Tulkki-työprojekti kevät 2002

Jyväskylän yliopisto
Tietotekniikan laitos

Tulkki-työprojekti toteutti Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle IEEE 802.11b -standardiin soveltuvan protokolla-analysaattorin käyttöliittymän, jolla voidaan seurata ja tutkia WLAN-verkossa tapahtuvaa liikennettä TCP/IP-verkon yli. Projektin toteuttamaa sovellusta tullaan käyttämään tietoliikenteen tutkimuksessa.

Henkilöresurssit

Projektiryhmä:

Anna-Liisa Roiko-Jokela
Mervi Mäkinen
Jarmo Kalsi
Olli-Markus Kaura-aho

Tilaajan edustajat:

Jani Kurhinen
Ari Viinikainen

Vastaava ohjaaja:

Jukka-Pekka Santanen
Tulkki-projektin logoTekniset ohjaajat:

Ville Tirronen
Jani Puttonen

Työkalut:

Sovelluksen käyttöliittymä ja palvelin toteutettiin Linux-ympäristöön. Analysaattori toimii Windows 98 -ympäristössä.
Projektissa käytettiin C++- ja Object Pascal-ohjelmointikieliä. Työkaluina MS Visual C++ ja Kylix.

Lisätietoa sovellusprojekteista