Uraanin 6. projektipalaverin pöytäkirja

 

Aika: 6.3.2002 klo 12.00-14.05

 

Paikka: Agoran työprojektin kokoustila

 

Läsnä:

·         Carita Haapanen

·         Minna Lehtonen

·         Mervi Gröhn

·         Tommi Lahtonen (saapui klo 12:10)

·         Jukka-Pekka Santanen

·         Markku Vire

·         Mikko Vieru

·         Markus Viklund

·         Teemu Lappalainen

·         Anu Valkonen

 

1. Paikallaolijoiden kirjaus, puheenjohtajan ja sihteerin valinta, edellisen pöytäkirjan läpikäynti

 

Kokous avattiin ja puheenjohtajaksi valittiin Mikko Vieru ja sihteeriksi Markus Viklund. Edellisen pöytäkirjan läpikäynnin aikana tarkistettiin seuraavia asioita:

 

Kohta 1

 

·         opiskelumuodot saadaan haettua tietokannasta kurssien kautta

·         opiskelija voi hakea tietoa esim. mitä kursseja/opintokokonaisuuksia voi opiskella verkossa ja toisinpäin: jos haun tuloksena on opintojakso, niin myös sen sisältämät opiskelumuodot tulostetaan

Kohta 2

 

Admin

·         opiskelijan käyttöliittymä on etusijalla viimeistelyssä, admin-puoli voi sisältää kauneusvirheitä, kunhan toiminnallisuus (mm. tietojen syöttö ja päivitys) on kunnossa

·         admin-sivuston toimintoja priorisoitava, mitkä toiminnot toteutetaan tässä projektissa ja mitkä jätetään myöhempiin projekteihin

 

 

·         tiedot yliopiston valintakokeisiin saatavista lisäpisteistä toteutetaan linkkeinä

·         Tuomas Kauton tekemästä valintapistelaskusovelluksesta ja sen hyödyntämisestä keskusteltiin, ehkä linkki siihen

 

Kohta 4

 

·         Vainussa tarvittava tietomateriaali pitää vielä muokata käytettävämpään muotoon, toistaiseksi tilaajapuoli lähettää raakamuotoisen tiedon sähköpostilla projektin jäsenille, jotta he saisivat jonkinlaista yleiskuvaa datasta

·         tutkintotavoitteisen opintoneuvonnan yhteydessä suositeltavien erilaisten sivuainevaihtoehtojen (tyypillinen/harvinainen) esittelemiseksi tarvitaan tietokantaan uusi taulu

·         ensi palaveriin projektiryhmä tekee proton erilaisista hauista

 

Kesken olevat tehtävät:

 

·         tarkennuksia admin-sivustoon

·         sovellussuunnitelman kasaaminen

 

2. WWW-sivuprotojen tarkastelua

 

Projektiryhmä oli tehnyt sivustopohjan, johon oli sijoiteltu Vainun toimintoja.

 

·         ylläpidolle oma aloitussivunsa (?)

·         loggautuminen kopioidaan Korpista (loggautumista kysytään vasta kun se on pakollista, esim. päiväkirja)

·         käyttäjätunnuksena toimii käyttäjän sähköpostiosoite

·         ”forum” muutetaan ”keskusteluksi”

·         linkkien ryhmittely uusiksi vasemmassa navigointipalkissa: otsikkolinkki ja sisennettynä siihen liittyvät alalinkit (Korpista)

·         ”opiskelumuotojen” alle ”eri elämäntilanteet” –kohta

·         pääkohdat: opintojen/ura- suunnittelu (oman uran pohdinta), avoimessa opiskelu, väylä, keskustelu

·         ”HAUT” tilalle  tavoitteena ammatti/ammatillinen kehittyminen –pääjako, joiden alla päiväkirja, haut

·         ”keskustelu”  -> ”keskustelu ja palaute”?

·         ”omat” pois

·         yhteystiedot tarkoituksenmukaisiin kohtiin (esim.UKK-osastolla)

 

 

3. Projektisuunnitelman tarkastelua

 

·         Santanen totesi sisällön olevan pieniä korjauksia lukuunottamatta kunnossa, muotoseikkoja pitää vielä muuttaa

·         tehtävät pitäisi jakaa tarkemmin osatehtäviin toteutuksen osalta.

·         loppudokumentointi puuttuu aikataulusta

 

4. Seuraava palaveri

 

Seuraava palaveri on  ma 18.3. klo 11:00 Tourulassa,  tarkempi paikka varmentuu myöhemmin.

 

Seuraavaan palaveriin tehtävää:

 

·         tarkennuksia admin-sivustoon

·         toteutusvaiheen sisältämät eri tehtävät mietitään ja jaetaan pienempiin osatehtäviin

·         loppudokumentointi projektisuunnitelmaan

·         prototyyppi erilaisista hauista

·         sovellussuunnitelman kasaaminen