Kompassi-projektin 2. projektipalaverin pöytäkirja

Aika: 6.2.2002 klo 13.15-15.15

Paikka: Tourula To B 113

Läsnä:

-         Carita Haapanen

-         Minna Lehtonen

-         Mervi Gröhn

-         Tommi Lahtonen

-         Jukka-Pekka Santanen

-         Markku Vire

-         Markus Viklund

-         Mikko Vieru

-         Teemu Lappalainen

-         Anu Valkonen

1. Paikallaolijoiden kirjaus, puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokous avattiin ja puheenjohtajaksi valittiin Teemu Lappalainen, sihteeriksi ja apulaissihteeriksi Mikko Vieru ja Markus Viklund.

2. Aihealueen kertausta tarpeen mukaan (keskustelua terminologiasta?)

Ihan ensimmäiseksi pidettiin nopea uudelleenesittelykierros. Kerrattiin käsitteitä ja varmistuttiin, että kaikki ymmärtävät käsitteet dynaaminen ja staattinen verkkosivu. Keskusteltiin kompassi-hanketta vastaavista palveluista, kuten "Luotsi"-, "Uramyrsky"-(yksityinen), "Suvi"(Suomen avoimet yliopistot)- ja "Verkkotutor"(Tampereen yliopisto)-palveluista. Sovittiin, että kyseisistä hankkeista voidaan ottaa mahdollisuuksien mukaan ideoita. Mainittiin myös  yhdysvaltalainen "Sampson"-projekti tutustumisen arvoiseksi asiaksi. (Sampson on henkilön nimi.)

PÄÄTÖKSIÄ:

Päätettiin korjata ensimmäisen kokouksen pöytäkirjaa

3. Ensimmäisen palaveripöytäkirjan tarkistaminen

Pöytäkirja käytiin kohdittain lävitse ja tehtiin siihen korjauksia. Toinen kohta todettiin liian pitkäksi, paloihin jakaminen toisi lisää selkeyttä. Santasella oli useita huomioita liittyen muoto- ja sisältöseikkoihin. Nämä korjaukset käyvät ilmi Santasen korjausehdotuksesta, joka lähetettiin kaikille osapuolille.

4. Vaatimusmäärittelyä eli vaadittavien toimintojen tarkempaa arviointia

Muutamat ohjelmalta vaadittavat ominaisuudet tarkentuivat, mm. palautteen välittäminen opettajien ja oppilaiden kesken, käyttötapauskertomusten käyttäminen vaatimusmäärittelyn apuvälineinä, väyläosuus, käyttäjän tietojen tallentaminen

Palaute

-         Opiskelija voi antaa palautetta kursseista/opintokokonaisuuksista kontekstista riippuen. (Esim. tietotekniikan opintojen yhteydessä palaute välittyy vastaavalle opettajalle.)

-         Tilaaja esitti toivomuksen, että palaute olisi mahdollisimman laadullista

-         Palautteen yhteydessä käyttäjä voi valita palautteen tyylin: (kehu, haukku, kritiikki, kysymys, ehdotus)

-         Käyttäjä voisi myös lukea jo annettua palautetta, esim. muiden kertomuksia

Käyttäjäkertomukset

Use caset eli käyttötapaukset ovat apuna vaatimusmäärittelyn tekemisessä. Sovittiin, että tilaajat tekevät käyttötapauskertomuksia, joilla yritetään hahmottaa sovelluksessa tarvittavia ominaisuuksia.

Väyläosuus

-         Antaa vastauksen kysymykseen: "Mul on nää kurssit, mitä mä vielä tarvitsen?"

-         Käyttäjä voi syöttää suorittamansa op.kokonaisuudet. Kone ehdottaa jatkosta, esim.mitä kursseja vielä tarvitsee suorittaa päästäkseen yliopistoon

-         Staattista tietoa hakuohjeista ja väylästä yleensä

-         Aikaisempien käyttäjien kokemuksia

-         Linkkejä tiedekuntien sivuille, josta tarkempia tutk.vaatimuksia

Käyttäjän tietojen tallentaminen

-         mahdollisuus tallentaa omat tietonsa tietokantaan myöhempää käyttöä varten

-         lopussa ohjelma kysyy, haluaako käyttäjä tehdä profiilin

5. Alustavan tietokantasuunnitelman arviointia

-         Käyttäjäprofiileja yksi, tunnuksia monia, kaikilla käyttäjillä samat oikeudet.

-         Tommi Lahtonen piirsi taululle ER-kaaviota tulevasta tietokannasta ja siitä käytiin keskustelua. Hahmoteltiin eri taulujen välisiä suhteita.

-         Huomioitava asia oli että mikä on kurssitietojen osalta yksittäisen opintojakson valinnaisuuden aste.

-         Paino on enemmän opintokokonaisuuksilla eikä kursseilla.

-         Joudutaan ehkä käytämään kurssit-taulussa dummy tietueita.

 

Hahmoteltiin seuraavanlaisia tauluja tulevaan tietokantaan:

-         kurssit

-         opetusmuoto

-         opintokokonaisuus

-         kiinnostuksenkohde

-         palaute

-         faq

-         työtehtävä

-         aine

-         vieraskirja

-         opettaja

-         vaatimukset

 

Taulujen väliset relaatiot ja tietokantaan liittyvä ER-kaavio ilmenevät myöhemmin ryhmän tekemästä selvityksestä.

6. Seuraava palaveri

Sovimme seuraavaksi palaveriajaksi to 14.2.2002 kello 12.00  Agorassa

 

7. Ryhmän tehtävät seuraavaan palaveriin mennessä

Vaatimusmäärittelyn puhtaaksikirjoittaminen tarkastelua varten.

ER-kaavio tietokannasta ja tarkennuksia taulujen ominaisuuksiin.