Vainu-projektin kolmas pöytäkirja

 

Aika: 14.2.2002 klo 12.00-14.00

Paikka: Agora C223.1

 

Läsnä:

§                                                                             Carita Haapanen

§                                                                             Minna Lehtonen

§                                                                             Mervi Gröhn

§                                                                             Tommi Lahtonen

§                                                                             Jukka-Pekka Santanen

§                                                                             Markku Vire

§                                                                             Markus Viklund (saapui paikalle myöhässä)

§                                                                             Mikko Vieru (saapui paikalle myöhässä)

§                                                                             Anu Valkonen

 

1. Kokouksen avaus ja edellisen palaveripöytäkirjan tarkastus

Kokous aloitettiin tarkistamalla edellisen palaverin pöytäkirja. Lisättiin

muutama päätöskohta.

Kokouksen alussa Viklund ja Vieru eivät olleet paikalla. 

Lappalainen oli sairastunut eikä ollut tämän vuoksi paikalla.

Kokouksen esityslista muuttui näiden seikkojen johdosta.

 

2. Tilaajan taholta ilmenevää

§            Osviitta-nimi vaihdetaan Vainuksi, sillä Osviitta-nimi on jo käytössä muualla.

§            Palautteen käsittely tapahtuisi opintokokonaisuuksittain eli määritetään

  mitä palautetta ja kenelle ollaan lähettämässä ja jatkokäsittely sen

  mukaisesti (lähetetään joko aineen opettajalle tai opinto-ohjaajalle).

§            Uutena ominaisuutena sovellukseen esitettiin käyttäjän päiväkirjaa, jonka

  avulla opiskelija voi pitää opiskelupäiväkirjaa.

Oppimistyylit:

Ilmoittautuminen verkon kautta:

Chat:

Miten hakusanalla saa tietoa?

 

3. Vaatimusmäärittelyn tarkentaminen

Aine-ammatti-haku

 

Tutkintovaatimukset

 

Avoin väylä

 

Opiskelumuodot

 

Jatko-/lisäkoulutus

 

Ammatilliset kuvaukset

 

Yleishaku

 

Ohjeita opiskeluun

 

Palaute

 

Opiskelukertomukset

 

Opettajien yhteystiedot

 

Väylän kautta sijoittuminen

 

Käyttötapa ja käyttäjätiedot

 

Oikeudet

 

4. ER-kaavion tarkastelua

 

Kaavioon pitää lisätä:

 

5. Keskustelua muista asioista

Mietittiin sivujen ulkoasua. Projektiryhmälle annettiin vapaat kädet. Toivottiin kuitenkin ’kauniimpia’ kuin nykyiset avoimen sivut. Graafisen konsultin käytöstä puhuttiin alustavasti. Yhden projektiryhmästä pitää tutustua Kotka-tietokantaan.

6. Seuraava palaveri

Sovittiin seuraavan palaverin ajankohdaksi keskiviikko 20.2.2002 klo 10.00 ja paikaksi Tourula B 113.