Timber-projekti

Timber-projekti kehitti kevään 2016 Sovellusprojekti-kurssilla Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella kehitettyyn TIM-oppimisympäristöön sovelluksen, jolla voidaan antaa ja lukea palautetta kurssien oppimateriaaleista ja niiden tehtäviin kirjatuista vastauksista.

Sovelluksella kurssin opettajat voivat vakiopalautekokoelmia hyödyntämällä antaa yhtenäistä palautetta mm. tenttien ja demojen tehtävien vastauksista sekä harjoitustöistä ja muista opinnäytteistä.Valitsemaansa tekstikohtaan palautteen kirjatessaan opettaja valitsee yhden määritellyistä vakiopalautteista sekä tarvittaessa tarkentaa vakiopalautetta vapaalla tekstikommentilla ja vaihtamalla vakiopalautteeseen liitettyä oletuspistemäärää. Opiskelija ja opettajat voivat kirjata palautteeseen omia kommenttejaan, joten sovellus tukee vuorovaikutusta kohteen muokkaamisessa ja käsitellyn asian oppimisessa.

Sovellus toteutettiin Python- ja JavaScript-ohjelmointikielillä, AngularJS-ohjelmistokehyksellä sekä HTML5-merkintäkielellä ja CSS3-tyyliohjeilla. Sovelluksen kehittivät Ismo Huhtiniemi, Paavo Itkonen, Joonas Lattu, Petteri Palojärvi ja Seppo Tarvainen. Tilaajan puolelta projektia ohjasivat Vesa Lappalainen ja Antti-Jussi Lakanen. Vastaavana ohjaajana toimi Jukka-Pekka Santanen ja teknisenä ohjaajana Mika Lehtinen.

Projektidokumentit löytyvät täältä.

Luokkadokumentaatiot