Pöytäkirja 9 / TARE

Palaveri 9

Aika: Tiistai 23.11.2004 klo 8:42- 10:22

Paikka: Agora, sovellusprojektien kokoustila AgC223.1

Läsnä:


 

1.     Kokouksen avaus

Kokouksen avasi puheenjohtajana toimiva Mikko Vilenius klo 8:42. Sihteerinä toimi Mikko Meriläinen.

2.     Esityslistan hyväksyminen

Esityslistalle lisättiin kohdaksi 5 Käytettävyyskonsulttien kehitysehdotukset. Alkuperäisen esityslistan mukaiset kohdat siirtyvät yhden pykälän eteenpäin alkaen kohdasta ”Projektin yleistilan selvitys”, joka siirtyy kohdaksi 6. Esityslista hyväksyttiin yllä olevin muutoksin.

3.     Pöytäkirjan 8 hyväksyminen

Tietokannan konversio-ohjelman testauksen yhteyteen lisätään, että testaus suoritetaan paloittain ja pistokokein. Kohdassa 10 tulisi selvittää, sovittiinko palaverissa 8, että vaatimusmäärittelyn hyväksyminen tapahtuisi palaverissa 9 vai pystyikö projektipäällikkö hyväksymään dokumentin. Tulevissa tehtävissä projektiryhmän tehtäväksi tarkennetaan, että tehtävänä on selvittää tilapalvelun erityistiedot. Korjausten jälkeen projektipäällikkö voi hyväksyä pöytäkirjan 8.


 

4.     Tehtävälistan läpikäynti

Nro

 Pvm

Tehtävä

Vastuuhenkilöt

Tila

1

15.9.2004

Vaatimusmäärittelyn korjaus

Projektiryhmä

Vaatimusmäärittelyä on korjattu ja tehtävän tilaa käsitellään pöytäkirjan kohdassa 10.

2

15.9.2004

Projektisuunnitelman korjaus

Projektiryhmä

Projektisuunnitelman korjaus kesken. Tehtävä jatkuu.

3

15.9.2004

DUO-ohjelman esittely

Miika

Miika ohjeistaa tarpeen mukaan ja tehtävä jatkuu projektin loppuun saakka.

5

9.11.2004

Käyttöliittymän prototyyppi

Projektiryhmä

Prototyyppi ei vielä valmis. Tehtävä jatkuu.

8

9.11.2004

Kuvalinkkien ja kuvatietojen suhteen tarkistus

Projektiryhmä

Asiaa on läpikäyty sähköpostilla ja saatu tarvittava informaatio. Tehtävä päättyy.

10

16.11.2004

Tilatietokoodien erityistapausten selvittäminen tilapalvelusta

Projektiryhmä

Asiaan palataan, kun tiedot tulevat ajankohtaiseksi. Tehtävä jatkuu.

11

16.11.2004

Vierailijoilta salattavat tiedot

Pirjo

Pirjo toimitti salattavat tiedot projektiryhmälle sähköpostilla. Tehtävä päättyy.

 

5.     Käyttöliittymän kehitysehdotukset

Käytettävyyskonsultit esittelivät yliopiston museon henkilökunnalle tekemänsä kyselyn pohjalta ehdotuksiaan käyttöliittymän ulkoasun kehittämiseksi. Eräs usein mainittu tapaus liittyi väreihin. Yliopiston museon henkilökunta olikin esittänyt uusia värejä, joita tuleva TARE-ohjelma voisi käyttää. Miika Nurminen totesi, etteivät välilehtiin tehtävät värimuutokset ole teknisesti yksinkertaisia toteuttaa. Kyselyyn vastanneet kokevat myös hankalaksi ikkunoiden avautumisen päällekkäin, sillä heidän käytön kannalta olisi toivottavaa nähdä molemmat ikkunat samanaikaisesti. Lomaketta tulostettaessa Tulosta-valinta on vaalean harmaa, jolloin se näyttäisi ei-aktiiviselta. Miika myönsi tämän virheeksi, joka korjataan seuraavaan DUO-ohjelman päivitykseen. Lisäksi henkilökunta koki heikoksi puoleksi horisontaalisen vierittämisen, jota siis pyritään välttämään TARE-ohjelmassa. Käytettävyyskonsultit koostavat kyselyn vastausten pohjalta uuden version kehitysehdotuksista.

6.     Projektin tilan yleisselvitys

Projektipäällikkö Rauno Koskinen arvioi, ettei viikon aikana jääty aikataulusta lisää jälkeen, mutta sitä ei saatu myöskään kiinni. Käyttöliittymän valmistumisen kanssa Koskinen arveli tulevan kiire. Tietokantakonversio-ohjelman tilanne on sen sijaan lupaavampi. Dokumenteista vaatimusmäärittely hyväksyttiin ja projektisuunnitelmaa on viimeistelyssä.

7.     Projektin työtuntien tarkastelu

Rauno jakoi kopiot työtunneista vastaaville ohjaajille. Tuntimäärissä ei edelleenkään ole huolestuttavaa hajontaa. Pieniä eroja on syntynyt lähinnä sairasteluiden vuoksi. Keskimäärin projektiin on käytetty 170-180h ja kurssiin 40-50h.

8.     Projektin aikataulun läpikäynti

Projektin katsottiin olevan 1-2 viikkoa suunniteltua aikataulua jäljessä. Käyttöliittymän valmistuminen on tällä hetkellä huolenaiheista kriittisin. Tietokannan konversio-ohjelman uskotaan valmistuvan aikataulussa. Dokumenteista sovellussuunnitelma on tarkoitus käsitellä ensi viikon palaverissa (vk49). Testaussuunnitelmasta on toistaiseksi kasassa ainoastaan runko.

9.     Kannan ja konversio-ohjelman tilanne

Konversio-ohjelmaa on päästy kokeilemaan 22.11.2004. Toistaiseksi muunnos tapahtuu nopeasti, mutta on otettava huomioon, etteivät raskaimmat taulut ole vielä mukana. Mikko Vileniuksen mukaan seuraava vaihe on tietokannan integroiminen DUO-tietokantaan. Päätettiin, että Taideteos-taulun aikakenttään tulee ainoastaan vuosiluku, jolloin se voidaan toteuttaa numeroarvolla. Tuottaja-tauluun jää Taustaa-kenttä huolimatta siitä, että Henkilö-taulu sisältää jo Lisätiedot-kentän. Kuvan ja kuvaoikeuksien välille muodostetaan linkki. Tietokannasta lisätään päivitetty versio projektin nettisivuille.  

10.                         Käyttöliittymän toteutuksen tilanne

Käyttöliittymä edistyy, mutta aikataulusta ollaan jäljessä. Henkilö-lomakkeeseen on tehty muutoksia ja Taideteos-lomakkeen valmistus aloitettu. Ohjelman käyttämään tietokantaan on tehty uusi päivitys ja tietokanta muistuttaa nyt enemmän suunniteltua tietokantaa.

11.                         Käyttöliittymän prototyypin esittely

Käyttöliittymän prototyyppiä ei saatu toimimaan palaverissa. Tilaajan edustajat ja vastaavat ohjaajat tutustuivat kuitenkin palaverin jälkeen käyttöliittymän nykytilaan projektiryhmän työtilassa. Ensi viikoksi(vk49) olisi tarkoitus saada prototyyppi toimimaan palaverin aikanakin.


 

12.                         Projektisuunnitelman hyväksyminen

Projektisuunnitelman hyväksyminen siirrettiin tarkastelun jälkeen ensi viikkoon. Sitä ennen korjataan havaitut virheet ja muotoseikat. Henkilötietoihin jaotellaan tilaajat, ohjaajat ja käytettävyyskonsultit. Sähköpostilistoissa käytetään ”koodikirjasinta” (Courier New). Koodikirjasinta tai hyperlinkkiä käytetään myös kaikissa www-osoitteissa. Tällaisia korjauksia tehdään kohtiin 3.2, 6 ja 8.4. Luvussa 4 puuttuu projektiryhmän tehtävistä testaaminen ja se lisätään dokumenttiin. Kohtaan 8.4 lisätään, että fyysiset dokumentit palautetaan projektin päättymisen jälkeen yliopiston museolle. Liitteessä 1 oleva kuva aikataulusta käännetään 90º vasemmalle. Näin helpotetaan sen luettavuutta.

13.                         Muut esille tulleet asiat

Ohjelmaa testataan museolla 2.12.2004 klo 12:00 alkaen. Miika huomautti, ettei museolla ole Delphiä, joten ohjelman exe-tiedoston olisi syytä toimia. Lari ilmoitti, että loppuesittely on todennäköisesti torstaina 16.11.2004 Agoran Auditorio 2:ssa.


 

14.                         Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä

Nro

Pvm

Tehtävä

Vastuuhenkilöt

Tila

1

15.9.2004

Vaatimusmäärittelyn korjaus

Projektiryhmä

 

2

15.9.2004

Projektisuunnitelman korjaus

Projektiryhmä

 

3

15.9.2004

DUO-ohjelman esittely

Miika

 

5

9.11.2004

Käyttöliittymän prototyyppi

Projektiryhmä

 

10

16.11.2004

Tilatietokoodien erityistapausten selvittäminen tilapalvelusta

Projektiryhmä

 

12

23.11.2004

Käyttöliittymän kehitysehdotukset dokumentista toinen versio

Käytettävyyskonsultit

 

13

23.11.2004

Tietokannan päivitetty versio www-sivuille

Projektiryhmä

 

14

23.11.2004

Sovellussuunnitelma

Projektiryhmä

 

15.                        Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka

Seuraava palaveri tiistaina 30.11.2004 klo 8:30. Paikkana on AgC223.1.  

16.                         Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Mikko Vilenius päätti kokouksen klo 10:22.