Pöytäkirja 4 / TARE

 

Palaveri 4

 

Aika: maanantai 18.10.2004 klo 9:05- 10:40

Paikka: Agora, sovellusprojektien kokoustila AgC223.1

Läsnä:


1.     Kokouksen avaus

Kokouksen avasi puheenjohtajana toimiva Heikki Nevala klo 9:05. Sihteerinä toimi Mikko Meriläinen. Rauno Koskinen vastasi mp3- tallentimen ja videoprojektorin käytöstä.

2.     Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin, mutta Hilkka Heikkilä tarkensi seuraavia asioita:

-       Edellisen palaverin pöytäkirjan hyväksyminen, ei tarkastelu

-       Ajankäyttöraporteista, vaatimusmäärittelystä ja projektisuunnitelmasta lisätään oma kohtansa esityslistaan.

Pirjo Vuorisen pyynnöstä häntä koskevat asiat käsiteltiin ensimmäisiksi.

3.     Edellisen palaverin pöytäkirjan hyväksyminen

Hilkka Heikkilä kysyi hyväksyttiinkö palaverin 2 pöytäkirja palaverissa 3, koska siitä ei ollut mainintaa pöytäkirjassa. Pöytäkirja 2 on vielä toistaiseksi hyväksymättä. Lisäksi Hilkka pyysi numeroimaan pöytäkirjat, jolloin voidaan paremmin tietää, minkä palaverin pöytäkirjasta on kysymys.

Pöytäkirjoissa käytetystä museorekisterisovellus- termiin liitetään jatkossa sovelluksen tekijän(Jyrki Kankaanpää) tiedot, jolloin tiedetään tarkemmin mistä sovelluksesta on kysymys.

Kohtaan 6, jossa käsiteltiin kantahahmotelmaa Hilkka pyysi tarkennuksia ennen pöytäkirjan 3 hyväksymistä.

Päätös: Pöytäkirjaan 3 tehdään tarvittavat korjaukset ja hyväksytetään ne vastaavilla ohjaajilla

4.     Tehtävälistan läpikäynti

Projektiryhmä:

·        Toimittaa Jyrki Kankaanpään tekemän museorekisterisovelluksen Miikalle

Sovellus on toimitettu.

·        Korjaa projektin nettisivujen ulkoasua

Ulkoasu on uudistettu perusteellisesti

·        Julkaisee projektisuunnitelman ensimmäisen version

Nähtävillä kurssin nettisivuilla: http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tare/dokumentit/projektisuunnitelma.html

·        Haastattelee tulevia TARE-käyttäjä

Haastatteluja ei ole vielä tehty

Vastaavat ohjaajat:

·        Neuvottelevat tarvittaessa yhteydessä tilapalvelun kanssa(mikäli otetaan yhteyttä).

Tilapalvelu ei tarvitse tietoa tällä erää, mutta oli kiinnostunut tietoturvaan liittyvistä asioista.

·        Seuraavat käytettävyysasiantuntija- asian kehittymistä

Käytettävyysasiantuntijoiden valintatilaisuutta on siirretty eteenpäin, joten asiaan ei toistaiseksi saada apua

 

Tilaajan edustajat:

·        DUO- ohjelman esittely projektiryhmälle

Miika esitteli ohjelmaa ilman yhteyttä tietokantaan. Lisäesittelyä on kuitenkin vielä luvassa.

·        Pirjo Vuorinen selvittää tarvittavat raportit ja niiden eroavaisuudet

Pirjo pyysi projektilaisia tutustumaan TATE- ohjelman raportteihin ja asiaan palataan seuraavassa palaverissa.

5.     Projektin tilan selvitys

Rauno esitteli kurssin uudistuneita nettisivuja. Sivuille tehtiin pieniä muutoksia, kuten lisättiin vastaavien ohjaajien nimet. Pirjo huomautti, että taideteokset kuuluvat yliopistolle eivätkä museolle. Näin kohdat ”museon kokoelmat” muutetaan dokumentoinnissa ”yliopiston kokoelmiksi”. Lisäksi sivuille tarkennettiin, että TARE- ohjelmaa käyttää tutkimustarkoituksessa yliopiston laitokset eikä museon henkilökunta. Tämäkin otetaan jatkossa huomioon dokumentoinnissa.

Tarkasteltiin projektilaisten tuntiraportteja. Tunnit jakautuivat välille 70-79h. Eniten tunteja toistaiseksi kerännyt Mikko Vilenius on torstaihin asti poissa ja on tehnyt hieman tunteja varastoon. Ensi viikolle on odotettavissa tuntien jakauman pienentymistä.

Tietokantaa on valmisteltu pääosin Mikko Vileniuksen toimesta. Miika Nurminen totesi kantahahmotelman vaikuttavan suurelta osin valmiilta. Kantahahmotelma on nähtävissä kurssin nettisivuilla ja Mikko Vilenius esittelee sen seuraavassa palaverissa. http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tare/tietokantakuva.html

 

Tutustuttiin vaatimusmäärittelyyn. Tehdään seuraavat muutokset:

·        Johdantoon dokumentteihin viittaukset niihin dokumentteihin, joita vaatimusmäärittelyn tekemiseen on käytetty (TATE- raportit, museoliiton ohjeet).

·        Vaatimusten numerointi

·        Salasanavaatimusten ja pakollisten kenttien lisäys vaatimuksiin

·        Hakuominaisuuksien vaatimusten lisäys

·        Termi DUO- kanta korvattaisiin termillä yhteinen kanta

·        Taustoihin korjataan tässä luvussa jo aiemmin esitettyjä muotoseikkoja ja poistetaan tarpeettomia kohtia. Lisäksi taustoihin lisätään mihin ohjelmaa tullaan käyttämään.

·        Käyttötapauksiin lisätään kohtaan 4.1 poikkeukseksi yhteyden puuttuminen tietokantaan. Lisäksi kyseessä on taideteosrekisteri, mikä korjataan dokumentteihin.

·        Käyttötapausten kohdassa 4.5 keskusteltiin, mitä tehdään poistettavalle tiedolle. Koska rekisteristä poistettavien teosten kaikkia tietoja ei haluta poistaa eikä tietokannan rakenteeseen voida suuremmin puuttua lisätään tietokantaan uusi taulu poistetuille teoksille. Uuteen tauluun kuuluu kolme kenttää:                                                                                                           - Taulu, josta poisto tehtiin                                                                                - Alkuperäinen id- numero                                                                                - Tekstikenttä, joka sisältää poistettavan teoksen tarvittavat tiedot

Käytiin läpi projektisuunnitelmaa, johon tehdään seuraavat muutokset:

·        Johdantoon lisätään tarkennus DUO- järjestelmästä

·        Kohtaan 3.1 lisätään, että suurin deponoija on valtio, mutta myös yksityisiltä ihmisiltä deponoituja teoksia on mukana kokoelmissa. Samasta kohdasta poistetaan turhaa tekstiä historiasta ja tarkennetaan tietokoneiden tuloa museoiden käyttöön.

·        Projektin tavoitteisiin kohdassa 4 lisätään rajaukset ja olettamukset

·        Kohtaan 5.1 selvennetään eri henkilöryhmien nimiä.

·        Kohtaan 9 lisätään, että kaavioista tehdään myös GIF- versiot. Lisäksi samaan kohtaan lisätään mitä dokumentteja tuotetaan ja mitkä niistä tarkistetaan ja katselmoidaan. Dokumentit on nähtävissä kurssin WWW- sivuilla, jonka osoite lisätään suunnitelmaan. Tarkennetaan dokumenttien nimeämiskäytäntöä tulevaisuuden varalle.

6.     Muut esille tulleet asiat

Hilkka muistutti, että jonkun ajan kuluttua projektin palaverit jouduttaneen pitämään toisella aikaa johtuen Lari Kanniston luennoimasta kurssista, joka on samaan aikaan nykyisten palaverien kanssa.

 

 

7.     Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä

Projektiryhmä:

·        Selvittää lisenssiasiaa ja toimittaa siitä raportin seuraavaan palaveriin

·        Toimittaa kurssin aikataulusta koosteen seuraavaan palaveriin

·        Korjaavat vaatimusmäärittelyä ja projektisuunnitelmaa

·        TARE: n raporttien selvittäminen TATE: n pohjalta

·        Tulevien TARE- käyttäjien haastattelu

Vastaavat ohjaajat:

·        Seuraavat tilapalvelun mahdollisia toiveita

·        Seuraavat käytettävyysasiantuntija- asian kehittymistä

Tilaajan edustajat:

·        DUO- ohjelman jatkoesittely projektiryhmälle

·        Pirjo Vuorinen selvittää mitä viestintäpuolella on projektiin vaatimuksia

8.     Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka

Seuraava palaveri maanantaina 25.10.2004 klo 9:00 AgC223.1

9.      Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Heikki Nevala päätti kokouksen klo 10.40.