Pöytäkirja 8 / TARE

Palaveri 8

Aika: Tiistai 16.11.2004 klo 8:42- 10:05

Paikka: Agora, sovellusprojektien kokoustila AgC223.1

Läsnä:


 

1.     Kokouksen avaus

Kokouksen avasi puheenjohtajana toimiva Rauno Koskinen klo 8:42. Sihteerinä toimi Mikko Meriläinen.

2.     Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.

3.     Pöytäkirjan 7 hyväksyminen

Lari totesi, että dokumenttien katselmoinnista olisi voinut tehdä erillisen raportin. Korjataan, että käytettävyyskonsultit käyttivät paperikyselyä tietojen keräämiseen haastattelujen sijasta.

4.     Tehtävälistan läpikäynti

Nro

 Pvm

Tehtävä

Vastuuhenkilöt

Tila

1

15.9.2004

Vaatimusmäärittelyn korjaus

Projektiryhmä

Vaatimusmäärittelyä on korjattu ja tehtävän tilaa käsitellään pöytäkirjan kohdassa 10.

2

15.9.2004

Projektisuunnitelman korjaus

Projektiryhmä

Projektisuunnitelman korjaus kesken. Tehtävä jatkuu.

3

15.9.2004

DUO-ohjelman esittely

Miika

Miika ohjeistaa tarpeen mukaan ja tehtävä jatkuu projektin loppuun saakka.

4

2.11.2004

Käyttöliittymän kehitysehdotukset

Käytettävyys- konsultit

Kehitysehdotuksia lähetetty sähköpostilistalle.  Tehtävä jatkuu projektin ajan.

5

9.11.2004

Käyttöliittymän prototyyppi

Projektiryhmä

Prototyyppi ei vielä valmis. Tehtävä jatkuu.

6

9.11.2004

Haastatteluraporttien toimittaminen

Käytettävyys-konsultit

Sama tehtävä kuin tehtävä numero 5. Tehtävä päättyy

7

9.11.2004

Tilatietokoodien lähettäminen

Pirjo

Pirjo toimitti A-rakennuksen tilatietokoodit projektiryhmälle. Projektiryhmä selvittää erikoiskoodit tilapalvelusta. Tehtävä päättyy, mutta generoi uuden tehtävän projektiryhmälle.

8

9.11.2004

Kuvalinkkien ja kuvatietojen suhteen tarkistus

Projektiryhmä

Projektiryhmää oli informoitu sähköpostitse ja asiassa on edetty jonkin verran. Tehtävä jatkuu.

9

9.11.2004

Käytettävyys-konsulttien projektisuunnitelman lisääminen verkkoon

Projektiryhmä

Projektisuunnitelma on lisätty projektin www-sivuille, joten tehtävä päättyy. http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tare/dokumentit/PROJEKTISUUNNITELMA.ppt

 

 

5.     Projektin tilan yleisselvitys

Projektipäällikkö Rauno Koskisen mukaan projekti etenee aikataulusta jäljessä. Kannan konversio on edistynyt parhaiten. Käyttöliittymän toteutus on käynnissä, mutta alkutekijöissään. Dokumenteista Vaatimusmäärittely ja Projektisuunnitelma ovat viimeistelyä vaille. Sovellus- ja Testaussuunnitelma ovat vielä pahasti kesken.

6.     Projektin työtuntien tarkastelu

Rauno jakoi kopiot projektiryhmän työtunneista vastaaville ohjaajille ja tilaajan edustajille. Tunnit ovat jakautuneet suhteellisen tasaisesti ja yhteistuntimäärä on jokaisella noin 200 tuntia. Projektille ja kurssille kirjatuissa tunneissa on sen sijaan enemmän eroa.

7.     Projektin aikataulun läpikäynti

Suunnitellusta aikataulusta akuuteimmin on myöhässä Sovellussuunnitelman laatiminen, sillä sen olisi jo pitänyt olla valmiina. Kyseinen dokumentti on kuitenkin työn alla, mutta valmistuu aikaisintaan ensi viikolla. Seuraavaksi dokumentoinnissa olisi vuorossa Testaussuunnitelma, joka oli suunniteltu valmistuvan 19.11.2004. Myös tämän dokumentin valmistuminen viivästyy. Käyttöliittymän runko on melko valmiina, mutta muuten käyttöliittymässä riittää vielä tekemistä. Tietokannan konversio on sen sijaan edennyt hyvin ja se onkin aikataulussaan.

8.     Kannan ja konversio-ohjelman tilanne

Tietokannan konversio-ohjelman koodaus on edennyt hyvin ja konversiosta vastaavan Mikko Vileniuksen mukaan toteutuksesta puolet on jo valmiina. Varovaisesti arvioiden Vilenius uskoi, että konversio-ohjelman testaus voidaan aloittaa viikolla 48. Tietokannan testaus suoritetaan pistokokein ja paloittain.

9.     Käyttöliittymän toteutuksen tilanne

Demoa käyttöliittymän nykytilasta ei voitu palomuurin vuoksi esitellä. Käyttöliittymän toteutuksessa runko alkaa valmistua, mutta muuten toteutus on vielä selvästi keskeneräinen. Ensi viikon palaverissa esitellään demo käyttöliittymästä.


 

10.                        Vaatimusmäärittelyn hyväksyminen

Dokumentin hyväksyminen siirrettiin seuraavan viikon palaveriin. Sitä ennen tehdään dokumenttiin vielä korjauksia ja lisäyksiä. Projektiryhmän sähköpostiosoitteissa käytettyä ”koodikirjasinta”(Courier New) käytetään myös muun projektiorganisaation sähköpostiosoitteiden kirjasimena. Versiohistoriaan lisätään, että versio 0.6 tehtiin katselmoinnin muutosehdotusten pohjalta. Termilistassa muutetaan termi ”yhteiskanta” muotoon ”yhteistietokanta”. Kohta 3.1 muotoillaan uudelleen ja pitkiä lauserakenteita pyritään välttämään. Vaatimuksiin lisätään tilaajan toivomuksesta jatkokehitysaiheeksi teoksen sijaintipaikan esittäminen kartan ja pohjapiirroksien avulla. Lisäksi vaatimuksiin lisätään, mitä tietoja vierailija-tunnuksilla ohjelmaa käyttävä käyttäjä ei saa taideteoskortista nähdä. Tähän liittyen Pirjo Vuorinen toimittaa seuraavaan palaveriin tiedot niistä kentistä, jotka salataan vierailijoilta.

11.                        Muut esille tulleet asiat

Mikko Vilenius tiedusteli signeerauksen paikasta maalauksessa. Yleensä signeeraus on oikeassa alakulmassa, mutta Pirjo Vuorisen mukaan signeeraus voi olla myös muualla. Miika ehdotti, että signeerausta varten tehtäisiin oma taulu, johon tieto signeerauksen sijainnista voitaisiin tallentaa.


 

12.                         Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä

Nro

Pvm

Tehtävä

Vastuuhenkilöt

Tila

1

15.9.2004

Vaatimusmäärittelyn korjaus

Projektiryhmä

 

2

15.9.2004

Projektisuunnitelman korjaus

Projektiryhmä

 

3

15.9.2004

DUO-ohjelman esittely

Miika

 

4

2.11.2004

Käyttöliittymän kehitysehdotukset

Käytettävyys- konsultit

 

5

9.11.2004

Käyttöliittymän prototyyppi

Projektiryhmä

 

8

9.11.2004

Kuvalinkkien ja kuvatietojen suhteen tarkistus

Projektiryhmä

 

10

16.11.2004

Tilatietokoodien erityistapausten selvittäminen tilapalvelusta

Projektiryhmä

 

11

16.11.2004

Vierailijoilta salattavat tiedot

Pirjo

 

13.                        Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka

Seuraava palaveri tiistaina 23.11.2004 klo 8:30. Paikkana on AgC223.1.  

14.                         Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Rauno Koskinen päätti kokouksen klo 10:05.