Pöytäkirja 3 / TARE

 

Palaveri 3

 

Aika: maanantai 11.10.2004 klo 9:10- 10:30

Paikka: Agora, sovellusprojektien kokoustila AgC223.1

Läsnä:


1.     Kokouksen avaus

Kokouksen avasi puheenjohtajana toimiva Mikko Meriläinen klo 9:10. Sihteerinä toimi Heikki Nevala. Rauno Koskinen vastasi mp3- tallentimen ja videoprojektorin käytöstä. Mikko Vilenius oli kameramies.

2.     Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.

3.     Edellisen palaverin pöytäkirjan hyväksyminen

Täsmennettiin yksityisten puhelinnumeroiden poistamista virallisista dokumenteista. Lari Kannisto kehotti lisäämään seuraaviin pöytäkirjoihin oman kohtansa ajankäyttöraporttien läpikäymiseen.

4.     Tehtävälistan läpikäynti

Vastaavat ohjaajat:

·        Tilapalveluiden tarpeiden selvitys

Lari Kannisto on ollut yhteydessä tilapalveluun, joka ei ollut esittänyt omia vaatimuksiaan. Asia jätettiin tosin hieman aukinaiseksi ja siihen saatetaan palata.

·        Käytettävyysasiantuntijat

Käytettävyysasiantuntijoita on yhteensä yhdeksän, jotka valitsevat ryhmänsä 20.10 pidettävässä kokouksessa. Asiaan palataan sen jälkeen.

 

·        Museorekisterisovellus(Jyrki Kankaanpää)

Lari Kannisto on toimittanut museorekisterisopimuksen projektiryhmälle.

            Projektiryhmä:

·        Lisenssien selvittäminen

Projektiryhmä oli selvittänyt lisenssiasioita, mutta ei ollut päässyt kovinkaan pitkälle. Miika Nurminen ehdotti projektiryhmää harkitsemaan vakavasti MIT- lisenssiä.

·        Tulevien TARE- käyttäjien haastattelut

Haastatteluja ei ole vielä tehty. Vaatimusmäärittelyn tekoa varten haastattelut pyritään kuitenkin tekemään lähiaikoina.

·        Tiedostomuotojen hyväksyttäminen Pirjo Vuorisella

Pirjo Vuorinen on hyväksynyt käytettävät tiedostomuodot.

Tilaajan edustajat:

·        TATE- dokumentoinnin toimittaminen

Miika Nurminen arveli dokumenttien olevan vielä sisäisen postin jakelussa. Lisäys: Miika toimitti dokumentit palaverin jälkeen projektilaisille.

·        DUO: n esittely projektilaisille

Esittely voidaan suorittaa, sillä SQL- palvelin on saatu pystytettyä.

 

5.     Projektin tilan selvitys

Projektiryhmällä on käytössä tarvittavat ohjelmat. Ajankäyttöraporteissa projektiryhmän jäsenten käyttämät työtunnit jakautuivat välillä 46-59h. Mikko Vileniuksen poissaolo tulevalla viikolla tasaa tilannetta. Seuraavaan palaveriin toimitetaan erilliset raportit projektin ja kurssin tunneista.

6.     Kantahahmotelman tarkastelu

Mikko Vilenius jakoi palaverin osanottajille tietokantasuunnitelman. Miika Nurminen piti ensimmäistä versiota onnistuneena, mutta tarkensi muutamia kohtia. Lisäksi Nurminen ohjeisti lisäämään muutamia uusia tauluja, joita hän katsoi tarpeellisiksi. Tällaisia tauluja oli:

·        Tuottaja- tauluun tehdään muutoksia, jotta taiteilijat saadaan sopimaan tähän tauluun

·        Liitostaulujen lisäys

·        Säilytystilan käsitettä levennetään ottamalla siihen mukaan paikka (esim. huone, hylly tms.) ja siitä tehdään oma taulu

Nurminen kehotti projektiryhmää myös tutustumaan TATE:n rakenteeseen.

Käytiin myös läpi seuraavia kenttien tietoja:

·        Kuntoluokka sama kuin DUO: ssa

·        Kunto on tekstitiedosto

·        Kuvanumero diakuvan numeroita

·        Valokuvaus sanallinen kuvaus

·        Kappaleen ID ei sama kuin taideteoksen ID

7.     Muut esille tulleet asiat

Miika Nurminen esitti graafisesti kuvauksen luokkahierarkiasta valkotaululle, mikä auttoi projektiryhmää hahmottamaan mitä DUO: n osia voidaan suoraan hyödyntää TARE- projektin yhteydessä ja mitä tulisi tuottaa itse.

 

 

 

 

8.     Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä

Projektiryhmä:

·        Toimittaa Jyrki Kankaanpään museorekisterisovelluksen Miikalle

·        Korjaa projektin nettisivujen ulkoasua

·        Julkaisee projektisuunnitelman ensimmäisen version

·        Haastattelee tulevia TARE-käyttäjiä

Vastaavat ohjaajat:

·        Neuvottelevat tarvittaessa yhteydessä tilapalvelun kanssa(mikäli otetaan yhteyttä).

·        Seuraavat käytettävyysasiantuntija- asian kehittymistä

Tilaajan edustajat:

·        DUO- ohjelman esittely projektiryhmälle

9.     Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka

Seuraava palaveri maanantaina 18.10.2004 klo 9:00 AgC223.1

10.                         Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Mikko Meriläinen päätti kokouksen klo 10.30.