Uraanin 10. projektipalaverin pöytäkirja

Aika: 22.4.2002 klo 12.00-14.00

Paikka: Agora, työprojektin kokoustila

Läsnä:

1. Kokouksen avaus, edellisen palaverin pöytäkirjan läpikäynti, ajankäyttövihkojen tarkistus sekä puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

Kokous avattiin ja puheenjohtajaksi valittiin Teemu ja sihteeriksi Markus. Anu joutui osallistumaan luentoon, eikä päässyt mukaan palaveriin. Edellinen pöytäkirja käytiin pikaisesti lävitse, eikä kellään ollut siitä erityistä kommentoitavaa. Teemu esitti ajankäyttöraporttinsa

2. Admin-sivut

Admin-sivuja oli tehty pidemmälle. Niitä tarkasteltaessa tuli esille seuraavia asioita:

3. Käyttäjän sivut

4. Muuta asiaa

5. Seuraava palaveri

Seuraava palaveri on klo 10:00 torstaina 2.5. Agorassa, työprojektin tiloissa.


TEHTÄVÄT: