TARE-sovellusprojektin 2. Väliesittelyn pöytäkirja

Aika: tiistai 30.11.2004 klo 14:15 - 16:00

Paikka: Agora, Auditorio 3

Paikalla:

            Projektiryhmät:

Ø      TARE

Ø      TAURi

Ø      Oraakkeli

Ohjaajat:

Ø      Hilkka Heikkilä

Ø      Markus Inkeroinen

Ø      Lari Kannisto

 

 


1      TARE-projektin esittely

Mikko Meriläinen aloitti esittelyn esittelemällä ryhmän jäsenet ja projektiorganisaation. Seuraavaksi Meriläinen kertoi yliopiston museon historiasta ja museon kokoelmien hallinnoimisen kehittymisestä. Osuutensa lopuksi Meriläinen esitteli yliopiston museolla käytetyt ja käytössä olevat sovellukset ja kertoi tulevan TARE-sovelluksen aseman yliopiston museon taideteosten hallinnoimisessa.

Rauno Koskinen jatkoi esittelemällä TARE-sovellukselle asetettuja tavoitteita. Tämän jälkeen Koskinen selvitti ohjelmiston arkkitehtuurirakenteen, tutustutti kuulijat käytettyihin tekniikoihin ja selvitti ohjelman lisenssiasioita. Viimeisenä asiana Koskinen toi esille sovelluksen loppukäyttäjät.

Heikki Nevala kertoi seuraavaksi TARE-järjestelmän käyttöliittymästä. Osuutensa aluksi Nevala esitteli korvattavaa TATE-sovellusta ja TARE-sovelluksen teossa ”mallina” olevaa DUO-sovellusta. Tämän jälkeen Nevala kertoi, mitä käyttöliittymältä tullaan odottamaan. Osuutensa lopuksi Nevala esitteli käyttöliittymää TARE-ohjelman demo-version avulla.

Käyttöliittymän esittelyn jälkeen Mikko Vilenius kertoi yliopiston ohjelmien tietokannoista ja niiden integroimisesta yhteen. Tällä hetkellä on käytössä kaksi erillistä tietokantaa, taideteoksille Clarion-sovelluskehittimellä tehty TATE-tietokanta ja taide- esineille käytössä oleva DUO-ohjelman SQL -tietokanta. Vilenius kävi tarkemmin läpi neljä vaihetta sisältävän prosessin, jossa Clarion-tietokanta integroidaan osaksi SQL -tietokantaa.


2      Yleisön esittämät kysymykset

Ryhmälle esitettiin ainoastaan yksi kysymys. Yleisöstä tiedusteltiin, pystyykö ohjelman hakutoiminnolla hakemaan tietyn taitelijan maalaamia taideteoksia. Heikki Nevala ilmoitti, että kyseessä oleva toiminto sisältyy ohjelman toimintoihin, mutta esitellyssä demoversiossa toiminto ei ole valmis.

3      Palaute

Ohjaajat arvioivat suullisessa palautteessaan projektin sisällön esittelyä ja myös projektiryhmän jäsenten esiintymistä.

Markus Inkeroinen arvioi esityksen sisältöä. Inkeroinen piti hyvänä historian kuvaamista, vaikka sanoikin sen aluksi hieman epäilyttäneen. Inkeroinen neuvoi myös vaihtamaan käyttöliittymän esittelyn viimeiseksi ja sijoittamaan sovelluksen loppukäyttäjistä olleen kalvon tavoitteista kertovasta kalvosta seuraavaksi. Ohjelman demon esittelyssä Inkeroinen ehdotti käytettävän vain yhtä käyttötapausta, joka esiteltäisiin sitten huolellisemmin.

Hilkka Heikkilä ja Lari Kannisto arvioivat esittämistä. Puhenopeutta pidettiin yleisesti hyvänä ja äänenvoimakkuutta riittävänä. Kannisto kiinnitti tosin huomiota Mikko Meriläisen pieniin katkoksiin puheessaan ja Rauno Koskisen yritykseen käyttää laser-osoitinta. Hilkka Heikkilä huomautti jälleen käsien sijainnista esityksen aikana. Tosin tämäkin oli parantunut edelliskertaan verrattuna. Katsekontaktia yleisöön ohjaajat pitivät riittävänä, mutta totesivat, ettei katsekontaktin määrällä ole ylärajaa.

4      Oma arvio esityksestä

Edelliseen esityksen jälkeisen palautteen avulla sisältö esityksen sisältö oli saatu paremmaksi. Kun tällä kertaa esitettävään asiaan oli valmistauduttu paremmin ja esitystä jäsennelty uudelleen, sujui se myös paremmin. Tämän esityksen jälkeisen palautteen avulla voidaan materiaaliin ja sen jäsentelyyn tehdä vielä hienosäätöä ennen loppuesittelyä