Uraanin 8. projektipalaverin pöytäkirja

Aika: 25.3.2002 klo 12.00-14.00

Paikka: Agora 421.1

Läsnä:

1. Kokouksen avaus, edellisen palaverin pöytäkirjan läpikäynti, ajankäyttövihkojen tarkistus sekä puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

Kokous avattiin ja puheenjohtajaksi valittiin Anu Valkonen ja sihteeriksi Markus Viklund. Edellisen pöytäkirjan läpikäynnin aikana tarkistettiin seuraavia asioita:

Kohta 1

Kohta 2

Kohta 4

Kohta 5 (Seuraava palaveri)

Projektiryhmästä ainoastaan Anulla oli ajankäyttöraportti esitettävänään.

2. WWW-sivujen läpikäynti

Projektiryhmästä Mikko ja Teemu olivat tehneet sivuille lisää toiminnallisuutta ja Anu oli tehnyt staattisen hahmotelman palautesivuista.


Vasen navigointipalkki generoidaan dynaamisesti siten, että aktiivisen yläkohdan alalinkit ovat ainoastaan näkyvissä, muista kohdista näkyy tällöin vain pääkohdat. Aine-ammatti -hausta oli tehtynä pieni testihaku: pääaineen valinnan perusteella hakutuloksena saatavista ammateista pystyi vielä rajaamaan kiinnostuksen kohteella osan pois. Tärkeintä oli lähinnä saada hauissa käytettävä tekniikka toimimaan, nyt kun se on pieniä viilauksia vaille kunnossa, projektiryhmä voi ruveta testailemaan erilaisia hakuja.


Vainu-koirasta voisi tallentaa tietokantaan muutamia erilaisia kuvia (asentoja, ilmeitä yms.), joita sitten tilanteen mukaan vaihdettaisiin sivuilla (esim. epäonnistunut haku). Vainulla olisi myös puhekupla, johon ilmestyisi tekstiä (neuvoja, ohjeita) tilanteen mukaan.


Etusivulle tulee laittaa Vainu-sovelluksen käytön kannalta kaikkein olennaisimmat ohjeet ja mahdollisesti linkit tarkempiin ohjeisiin, ehkä navigointipuu purettuna ja hieman selitystä. Vainun kuvan ja nimen voisi yhdistää.


Palautteen ohjautuminen tietyille vastuuhenkilöille pitää vielä selvittää, (opintokokonaisuus- vai oppiainekohtainen). Oletuksena (esim. alasvetovalikossa) oleva palautteensaaja riippuu sivun sisältämästä tiedosta (jolta palautetta lähetetään, esim. psykologia), mutta samalla olisi myös mahdollista valita yleisempi taso.


Ylläpitopuolen sivuston todettiin jääneen hieman (!) varjoon, vaikka sen toteuttaminen on todellisuudessa paljon isompi homma kuin opiskelijan käyttöliittymän tekeminen. Vastaisuudessa keskitytään enemmän juuri admin-sivuihin ja tietokannan tietojen lisäämisen poistamisen ja päivittämisen toteuttamiseen.

3. Sovellus- ja projektisuunnitelmien tarkastelua

Projektisuunnitelma on paria korjausta vaille hyväksyttävissä. Sovellussuunnitelmaan pitää lisätä puuttuvia toimintoja. Ylläpidon osuuteen tehdään lisäyksiä. Koppelo-ryhmän kanssa yhteinen tietokantapalaveri?

4. Muuta asiaa

Tehtäväjaosta: Merja suunnittelee Vainu-tekstin upottamisen koiran kuvaan. Vainun yleinen värimaailma, kirjasinkoko, -tyyli? Ajankohtaista-kohdassa otsikot uutisista linkkeinä.

5. Seuraava palaveri

Seuraava palaveri on ma 10.4. klo 11:00 Agorassa, työprojektin tiloissa.


TEHTÄVÄT: