Timantti-projekti

Timantti-projekti kehitti Sovellusprojekti-kurssilla keväällä ja kesällä 2017 Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa kehitettyyn TIM-oppimisympäristöön dokumenttien tulostustoiminnon. Toiminto mahdollistaa dokumenttien tulostamisen kahdella eri tavalla. Yksinkertaisin tulostustapa on hyödyntää yksittäisen TIM-dokumentin tulostukseen CSS-tyylimäärittelyitä ja selaimen omaa tulostustoimintoa. Toinen tulostustoiminto hyödyntää Pandoc-muunto-ohjelmaa ja TeX-ladontajärjestelmää, ja sillä on mahdollista muodostaa painokelpoisia PDF- ja LaTeX-dokumentteja.

Sovellus toteutettiin Python- ja JavaScript-ohjelmointikielillä, AngularJS-ohjelmistokehyksellä sekä HTML5-merkintäkielellä ja CSS3-tyyliohjeilla. TIM-dokumenttien muunnoksissa hyödynnettiin Pandoc-muunto-ohjelmaa.

Projektiorganisaatio koostui projektiryhmästä, tilaajan edustajasta, vastaavasta ohjaajasta ja teknisestä ohjaajasta. Projektiryhmään kuuluivat Miika Kujala, Topi Latva-Salo, Tuomas Porvali ja Marja Similä. Tilaajan edustajana toimi Vesa Lappalainen. Vastaavana ohjaajana toimi Jukka-Pekka Santanen. Teknisenä ohjaajana toimi Mika Lehtinen.