Uraanin 7. projektipalaverin pöytäkirja

Aika: 18.3.2002 klo 11.00-13.00

Paikka: Tourula B129

Läsnä:

·                Carita Haapanen

·                Minna Lehtonen

·                Tommi Lahtonen

·               Jukka-Pekka Santanen (poistui klo 11.46:55)

·                Markku Vire

·                Mikko Vieru

·                Markus Viklund

·                Teemu Lappalainen

·                Anu Valkonen

·                Merja Ruuska (saapui klo 11:20)

1. Kokouksen avaus, edellisen pöytäkirjan läpikäynti ja ajankäyttövihkojen tarkastus

Kokous avattiin ja puheenjohtajaksi valittiin Anu Valkonen ja sihteeriksi Markus Viklund. Edellisen pöytäkirjan läpikäynnin aikana tarkistettiin seuraavia asioita:

·               Tutkintotavoitteisen opintoneuvonnan yhteydessä suositeltavat sivuaineet liittyvät ammattien kautta tiettyihin pääaineisiin; uutta taulua ei tarvita

·               Tekemättä jääneet tehtävät: Admin-sivujen suunnitteleminen

2. WWW-sivuston läpikäynti sekä sivujen sisällön tarkentaminen

Projektiryhmä oli tehnyt palaveria varten proton Vainu-sivustosta ja sen tärkeimmistä hauista. HTML-sivuja ladattiin korpulta, joka osoittautui susikappaleeksi, joten tiedostot jouduttiin hakemaan uudestaan verkosta.

·               Tavoitteena ammatti –kohdan voisi muuttaa Tavoitteena tutkinto

·               Opiskelutyylisi siirretään Ohjeita opiskeluun –kohdan alle

·               Tutkintovaatimukset lisätään Avoin väylä –kohdan alle

·               Yhteensä kuusi pääkohtaa: Avoimessa opiskelu, Opintojen suunnittelu, Tavoitteena tutkinto, Tavoitteena ammatillinen kehittyminen (nimi pitää vielä muuttaa?), Avoin väylä, Keskustelu & palaute

·               Tavoitteena tutkinto –kohdan Aine-ammatti –haku antaa valita ensin pääaineen, jonka jälkeen tulostuvat siihen liittyvät ammatit ja sivuainevaihtoehdot (tavallisia ja epätavallisia), joita valitsemalla voi vielä rajata hakutuloksia; lisäksi tulokset voi halutessaan suodattaa valitsemalla kiinnostuksen kohde

·               Tavoitteena tutkinto –kohdan Ammatti-aine –haussa ammatit voisi luokitella järkevästi; mallia voisi hakea esim. työvoimatoimiston sivuilta. Sivulle myös linkki “Etkö löytänyt etsimääsi?”, jonka kautta voi antaa palautetta puuttuvista ammateista. Myös haun jakamista vaiheisiin mietittiin.

·               Avoimessa voi opiskella vain tiettyjä opintokokonaisuuksia (appro, cumu), kuitenkin tietokannassa on tutkintovaatimuksissa myös laudatur-kokonaisuuksia. Ratkaisuna tähän tietokantaan lisätään suhde opintokokonaisuuden ja organisaation välille.

3. Sovellussuunnitelman läpikäynti (tiettyjen lukujen osalta)

Sovellussuunnitelma käytiin pikaisesti läpi eikä kellään ollut yleisesti ottaen huomautettavaa.

4. Muuta asiaa

Merja Ruuska ryhtyy suunnittelemaan Vainun logoa ja koira-animaatiota.

5. Seuraava palaveri

Pidetään Agorassa, huoneessa AgC421.1, maanantaina 25.3. klo12.00. Seuraavaan palaveriin mennessä projektiryhmä tekee sivuille lisää toiminnallisuutta (oikeita hakuja tietokannasta). Santanen lisää uuden projektin jäsenen (Merja Ruuskan) sähköpostiosoitteen uraanin listalle. Projektiryhmä sopii kokoontumisen, jossa saatetaan Merjan tiedot projektista ajan tasalle tai ainakin on yhteydessä asiasta sähköpostitse.