Pöytäkirja 14 / TARE

Palaveri 14

Aika: Tiistai 18.1.2005 klo 10:11- 11:40

Paikka: Agora, sovellusprojektien kokoustila AgC223.1

Läsnä:


1.     Kokouksen avaus

Kokouksen avasi puheenjohtajana toimiva Rauno Koskinen klo 10:11. Sihteerinä toimi Mikko Meriläinen.

2.     Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.

3.     Pöytäkirjan 13 hyväksyminen

Pöytäkirjaan 13 Lari Kanniston palautteen mukaisesti korjataan lukujen 10 ja 11 sisältämät asia- ja kirjoitusvirheet. Projektipäällikkö voi korjausten jälkeen hyväksyä pöytäkirjan.

4.     Tehtävälistan läpikäynti

Nro

Pvm

Tehtävä

Vastuuhenkilöt

Tila

3

15.9.2004

DUO-ohjelman esittely

Miika

Ohjelmaa ei enää esitellä, joten tehtävä päättyy

5

9.11.2004

Käyttöliittymän prototyyppi

Projektiryhmä

Prototyyppistä uusi versio tässä kokouksessa. Prototyyppiä ei enää projektin puitteissa kehitetä, joten tehtävä päättyy.

17

17.12.2004

TARE-ohjelman toimittaminen testauskäyttöön museolle

Projektiryhmä

Ohjelma toimitettu ja testaus aloitettu. Tehtävä päättyy.

21

11.1.2005

Raporttien viimeistely

Projektiryhmä

Sovellus- ja testausraportti hyväksytty. Projektiraporttia käsitellään luvussa 10.

22

11.1.2005

Projektitodistusmallin toimittaminen tilaajalle

Lari

Malli toimitettu sähköpostilla tiistaiaamuna. Tehtävä päättyy.

 

5.     Projektin yleistilan selvitys

Projektipäällikkö Rauno Koskisen totesi projektin olevan viimeistelyvaiheessa. Seuraavaksi on vielä edessä projektikansion kokoaminen ja projektin CD:n valmistus. Vastaavat ohjaajat tarkastavat sekä projektikansion että projektin CD:n ennen niiden hyväksyntää.

6.     Projektin työtuntien tarkastelu

Rauno jakoi kopiot työtunneista. Tuntimäärissä ovat edelleenkin hyvin lähellä toisiaan. Työtuntiraportista käy ilmi, että jokainen projektiryhmän jäsen tulee näillä näkymin saamaan tavoitteena olleen 400h yhteistuntimäärän täyteen.

7.     Kannan ja konversio-ohjelman tilanne

Tietokantaan ei ole tehty muutoksia edellisviikon palaverin tilanteen jälkeen. Konversio-ohjelma ei toiminut museolla, mutta koska vika ei ole havaittavissa projektiryhmän koneissa, on ongelmaan erittäin hankala löytää ratkaisua.

8.     Käyttöliittymän tilanne

Käyttöliittymään on vaihdettu päävalikkoon kuvaksi yliopiston logo. Taideteos-lomakkeeseen on lisätty tallennuspäivämäärä-kenttä ja kenttä, jossa on kuvaus sijoituspaikasta.

9.      Sovelluksen hyväksyminen

Tilaaja hyväksyi sovelluksen nykymuodossaan eikä sitä projektin puitteissa enää tulla muokkaamaan.

 

10.                         Projektiraportin hyväksyminen

Kohdasta 2.3 muutetaan kolmas kappale, joka toistaa edellisiä kappaleita. Kohtaa 3.1.5 pitää muuttaa parempaan muotoon. Samalla haastatelluille henkilöille lisätään ammattinimikkeet. Kohtaan 3.2 korjataan, että tilana oli käytössä huone C233.4 ja vaihdetaan verkkolevyjen nimen termi parempaan. Lisäksi poistetaan maininta Jyrki Kankaanpään sovelluksesta, sillä sitä ei käytetty apuna sovellusta kehitettäessä. Kohdasta 5.4 korjataan pitkiä lauserakenteita ja poistetaan sulkujen sisällä ollutta turhaa informaatiota. Kohdissa 7.2.1 ja 7.2.2 muutetaan dokumenttien järjestys kronologiseksi. Lisäksi liitteiden numerot erotetaan välilyönnillä liitteestä(esim. Liite1 → Liite 1). Kun mainitut virheet on korjattu, niin projektipäällikkö voi hyväksyä dokumentin.

11.                         Muiden projektin loppuvaiheen dokumenttien hyväksyminen (käyttö-, asennus- ja käännösohje)

Ohjeisiin ei oltu päästy tutustumaan ja niitä silmäiltiin läpi. Huomattiin kuitenkin esimerkiksi viittauksissa aiemmin käsiteltyyn informaatioon oli korjattavaa. Ohjeet viimeistellään kuluvan viikon aikana ja lähetetään tarkistukseen ohjaajille. Lisäksi käyttöohjetta testataan tilaajan toimesta.

12.                         CD:n hakemistorakenteen hyväksyminen

Hakemistorakennetta tarkasteltiin ja se hyväksyttiin nykymuotoisena. Kun hakemistoihin saadaan kaikki tarvittavat tiedostot, niin tilaajan ja ohjaajien edustajat tarkistavat vielä CD:n sisällön ennen sen hyväksymistä.

 

 

13.                         Projektin viimeisten tehtävien läpikäynti

Jäljellä on vielä dokumenttien viimeistelyä, projektikansioiden kasaamista ja projektin CD:n valmistus.

14.                         TARE-sovelluksen jatkokehitys

Asian selvittäminen on edelleen kesken. Pirjo keskustelee asiasta vielä vastaavien ohjaajien kanssa ja informoi asiasta lisää seuraavassa palaverissa.

15.                         Muut esille tulleet asiat

Muita asioita ei tullut esille.

16.                         Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä

Nro

Pvm

Tehtävä

Vastuuhenkilöt

Tila

23

11.1.2005

Dokumenttien viimeistely

Projektiryhmä

 

24

18.1.2005

Projektikansion kasaaminen

Projektiryhmä

 

25

18.1.2005

Projektin CD:n valmistus

Projektiryhmä

 

17.                         Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka

Seuraava palaveri tiistaina 25.1.2005 klo 10:00. Paikkana on AgC223.1.

18.                         Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Rauno Koskinen päätti kokouksen klo 11:40.