiden järkevä avautuminen

3

 

x

 

46

Vierailijaoikeuksilla salataan tiettyjä tietoja

3

 

x

 

47

Sijoituspaikka näkyy kartalla

4

 

x

 

 


12.                         TARE-sovelluksen jatkokehitys

Keskusteltiin taideteosrekisterisovelluksen mahdollisesta jatkokehityksestä. Lari toi esille, että aiheesta olisi mahdollisuus tehdä erikoistyö. Lisäksi tietotekniikan opintoihin kuuluva työharjoittelujakso olisi ehkä mahdollista suorittaa TARE-projektin jatkokehityksenä yliopiston museolla. Pirjo kysyy Valtion hallinnan harjoittelupaikoista tietotekniikan laitoksen amanuenssi Päivi Jämseniltä.  Projektiryhmästä Mikko Meriläistä lukuun ottamatta muut olivat kiinnostuneita työharjoittelusta. Mikko Vileniukselta ja Heikki Nevalalta tämä harjoittelujakso puuttuu vielä opinnoistaan, mutta Rauno Koskisella on jo kasassa täydet harjoittelukuukaudet.

13.                         Muut esille tulleet asiat

Muita esille tulleita asioita ei ollut.

14.                         Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä

 

Nro

Pvm

Tehtävä

Vastuuhenkilöt

Tila

3

15.9.2004

DUO-ohjelman esittely

Miika

 

5

9.11.2004

Käyttöliittymän prototyyppi

Projektiryhmä

 

17

17.12.2004

TARE-ohjelman toimittaminen testauskäyttöön museolle

Projektiryhmä

 

18

17.12.2004

Kuvatyyppitietojen tarkistus

Pirjo

 

19

17.12.2004

Raportti Pirjolle tauluista, joissa kuvanumeron arvo 0

Projektiryhmä

 

20

17.12.2004

Kuvanumeroiden 0-arvojen syiden selvittäminen

Pirjo

 

15.                         Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka

Seuraava palaveri tiistaina 11.1.2005 klo 9:00. Paikkana on AgC223.1. Palaverin jälkeen kokoonnutaan Piatoon projektien tarjoamalle lounaalle.

16.                         Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Rauno Koskinen päätti kokouksen klo 11:05.