Timppa-projekti

Timppa-projekti kehitti kevään 2015 Sovellusprojekti-kurssilla Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella kehitettyyn TIM-oppimisympäristöön WWW-sovelluksen tukemaan välitöntä vuorovaikutusta massaluennoilla.

Kehitetyllä WWW-sovelluksella opettajat voivat laatia TIM-oppimateriaalin osaksi kysymyksiä sekä luentomateriaalia laatiessaan että tarvittaessa luentotilanteessa. Sovelluksella opettaja voi luentotilanteessa esittää laadittuja kysymyksiä oppimateriaaliin kirjautuneille opiskelijoille sekä vastausajan päätyttyä esittää monivalintakysymysten osalta opiskelijoiden vastausjakauman. Kehitetty sovellus sisältää lisäksi luentoseinän, jonka kautta opiskelijat ja opettaja voivat esittää toisilleen luentoa tarkentavia huomioita. Kehitettävä sovellus tulee korvaamaan InSitu -sovelluksen.

Sovellus toteutettiin Python- ja JavaScript-ohjelmointikielillä, HTML5-merkintäkielellä ja CSS-tyyliohjeilla sekä hyödyntäen Chart.js-grafiikkakirjastoa sekä AngularJS- ja jQuery-apukirjastoja.

Dokumentit ja projekti CD:n sisältö löytyy täältä.

Projektiryhmä:

Tilaaja:

Ohjaajat:

  • Matias Berg
  • Bek Eljurkaev
  • Minna Lehtomäki
  • Juhani Sihvonen
  • Hannu Viinikainen
  • Vesa Lappalainen
  • Antti-Jussi Lakanen
  • Jukka-Pekka Santanen
  • Mika Lehtinen