Telmo

Telmo-projekti on Jyväskylän yliopiston Tietotekniikan laitoksen Sovellusprojektina toteutettava ohjelmointiprojekti jossa kehitetään mittaus- ja hiontaohjelmiston käyttöliittymän runko.

Projektiryhmä:
Ohjaajat:
Tilaaja:

Sovellus toteutettiin Windows NT4, Windows 2000 ja Linux-ympäristöihin. Ohjelmointiin käytettiin Borland C++ Builder ja Kylix-ohjelmistokehitystyökaluja ja CLX-kirjastoa. Projekti toteutettiin salaisena.


Viimeksi muutettu 27.05.20 klo 13:26:16.
Sivut ovat puhtaasti XHTML 1.1 muodossa.
Copyright © 2003 Telmo-projekti, Juha Halmetoja <scrawler(a)cc.jyu.fi>.