Pöytäkirja 2 / TARE

 

Palaveri 2

 

Aika: maanantai 4.10.2004 klo 9:14-11:30

Paikka: Agora sovellusprojektien kokoustila AgC223.1

Läsnä:

Pirjo oli paikalla 9:14-9:50 välisen ajan.

1.     Kokouksen avaus

Kokouksen avasi puheenjohtajana toimiva Mikko Vilenius kello 9:14. Sihteereinä toimivat Rauno Koskinen ja Mikko Meriläinen. Heikki Nevala oli laitevastaavana hoitamassa MP3 tallenninta ja digitaalikameraa.

Kokouksen alussa päätettiin käydä ensimmäiseksi läpi asioita joiden käsittelyssä Pirjo Vuorisen läsnäolo on välttämätöntä, koska hän joutui lähtemään kesken palaverin.

Pirjon kanssa käytiin läpi seuraavat esityslistan kohdat:

 

2.     Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Palaverin esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.

Myöhemmin Lari Kannisto huomautti, että kohdat 10 ja 11 olisivat voineet olla toisin päin.

 

3.     Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastelu

Yleisesti pöytäkirja oli hyvä, mutta siihen oli jäänyt joitain asiavirheitä. Sähköpostitse oli tullut korjauksia Miika Nurmiselta, Lari Kannistolta ja Hilkka Heikkilältä. Pirjo Vuorinen huomautti myös seuraavista asioista:

·        Kohta 13 (Muuta): Kokoelmahuonetta nimitettiin varastoksi, mikä ei ole oikein.

·        Kohta 13 (Muuta): Käytiin intendentin huoneessa eikä johtajan.

4.     Tehtävälistan läpikäynti

Edellisen pöytäkirjan tehtävälista:

Vastaavat ohjaajat:

·        Tekevät sähköpostilistan

Tehtävä on tehty. Lari kannisto muodosti tämä sähköpostilistan Korppiin.

·        Ottavat yhteyttä tilapalveluun ja selvittävät mitä vaatimuksia heillä on TARE:n suhteen

Tilapalveluun on otettu yhteyttä, mutta tehtävä on yhä kesken.

·        Ottavat yhteyttä Tietojärjestelmätieteiden laitokselle ja kysyvät sieltä käytettävyysasiantuntijoita

Tehtävä on kesken. Perjantaina (8.10.2004) Lari Kannistolla on tapaaminen tämän asian suhteen. Palavereihin tulisi mukaan yksi asiantuntija.. Asiantuntijat antavat ohjeita ja suosituksia, mutta projektiryhmän tulee olla kriittinen muutettavien asioiden suhteen. Järjestelmästä tulisi tulla DUON kaltainen, joten tästä ei voi kovin paljoa poiketa. Tästä syystä Miika Nurminen haluaa olla paikalla, kun käyttöliittymää suunnitellaan käytettävyysasiantuntijan kanssa.

·        Lari Kannisto toimittaa tilaajan edustajille tietoa eri lisenssisopimuksista

Tehtävä on kesken. Ohjaajat ovat selvitelleet Miika Nurmisen kanssa lisenssejä. Näitä pitäisi vielä selventää ja tämä tehtävä siirtyi projektiryhmälle.

Projektiryhmä:

·        Tutustuvat Miika Nurmisen kanssa DUO-tietokantaan

Tehtävä on kesken. SQL-palvelu ei ole vielä toiminnassa.

·        Haastattelevat TATE:n käyttäjiä

Tehtävä on kesken. Käyttöliittymäsuunnittelua ei ole vielä aloitettu, joten haastatteluja ei ole päätetty aloittaa.

Tilaajan edustajat:

·        Toimittaa TATE-järjestelmän dokumentit projektilaisille

Tehtävä on kesken.

 

5.     Projektin tilan selvitys

Projekti on pääosin määrittelyvaiheessa. Määrittely tulee vielä kestämään, mutta osittaisen määrittelyn voi antaa tilaajalle kommentoitavaksi. Kannan suunnittelu on tarkoitus aloittaa heti.

Projektisuunnitelma on myös kesken. Täydentämistä kaipaavat seuraavat osiot vielä:

·        Aikataulu

·        Riskit ja niiden hallinta

·        Yhteenveto

·        Termit ja selvennykset

 

Muista osa-alueista vielä voi kertoa, että vaatimusmäärittely on rakenteeltaan tehty, mutta sisältöä puuttuu paljon vielä. Kannan suunnittelu on aloittamatta, mutta se aloitetaan heti.

6.     TATE:n kannan selvitys (ohjelmalliset relaatiot)

Selvitettiin TATE:n kantaa ja linkkejä taulujen välissä. Hahmoteltiin myös visiota uudesta TARE kannasta taululle (Tästä on kaksi kuvaa).

TARE:n kanta integroidaan DUON kannan kanssa. TARE:a varten luodaan uusia tauluja ja käytetään myös hyväksi DUON tauluja.

Tietoja siirrettäessä TATE:sta TARE:en voi DUON Generator komponentista olla jotain hyötyä., kuten myös C-kielisistä tekstitietojen ”esipureskelu”-ohjelmasta.

Kannassa tulee ongelmia, kun käytetään vanhoja liitostauluja TARE:ssa. Pitäisi erotella onko taideteoksen vai esineen liitos.

TATE:ssa AVAIN tai AVAIN1 ovat käytössä. Muut AVAIN kentät (AVAIN2,…) ovat turhia. Record kenttä ei kuulu varsinaisesti tauluihin vaan on Clarionin lisäämä. Myöskään sys-alkuisia kenttiä ei tarvita, koska DUON kannasta löytyy oma päivitystaulu. Tuli myös ilmi että Clarion on sovelluskehitin. Tällä on siis tehty koko TATE sovellus.

 

Päätös: Luontilauseet uusille tauluille, sekä muutetuille DUON tauluille tulee olla erillisenä tiedostona.

 

7.     Mitä ja minkälaisia raportteja tarvitaan

DUON raporttijärjestelmää voi käyttää apuna raportteja toteutettaessa. TARE:n raporteista ei ollut tilaajalla tarkempaa tietoa, joten Pirjo Vuorinen selvittää tarvittavat raportit.

Haku-järjestelmässä olisi hyvä saada yleishaussa monen taulun hakutuloksen näkymään samassa listassa. Raporteissa tarvitaan tällaista ominaisuutta.

Päätös: Pirjo Vuorinen selvittää listan tarvittavista raporteista ja niiden eroavaisuuksista.

 

8.     Käyttäjätunnukset ja arkaluontoiset rekisterin tiedot

Käyttäjien hallinta toteutetaan TARE sovelluksessa tietokannan erityisen käyttäjätaulun/-taulujen avulla, joten kannan omaan käyttäjähallintaan ei tarvita kuin yksi tunnus, jolla päästään itse kantaan käsiksi. Ja jos esimerkiksi kannan tietoja voisi selata WWW-sivujen kautta, niin väliin tulee WWW-palvelu, joka hoitaa käyttäjätunnistuksen. Palvelimeen, jossa on kanta, ei siis suoraan WWW:stä päästä.

DUOSSA on käyttäjähallinta tehty niin, että käyttäjätiedot ovat kannassa. Eli ensin tarvitaan kannan tunnukset ja yhteydenmuodostuksen jälkeen sovellus tarkistaa kannasta käyttäjän tunnuksen oikeudet rekisteriin. Tällainen järjestelmä tulee myös TARE:en.

Sitten keskusteltiin siitä, että DUO:ssa on ODBC ajureissa valmiina kannan tunnus ja salasana, mikä on pieni riski. Tätä voi käyttää siten hyväksi, että asiasta tietävillä ohjelmilla, ei ole esteitä päästä kantaan käsiksi. Tätä voisi parantaa siten, että TARE:n sovelluksen rinnalle tulisi tiedosto missä tunnus ja salasana ovat kryptattuna. Sovellus purkaisi salauksen ja käyttäisi näitä ODBC-ajurissa yhteyden saamiseksi. Tässä on ongelmana se, että dekryptausalgoritmi on ohjelman lisensoinnin vuoksi näkyvillä. Ja yhdistettynä vapaasti luettavaan kryptattuun tunnukseen ja salasanaan (jos siis pääsee sille koneelle) ei tämä ole kovin hyvä ratkaisu. Tähän mietittiin yhdistelmätunnusta, jossa käytettäisiin käyttäjän omia tunnuksia lisänä, mutta tarkempaa selvitystä ei tehty. Tämän tietoturvariskin prioriteetti ei ole kovin suuri, joten tätä mietitään ajan salliessa.

Kannasta löytyy tiettyjä tietoja, jotka ovat arkaluontoisia. Näiden tietojen ei tule ilmetä ulkopuolisille toimitetuista raporteista. Näitä tietoja ovat mm.

·        Luovuttajatiedot

·        Vakuutusarvot

·        Sijoituspaikat (varmaankin niillä esineillä, mitkä ovat kokoelmatilassa)

Tietoturvasta vielä sen verran puhuttiin, että tietoliikenteen sovelluksen ja kantapalvelimen välillä voi putkittaa SSH:n läpi salattuna, jos on tarpeen.

 

9.     Sovelluksen lisenssi ja MySQL:n lisenssi

TARE sovelluksen mahdollisista lisensseistä puhuttaessa tuli erityisesti Mainittua MIT, joka oli suositeltu ja vaikuttaisi lupaavalta. Se oli myös lyhyt verrattuna muihin. LGPL on myös yksi selvitettävä vaihtoehto. Mozillan lisenssi todettiin turhan pitkäksi. Lisenssejä voi selvitellä Googlen kautta ja myös kysyä Antti-Juhani Kaijanaholta.

DUO sovelluksesta laitettaisiin vapaan lisenssin piiriin muut osat paitsi:

·        DUOApplicationFrames

·        DUO ei-komponentti koodi

·        DUOSearch mahdollisesti. Tämä ei ole vielä varmaa ja selviää myöhemmin.

 

MySQL:n lisenssi määrää, että tuotantokäyttöön pitäisi ostaa lisenssi. Kuitenkin ohjelma suunnitellaan kantariippumattomaksi ODBC:n kautta toimimaan, joten palvelimen kantaohjelmaan ei oteta kantaa. Toinen mahdollinen kantaohjelma on PostreSQL, joka on täysin ilmainen.

Päätös: Dokumenteissa vastedes käytetään termiä SQL MySQL:n sijaan, koska mitään kantaa tietokantasovellukseen ei oteta.

Päätös: Projektiryhmä ottaa selvää lisenssien mahdollisista suomennoksista ja selventää lisenssien ominaisuuksia muulle projektiorganisaatiolle.

 

10.             Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä

Dokumentin lopussa on jaoteltu tehtävät henkilöittäin.

·        Projektiryhmä selventää lisenssit ja lähettää selvennökset eteenpäin.

·        Pirjo Vuorinen selvittää tarvittavat raportit ja niiden eroavaisuudet. Hän pyrkii tekemään tämän viikolla 41.

·        Tilaaja toimittaa TATE:n dokumentoinnin. Tilaajalta tähän mennessä saatu TATE:en liittyen taideteoskortti ja TATE sovellus.

·        Miika Nurminen pitää projektiryhmän kanssa DUO:n esittelyn, kunhan SQL-palvelu saadaan pystytettyä. ATK-tuella on kovasti kiirettä tällä hetkellä, mikä viivyttää palvelun asennusta.

·        Ohjaajat selvittävät mitä vaatimuksia tilapalvelulla on TARE:n suhteen. Heidän tulee olla selvillä tietyistä asioista. Tilapalvelulla on käytössä NEURON järjestelmä.

·        Projektiryhmä haastattelee tulevia TARE:n käyttäjiä eli pääasiassa entisiä TATE:n käyttäjiä.

·        Ohjaajat kysyvät käytettävyyskonsultteja projektiin. Lari Kannistolla on asian suhteen tapaaminen viikon 41 perjantaina.

·        Lari Kannisto selvittää vanhan museorekisterisovelluksen julkisuuden ja antaa sen tarkasteltavaksi, jos se on julkinen.

·        Projektiryhmä hakee Pirjo Vuoriselta hyväksynnän alustavasti päätettyihin tiedostomuotoihin.

 

11.             Muut esille tulleet asiat

Dokumentointikäytäntöjen osalta päätettiin alustavasti tiedostomuodoista ja projektiryhmä vahvistaa päätöksen Pirjolta.

·        Tekstidokumentit tehdään MS Wordillä (.doc) ja niistä tehdään vielä .html ja .pdf käännökset.

·        Kaaviot .EPS muotoon

·        Aikataulut MS Projektilla (.mpp) ja näistä käännös .gif muotoon

Lari Kannisto huomautti, että tuntikirjauksessa voisi kirjoittaa tarkempaa selvitystä ja että dokumenttien sisällön tuotto on projektiin kuuluvaa dokumentointia, kun taas dokumentoinnin korjaaminen on kurssiin kuuluvaa työtä. Huomautettiin myös, että pöytäkirjaa ei ole tarpeen tulostaa kaikille. Sitä voi katsoa projektorista.

Lari Kannisto esitteli ennen palaverin aloitusta hieman vanhaa Delphi 5:llä tehtyä museorekisterisovellusta, joka oli tehty erikoistyönä Jyväskylän yliopistolla. Ohjelmasta voisi saada ideoita projektiin, jos se on julkinen.

Lari Kannisto määräsi dokumenttilistoihin pistettävän tiedot siitä keneltä dokumentti on saatu. Kannisto myös määräsi uusien projektiin liittyvien henkilöiden yhteystietojen kirjaamisen pöytäkirjaan.

Dokumenteista vielä huomautettiin, että arkaluontoista tietoa sisältävät tilaajalta saadut dokumentit on palautettava tilaajalle. Tämä myös kopioiden osalta. Ja saaduista dokumenteista on pidettävä kirjaa.

Päätös: Pöytäkirjojen dokumenttilistoihin tieto siitä keneltä dokumentti saatu.

Päätös: Pöytäkirjoihin kaikki nimet, jotka palavereissa ovat vaikka vain näyttäytyneet (vaikka kohtaan Muut esille tulevat asiat) (Sinikka Partanen palaverissa 1).

Päätös: Puhelinnumerot/yhteystiedot  uusilta henkilöiltä pöytäkirjoihin.

Päätös: Sinikka Partasen GSM-numero poistettava virallisista dokumenteista, koska se on hänen henkilökohtainen numeronsa. Käytetään mieluummin laitoksen puhelinnumeroa 3802 tai 3809, mutta henkilökohtaiseen numeroon voi soittaa hätätapauksessa.

Päätös: Arkaluontoista tietoa sisältävät tilaajalta saadut dokumentit palautetaan tilaajalle projektin päätyttyä. Tämä koskee myös kopioita. Saaduista dokumenteista ja kopioista on pidettävä kirjaa.

12.            Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka

Sovittiin kahden seuraavan palaverin ajat ja paikat:

·        Maanantai 11.10.2004 9:00 AgC223.1

Pirjo Vuorinen ja Hilkka Heikkilä eivät pääse tähän palaveriin.

Hilkalle ei käynyt maanantai ja Pirjo on poissa koko kyseisen viikon ja Vileniukselle ei käynyt taas tiistai.

 

·        Maanantai 18.10.2004 9:00 AgC223.1

 

13.            Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Mikko Vilenius päätti kokouksen 11:30.

 

 

 

Tehtävälista:

Vastaavat ohjaajat:

·        Ohjaajat selvittävät mitä vaatimuksia tilapalvelulla on TARE:n suhteen.

·        Ohjaajat hankkivat käytettävyyskonsultit projektiin

·        Lari Kannisto selvittää vanhan museorekisterisovelluksen julkisuuden ja antaa sen tarkasteltavaksi jos se on julkinen

Projektiryhmät:

·        Projektiryhmä suomentaa ja selvittää lisenssit ja lähettää ne eteenpäin

·        Projektiryhmä haastattelee tulevia TARE:n käyttäjiä

·        Projektiryhmä hakee Pirjo Vuoriselta hyväksynnän tiedostomuotoihin

Tilaajan edustajat:

·        Pirjo Vuorinen selvittää tarvittavat raportit ja niiden eroavaisuudet

·        Tilaaja toimittaa TATE:n dokumentoinnin

·        Miika Nurminen pitää projektiryhmän kanssa DUO:n esittelyn, kunhan SQL-palvelu saadaan pystytettyä