Uraanin 5. projektipalaverin pöytäkirja

 

Aika: 27.2.2002 klo 11.00-13.10

 

Paikka: Tourula To B 129

 

Läsnä:

·         Carita Haapanen

·         Minna Lehtonen

·         Mervi Gröhn

·         Tommi Lahtonen

·         Jukka-Pekka Santanen

·         Markku Vire (poistui 12:10, palasi 12:20)

·         Markus Viklund

·         Mikko Vieru

·         Teemu Lappalainen

·         Anu Valkonen

 

1. Paikallaolijoiden kirjaus, puheenjohtajan ja sihteerin valinta, edellisen pöytäkirjan läpikäynti

 

Kokous avattiin ja puheenjohtajaksi valittiin Teemu Lappalainen ja sihteeriksi Markus Viklund. Edellisen pöytäkirjan läpikäynnin aikana tarkistettiin seuraavia asioita:

 

·         opiskelijoiden kertomukset tulevat tietokantaan

·         pitää mahdollistaa monta eri käyttöoikeustasoa (esim.organisaatiokohtaisesti)

·         ryhmä miettii keskenään graafisen konsultin käyttämistä, päätös 1 vkon sisällä

·         Vainun ja Kotkan tietokantojen yhdistämisestä oli eriäviä mielipiteitä: yhdistämisen hyöty olisi se, että opiskelijan tiedot ja suoritukset syötettäisiin vain kerran ja ne näkyisivät molemmissa järjestelmissä (Korppi, Vainu); haittoja olisivat mm. tietokannan massiivisuudesta johtuvat ongelmat (järjestelmän pullonkaulat ja hakujen hitaus)

·         Vainun ja Kotkan tietokantarakenteiden eroista keskusteltiin: Vainussa ei ole tarvetta kurssin instanssille -> miten toteutetaan esim. opiskelumuoto, kun se Kotkassa liittyy kurssiin, Vainussa opintokokonaisuuteen?

·         Vainussa pitää olla mahdollisuus saada palvelut myös englanniksi

 

Päätöksiä:

  1. Opiskelijoiden kertomukset tietokantaan
  2. Pitää mahdollistaa monta eri käyttöoikeustasoa
  3. Tietokantaratkaisussa tulee ottaa huomioon myös toteutus muiden kielien osalta (ensin englanti, myöhemmin myös muita kieliä)

2. Sivustokartan tarkastelua

 

Projektiryhmä oli tehnyt sivustokartan, johon oli hahmoteltu Vainun toimintoja.

 

Aloitussivu

·         loggautuminen

·         kielenvaihto

·         yleishaku

·         yleistä tietoa järjestelmästä

·         ajankohtaista-rivi

·         linkit muihin sivuihin sekä kuvina/symboleina että navigointipalkissa listana

·         koira-animaatio?

·         onko joku muu sivuista suoraan aloitussivu?

 

Keskustelupalsta

·         sekä irc (reaaliaikainen)

·         että news (ei-reaaliaikainen)

 

Avoin väylä

 

Opiskelumuodot

·         CompletionType Kotkasta

·         hieman suppea sivu, pitäisikö yhdistää esim. kiinnostuksen kohteet/opinnot ja työelämä/avoimessa opiskelu -sivuihin?

·         antaa opintokokonaisuuksia ja –jaksoja vastauksena

 

Päiväkirja

 

Palaute/Kysymykset

 

FAQ

·         sama jaottelu kuin palautteessa

 

Opinnot ja työelämä

·         tässä ei ole tarkoitus ottaa yksityiskohtaisesti kantaa, vaan esim. pääaine-/opintokokonaisuustasolla haetaan ammatteja

·         ammattikuvaukset ovat lyhyitä, sisältyy jokaiseen ammatti-tietueeseen omana kenttänään, laajemmat kuvaukset (”live-kertomukset”) ovat eri paikassa ja sisältävät enemmän tietoa ja kerrontaa (esim. opettajilta kerätyt kertomukset, mitä ovat opiskelleet, minkä tutkinnon/tutkintoja suorittaneet yms.)

·         toistaiseksi otetaan mukaan vain JY:sta valmistuvat ”ammatit” (ei siis esim. arkkitehti)

 

Admin

 

Kiinnostuksen kohteet

·         olisi järkevää, että antaisi tulokset samantyylisesti kuin opiskelumuodot-kohdassa

 

Sanahaku

 

Avoimessa opiskelu

 

Sivut voisi ryhmitellä erilaisiin (pienempiin) kokonaisuuksiin tai pääryhmiin, esim. yleiset (avoimessa opiskelu), oma ura (päiväkirja), haut (sanahaku, kiinnostuksen kohteet, opinnot ja työelämä, opiskelumuodot), palaute (keskustelupalsta, faq, palaute/kysymykset), väylä (avoin väylä).

 

Päätöksiä:

  1. Pitää toteuttaa palvelu, jossa opiskelija saa tietoa jo suoritetuista opinnoistaan annettavista lisäpisteistä yliopistoon pyrkiessään.

3. Projektisuunnitelman tarkastelua

 

Keskusteltiin tarkistuspistepäivämääristä, jotka lukivat projektisuunnitelmassa. Prototyypin valmistumisen ja sovelluksen valmistumisen välillä tuntui olevan liian pieni väli. Projektiryhmä miettii tarkemmin, miten tehtävät jaettaisiin jäsenien kesken.

4. Seuraava palaveri

 

Seuraava palaveri on  ke 6.3.2002 klo 12:00 Agorassa, työprojektin tiloissa.

 

Ryhmä tekee seuraavaan palaveriin mennessä:

·         ”palikkaversion” (sivustopohjan), jossa on etusivu ja alasivu(ja) (navigointipalkki seuraa kokoa ajan mukana)

·         tarkennuksia Admin-sivuun (sivustoon)

·         projektivaiheiden sisältämät eri tehtävät mietitään ja jaetaan pienempiin osatehtäviin ryhmän jäsenien kesken

·         sovellussuunnitelman kasaaminen aloitetaan

 

Tilaajapuolen etustajat miettivät tahollaan tarkennuksia haluamaansa ulkoasuun ja toiminnan sijoitteluun yms.

 

Tekninen palaveri sovittiin pidettäväksi tiistaina 5.3. klo 13:00 Agorassa työprojektin tiloissa. Palaverissa on tarkoitus käydä läpi projektissa toteutettavia teknisiä yksityiskohtia ja ratkaisuja.