TIMCAN-projektin logo

TIMCAN-projekti

TIMCAN-projekti kehitti TIM-järjestelmään kevään 2019 aikana ominaisuuksia, jotka korvaavat soveltavan kielentutkimuksen keskuksen käyttämän erillisen ICAnDoiT-ohjelman. ICAnDoiT-ohjelmaa on käytetty kielen oppimisen tutkimukseen erityisesti adaptiivisen palautteen vaikutuksen arvioinnissa. Kehitetyn sovelluksen tärkein uusi ominaisuus onkin adaptiivinen palaute, jossa koehenkilön tehtävän vastauksestaan saama palaute riippuu koehenkilön aiemmista vastauksista ja täten osaamistasosta.

Kehitetyt ominaisuudet mahdollistavat adaptiivisen palautteen rakentamisen, sen esittämisen oppilaalle tai koehenkilölle tehtäviä tehdessä ja oppimista kuvaavien raporttien muodostamisen tutkimustarkoituksiin. Tehtäviä varten projekti kehitti TIM-järjestelmään kolme uutta liitännäistä: drag&drop, dropdown sekä feedback. Tutkimusta varten on myös tärkeää saada raportti koehenkilön vastausten kulusta, ml. annetut vastaukset ja saatu palaute sekä vastaamiseen ja palautteen lukemiseen käytetty aika. Tehtävien vastauksista voidaan muodostaa raportti projektissa kehitetyllä näkymällä. Lisäksi projektissa huomioitiin kehitettävien ominaisuuksien soveltuvuus myös muiden TIM-järjestelmän käyttäjien tarpeisiin.

Sovellus toteutettiin palvelinpuolella Pythonilla käyttäen Flask-ohjelmistokehystä. Selainpuolella sovelluksessa käytettiin TypeScriptia ja AngularJS-kehystä. Tietokantana TIMissä on käytössä SQLAlchemy.

TIMCAN-projektin laatimat dokumentit ovat luettavissa TIMissä ja projektissa syntynyt lähdekoodi löytyy GitLabista.

Projektiorganisaatio

Projektiryhmän jäsenet

 • Hanna Alatalo
 • Jarkko Kuivanen
 • Elisa Nauha
 • Jere Ojala
 • Kimmo Urtamo

Tilaajan edustajat

 • Ari Huhta
 • Dmitri Leontjev

Ohjaajat

 • Visa Naukkarinen, tekninen ohjaaja
 • Jukka-Pekka Santanen, vastaava ohjaaja

TIM-järjestelmän asiantuntijat

 • Vesa Lappalainen
 • Mika Lehtinen