Pöytäkirja 15 / TARE

Palaveri 15

Aika: Tiistai 25.1.2005 klo 10:13- 11:12

Paikka: Agora, sovellusprojektien kokoustila AgC223.1

Läsnä:


1.     Kokouksen avaus

Kokouksen avasi puheenjohtajana toimiva Mikko Vilenius klo 10:13. Sihteerinä toimi Mikko Meriläinen.

2.     Esityslistan hyväksyminen

Esityslistan kohtiin 6 ja 7 tehtiin muutos. Kansion tarkastelu vaihtui muotoon ”Kansion hyväksyminen” ja CD:n tarkastelu muotoon ”CD:n hyväksyminen”. Esityslista hyväksyttiin näiden muutosten jälkeen.

3.     Pöytäkirjan 14 hyväksyminen

Pöytäkirjaan 14 oli vastaavilta ohjaajilta saatu korjauspyynnöt sähköpostin välityksellä ja tehtyjen pienten korjausten jälkeen pöytäkirja 14 hyväksyttiin.

4.     Tehtävälistan läpikäynti

Nro

Pvm

Tehtävä

Vastuuhenkilöt

Tila

23

11.1.2005

Dokumenttien viimeistely

Projektiryhmä

Puuttuvat dokumentit on viimeistelty hyväksyttyyn muotoon ja viety projektikansioon. Tehtävä päättyy.

24

18.1.2005

Projektikansion kasaaminen

Projektiryhmä

Kansio on kasattu ja sen hyväksymistä käsitellään kohdassa 6.

25

18.1.2005

Projektin CD:n valmistus

Projektiryhmä

CD:n hakemistorakenne on valmis, mutta sitä ei ole vielä poltettu levylle. Tehtävää käsitellään tarkemmin kohdassa 7.

 

5.     Projektin loppuvaiheen julistaminen ja lopputuntimäärien tarkastelu

Projektin todettiin olevan kansion ja CD:n hyväksymistä vaille valmis. Projektiin oli käytetty tunteja noin 350 h/henkilö ja yhteistuntimäärä nousi jokaisella yli 400 tunnin. Lopullisiin tuntimääriin lisätään vielä ainakin palaverin 15 ja sen dokumentointiin menevät tunnit.

6.     Kansion hyväksyminen

Projektiryhmä jakoi vastaaville ohjaajille ja tilaajan edustajille projektin kansion hyväksymistä varten. Ohjaajat olivat jo aiemmin esittäneet muutosehdotuksensa ja nämä muutokset oli tehty palaverissa esitettyihin kansioihin. Havaittiin, että pöytäkirja 14 oli jäänyt väärään kohtaan ja se siirrettiin sille kuuluvaan kohtaan. Kansioon lisätään vielä käytettävyyskonsulttien dokumentit, taideteoskortti, tiedostolistaus ja palaverin 15 pöytäkirja hyväksyttynä. Näiden lisäysten jälkeen kansio on hyväksytty.

7.     CD:n hyväksyminen

Myös projektin CD-levyä oli tarkasteltu jo etukäteen vastaavien ohjaajien toimesta. Halutut korjaukset oli nyt nähtävissä verkkolevyllä. Sisältö tallennetaan CD:lle sen jälkeen, kun kaikki levylle tuleva materiaali on hyväksytty. CD hyväksyttiin, mutta siihen lisätään vielä palaverin 15 pöytäkirja (.html ja .doc).

8.     TARE-sovelluksen jatkokehitys

Sovellusta on testattu museolla ja siihen halutut muutokset on kirjattu sovellusraportin viimeisimpään versioon. TARE-projektin tuottaman sovelluksen nimeksi päätyi lopulta käytettävyyskonsulttien ehdottama ARTE. Palaverissa sovittiin myös, että Lisää- ja Poisto-painikkeisiin lisätään tarkennuksena, mitä milloinkin lisätään tai poistetaan (ts. ”Lisää lomake”→ ”Lisää henkilö”).

Pirjo kertoi, että museo on hakenut tietotekniikan laitokselta harjoittelupaikkaa yhdelle henkilölle kolmeksi kuukaudeksi. Haku harjoittelupaikkaan on kuitenkin avoin kaikille hakijoille, joten erityisesti myös projektiryhmän jäsenille. Pohdittiin myös harjoittelijan mahdollista työskentelytilaa, sillä museolla ei ole luultavasti vapaata tilaa ja konetta. Tilaaja kuitenkin selvittää tietotekniikan laitoksen mahdollisuuksia harjoittelijan työskentelytilan löytämiseksi.

9.     Muut esille tulevat asiat

Uusin versio ARTE-sovelluksesta käydään asentamassa museon koneille testikäyttöön perjantaina.

10.                         Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä

Varsinaisia tehtäviä ei enää sovittu. Projektiryhmän tulee kuitenkin vielä siivoilla tietokoneensa ja projektihuoneensa luovutuskelpoiseen kuntoon.

11.                         Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Mikko Vilenius päätti kokouksen klo 11:12.