TeGeX

Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen sovellusprojekti

Tietotekniikan laitos

Kevät 2005

Projekti lyhyesti

Tieto-X Oyj:llä on käytössään Digia Oy:n kehittämä AppTest-niminen testaussovellus. Sovelluksella voidaan nauhoittaa puhelimen toimintoja XML-pohjaisiksi skripteiksi, joiden avulla voidaan toistaa puhelimen toimintoja automaattisesti. Digian ohjelmisto ei kuitenkaan mahdollista nauhoitettujen toimintojen muokkausta tai yhdistämistä suuremmiksi kokonaisuuksiksi.

TeGeX on Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen kevään 2005 sovellusprojekti. Projektissa toteutettiin Tieto-X Oyj:lle sovellus, jolla voidaan muodostaa XML-pohjaisista alkeisskripteistä laajempia testiskriptejä ja muokata niitä. Sovelluksella voidaan ladata, laatia, muokata ja tallentaa testiskriptejä. Sovelluksella helpotetaan ja nopeutetaan Symbian OS -käyttöjärjestelmää käyttävien matkapuhelinten sovellusten testausta.

TeGeX on graafisella käyttöliittymällä toimiva Windows-sovellus. Käyttäjä luo ja muokkaa skriptejä siirtelemällä olemassaolevia elementtejä ja alkeisskriptejä, luoden näin suuremman skriptin, jota kutsutaan testiskriptiksi. Skriptit tallennetaan XML-formaattiin, jotka lopulta siirretään älypuhelimeen ajettavaksi.

Sovellus toteutettiin Borland C++ Builder 6.0:lla. Projektissa käytettiin Xerces C++ 2.6.0 -luokkakirjastoa, joka on saatavilla osoitteesta http://xml.apache.org/xerces-c/.

Projektin henkilöt

Projektin toteutti projektiryhmä, jota avusti tekninen ohjaaja toteutuksessa. Projektin läpiviennissä avustivat vastaavat ohjaajat. Tilaajan edustajat määrittivät ryhmälle toteutettavaa sovellusta ja hyväksyivät projektin tulokset.

Projektin tilasi Tieto-X Oyj.

Projektin henkilöstö
Projektin jäsen Rooli
Timo Salminen Tieto-X Oyj:n edustaja
Joona Tarvainen Tieto-X Oyj:n edustaja
Pekka Hotokka Tekijä
Pekka Karjalainen Tekijä
Marianne Oivo Tekijä
Toni Saarela Tekijä
Ville Isomöttönen Vastaava ohjaaja
Jukka-Pekka Santanen Vastaava ohjaaja
Rainer Koreasalo Tekninen ohjaaja

TeGeX-sovellus

Varsinaisesta sovelluksesta on saatavilla erikseen lähdekoodit ja ajettava sovellus.

TeGeX 1.0 (.zip pakattuna)

Lähdekoodit (.zip pakattuna)

Koko TeGeX-CD .zip pakattuna

Sovellus toteutettiin Borland C++Builder 6.0:lla, joten muokkaamiseen tarvitaan kyseistä sovellusta.

Alla olevista linkeistä pääset ajettavan sovelluksen ja lähdekoodin hakemistoihin, esimerkiksi yksittäisen tiedoston hakua varten.

Lähdekoodihakemisto

TeGeX 1.0 hakemistot ja tiedostot

Projektin dokumentaatio

Projektin dokumentit ovat Microsoft Wordin .doc formaatissa.

Ryhmä laati aluksi sopimuksen johon projektin osapuolet sitoutuivat:

Projektisopimus
Projektisopimus

Projektin kuluessa tuotettiin seuraavat dokumentaatiot jotka katselmoitiin:

Projektin katselmoitava dokumentaatio
Dokumentti Katselmointiraportti
Projektisuunnitelma Katselmointiraportti
Vaatimusmäärittely Katselmointiraportti
Sovellussuunnitelma Katselmointiraportti
Testaussuunnitelma Katselmointiraportti
Testitapaukset Katselmointiraportti
Sovellusraportti Katselmointiraportti
Projektiraportti Katselmointiraportti

Projektissa suunniteltiin testaus, ja sen tulokset ovat alla olevassa taulukossa.

Projektin testiraportit
Testiraportti Päiväys
Testiraportin pohja -
1. testikierros 26.5.2005
2. testikierros 28.6.2005

Projektin prosessimalli oli inkrementaalinen, joten projektissa laadittiin julkistussuunnitelma.

Julkistussuunnitelmat
Julkistussuunnitelma

Lisäksi projektiryhmä piti kirjaa työtunneistaan. Dokumentit ovat Microsoft Excelin .xls formaatissa:

Ajankäyttöraportit
Ajankäytöt
Pekka Hotokka
Pekka Karjalainen
Marianne Oivo
Toni Saarela

Palaverit

Projektissa pidettiin 13. palaveria, joiden esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät oheisesta taulukosta.

Esityslistat, palaverit ja tapaamiset .doc muodossa
Esityslista Päiväys Pöytäkirja
1. esityslista 2.2.2005 1. pöytäkirja
- 4.2.2005 Tapaaminen Joonan kanssa
- 7.2.2005 Tapaaminen Timon kanssa
2. esityslista 11.2.2005 2. pöytäkirja
3. esityslista 18.2.2005 3. pöytäkirja
4. esityslista 25.2.2005 4. pöytäkirja
5. esityslista 4.3.2005 5. pöytäkirja
6. esityslista 18.3.2005 6. pöytäkirja
7. esityslista 1.4.2005 7. pöytäkirja
8. esityslista 15.4.2005 8. pöytäkirja
9. esityslista 22.4.2005 9. pöytäkirja
10. esityslista 12.5.2005 10. pöytäkirja
11. esityslista 17.5.2005 11. pöytäkirja
12. esityslista 27.5.2005 12. pöytäkirja
13. esityslista 30.6.2005 13. pöytäkirja

Muut dokumentit

Projektissa oli kaksi väliesitystä ja loppuesittely, joista laadittiin raportit. Lisäksi käytettävyyspäivästä laadittiin raportti.

Esitysraportit
Raportti
1. väliesittely
2. väliesittely
Loppuesittely
Loppuesittelyn kalvot
Käytettävyyspäivän raportti

Projektin sähköpostilistan viestit arkistoitiin ja ovat saatavilla alla olevasta taulukosta.

Sähköpostilistat
Sähköpostilista
Projektiorganisaation sähköpostiarkisto
Projektiryhmän ja ohjaajien välinen sähköpostiarkisto

Projektin tulokset ovat saatavilla myös projektikansiona Agoran 2. kerroksen tietotekniikan sovellusprojektien tiloista.

Projektissa käytettiin Xerces C++ 2.6.0 -luokkakirjastoa, joka on saatavilla osoitteesta http://xml.apache.org/xerces-c/.